Home / Opinie | Felietony (page 20)

Opinie | Felietony

Sufrażystki, emancypantki, feminazistki… Strome ścieżki filozofek równouprawnienia

Podejmowanie przez kobietę tematu równouprawnienia jest narażone na zarzut subiektywizmu w sytuacji posługiwania się osobistym doświadczeniem. Łatwo mi co prawda sięgnąć do paradygmatów psychologii, ale przecież mogę się także odwołać do prawa wypowiedzi we własnym imieniu i interesie. Trudno. Jestem kobietą, także matką, przez kilka lat pracowałam na wszystkich poziomach …

Więcej »

Zawsze mamy wybór

Słyszałem niegdyś zdanie, jakoby polityk nie lubiący mediów był największym głupcem, jakiego możemy spotkać w dzisiejszych czasach. Zbliżający się okres wyborczy bardzo brutalnie potwierdza prawdziwość tej myśli. Kogo bowiem będziemy, na szczęście nie musieli, wybierać w najbliższych wyborach? Oczywiście nie chodzi tutaj o podawanie konkretnych nazwisk. Nie pozwala na to …

Więcej »

My, mężczyźni

„Mężczyzna musi stoczyć bitwę, musi mieć w swoim życiu jakąś wielką misję, w którą się angażuje i która wykracza nawet poza dom i rodzinę. Musi mieć sprawę, której się poświęca aż po śmierć, ponieważ zostało to wpisane w tkankę jego istoty” (J. Eldredge).

Więcej »

Zaślubiny Polski z morzem Roku Pańskiego 1920

Na mocy postanowień traktatu wersalskiego, podpisanego 28 czerwca 1919 r., Polska uzyskała dostęp do morza. Przyznano jej niewielki odcinek, zaledwie 147 km wraz z Półwyspem Helskim (z wyłączeniem linii o długości 71 km). Tylko nieliczni politycy zdawali sobie sprawę, iż dostęp Polski do morza ma ogromne znaczenie dla rozwoju państwa …

Więcej »

Prorok czasów niewoli

Czegóż pożytecznego można się jeszcze nauczyć o narodzie, państwie i Kościele z pism Prymasa Tysiąclecia? Wydawać by się mogło, że dziś nauczanie społeczne kard. Wyszyńskiego nieco straciło na aktualności. Żyjemy przecież w innych, lepszych, ciekawszych czasach. Młodzi Polacy plagę komunizmu, ciemności niewoli znają tylko z kart podręczników. Świeci nam słońce …

Więcej »

Chorwacji bój o wartości

Mała Chorwacja pokazała całemu światu, że można się przeciwstawić potężnemu lobby homoseksualnemu i ideologii gender i obronić instytucję małżeństwa i rodziny.

Więcej »

Dłuto św. Józefa

Wszechstronna działalność Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” może stać się wielką okazją do wprowadzenia dzieci i młodzieży w wiarę chrześcijańską i jej pogłębienia. Uczestnicząc w wielu projektach szeroko pojętej kultury (edukacji, sztuki, sportu itp.), dzięki odpowiednio przygotowanym katechezom młodzi ludzie mogą dostrzec, że na ich całościowy rozwój należy spojrzeć przez pryzmat …

Więcej »

Ekumenizm na pograniczu

Od 28 grudnia 2013 do 1 stycznia 2014 r. w Strasburgu odbywało się 36. Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez Wspólnotę z Taize. Uczestniczyło w nim 30 000 młodych ludzi z całej Europy oraz z innych kontynentów, w tym ponad 4500 Polaków.               Polacy stanowili najliczniejszą grupę uczestniczącą w spotkaniu. …

Więcej »

Msza wszechczasów

Zamierzona przez Sobór Watykański II reforma liturgii Kościoła katolickiego w wielu środowiskach staje się obecnie tematem drażliwym, spotyka się z krytyką i surową oceną. Trzeba pamiętać, że reforma ta wypływała wprost z potrzeby i konieczności odnowy liturgicznej, która była podstawową troską soboru i której miała służyć. Słuszne jednak wydaje się …

Więcej »

Wiara pod lupą

O misji Kościoła w świecie nauki z bp. prof. Andrzejem Siemieniewskim rozmawia Anna Sutowicz

Więcej »