wtorek , 16 Styczeń 2018

Opinie | Felietony

Pod okiem Wielkiego Brata

Niektórzy przedstawiciele filozofii New Age twierdzą wprost, iż całkowita kontrola państwa nad społeczeństwem jest w pełni uzasadniona. Przecież każdy obywatel należy do państwa. Powinien nie tylko dla niego żyć, ale również odejść w odpowiednim momencie, aby nie przeszkadzać w jego dalszym rozwoju

Czytaj więcej

Trzy słowa o ewangelizacji: wspólnota

Aby ewangelizować (przekazywać doświadczenie spotkania ze Zmartwychwstałym), trzeba być wspólnotą i do wspólnoty zapraszać.

Czytaj więcej

UE – cel czy środek?

Zapowiedziane przez premiera Dawida Camerona referendum w sprawie pozostania Wielkiej Brytanii w Unii wywołało poważne zaniepokojenie zarówno w Brukseli, jak i na peryferiach wspólnoty

Czytaj więcej

„…Lecz ta Polska nie skończona…” − zamyślenia o Domu Ojczystym

Lecz ta Polska nie skończona Przez cel, którym pała, Więc to tylko dwa ramiona Świeckiego jej ciała. Dwa ramiona orła-krzyża- Co spodem jest z roli, Górą k’niebu się przybliża Przez to co go boli. (C.K. Norwid: Pieśni Społecznej Cztery Stron . I)

Czytaj więcej

Kościół na globalnym areopagu

Procesy globalizacyjne nie mają prostego, łatwo dającego się określić przebiegu. Dążenia do politycznego, społecznego i kulturowego zjednoczenia całego świata w automatyczny sposób nie doprowadzą do powszechnej unifikacji życia we wszystkich aspektach. Ten problem dotyczy również dialogu międzyreligijnego.

Czytaj więcej

Ominąć piętrzące się rafy

Przez ostatnie 20 lat Polska rozwijała się dynamicznie, nadrabiając dystans do rozwiniętych krajów Zachodu. Nigdy w nowoczesnej historii poziom rozwoju gospodarczego w Polsce nie był tak wysoki w stosunku np. do USA, jak jest dziś.

Czytaj więcej

Rzeczpospolita w globalnej sieci

Władza w Polsce nie podejmuje realnego wysiłku, żeby Rzeczpospolita istotnie zaczęła być wspólnym domem wszystkich obywateli, którzy w konstytucji mają równe prawa.

Czytaj więcej

Polska w nurcie globalnych przemian

W dyskusjach o globalizacji najczęściej bierze się pod uwagę jej aspekt ekonomiczno-finansowy oraz postępującą homogenizację czy wręcz unifikację obyczajów w skali ogólnoświatowej.

Czytaj więcej

Drzemiący potencjał polskiej duchowości

Peryferyjne koleiny, w których grzęźnie Polska utrudniają jej wszechstronny rozwój. Nie jesteśmy jednak skazani na los imitujących „lepszy świat” mentalnych pariasów. Trzy kluczowe doświadczenia, które dotknęły nas w ostatnich dekadach: prymasostwo kardynała Stefana Wyszyńskiego, pontyfikat Jana Pawła II oraz pierwsza „Solidarność” pokazują, że drzemie w nas olbrzymi potencjał służący budowie lepszego i bardziej chrześcijańskiego świata.

Czytaj więcej

W kryształowym labiryncie

Najgorszym rozwiązaniem dla chrześcijan w Europie byłaby paraliżująca rezygnacja i zadręczanie się krzykliwymi przejawami zła. Zamiast tego, warto podjąć trudne zadanie mądrej obecności w świecie, która doprowadzi do jego przemiany i „uchrystusowienia”.

Czytaj więcej