Home / Opinie | Felietony (page 20)

Opinie | Felietony

Tryptyk refleksji na święta Bożego Narodzenia

Z okazji świąt Bożego Narodzenia proponuję Czytelnikom „tryptyk refleksji”. W pierwszej jego części zwrócę uwagę na promowane we współczesnej „bezdomności kulturowej” rozumienie i praktykowanie „czasu świąt”; w drugiej części zastanowię się nad obyczajem składania świątecznych życzeń; natomiast w części trzeciej rozpatrzę zawarty w kolędach obraz „bezdomności ewangelicznej”. Zarysowuje się w …

Więcej »

Polska iskra zmieni Europę

„75 proc. Polaków przeciwko zabijaniu nienarodzonych – wynika z sondażu CBOS”, „Polacy filarem akcji przeciw aborcji” – to tylko wybrane nagłówki z mediów głównego nurtu. Jak to możliwe, że Polacy wbrew wszelkim możliwym trendom obyczajowym coraz bardziej sprzeciwiają się zabijaniu dzieci nienarodzonych? Działacze „Civitas Christiana” mają w tym swój udział, …

Więcej »

Europa – bardzo stary kontynent

Sytuacja demograficzna w Europie nie nastraja optymizmem. Większość krajów ma problemy ze zbyt małą dzietnością i z gwałtownym starzeniem się społeczeństw. Za sukces uznaje się, gdy w społeczeństwach następuje chociażby wymiana pokoleń, a współczynnik dzietności wynosi 2,1.

Więcej »

Gdy krople krwi zawrzały… O Powstaniu Wielkopolskim 1918–1919

Historia Polski jest bogata w wielkie zrywy narodowościowe, które na nasze nieszczęście zakończyły się niepowodzeniem. Chlubny wyjątek stanowi Powstanie Wielkopolskie, którego przypadająca obecnie 95. rocznica stanowi doskonałą okazję do refleksji nad tym zwycięskim, a często, jak się wydaje, niedocenianym wydarzeniem.

Więcej »

Skarbiec Polski – geotermia

Każdy przemysł, gospodarka i wszelka działalność materialna potrzebuje surowców. Obecnie można je prawie w całości kupić na rynku międzynarodowym, jak czyni to Japonia. Można też, odwrotnie, sprzedawać je za granicę w ilościach gigantycznych, jak czyni to Rosja.

Więcej »

Czas oczekiwania

Adwent można przeżywać jako szczególny czas rozpoznawania Bożej sprawiedliwości.

Więcej »

Msza Trydencka – mity i prawda

Zamierzona przez Sobór Watykański II reforma liturgii Kościoła katolickiego w wielu środowiskach staje się obecnie tematem drażliwym, spotyka się z krytyką i surową oceną. Trzeba pamiętać, że reforma ta wypływała wprost z potrzeby i konieczności odnowy liturgicznej, która była podstawową troską soboru i której miała służyć. Słuszne jednak wydaje się …

Więcej »

Patriotyczne istnienie i mówienie

Największa z polskich emigracji niepodległościowych, której historia rozpoczyna się we wrześniu 1939 r., była w całości świadectwem głębokiej miłości ojczyzny. Decyzja pozostania na obczyźnie i uczestniczenia w zorganizowanym życiu społeczeństwa na wygnaniu była przejawem szacunku i wierności Polsce, postawy godnej nazwania miłością, ponieważ wymagała poświęcenia a nierzadko ofiar – była …

Więcej »