Opinie | Felietony

Syria: wojna o gaz i ropę naftową (list do redakcji)

Otrzymaliśmy list od czytelnika. Czy to jest wytłumaczenie powodów spodziewanej wojny w Syrii? Inną hipotezę przedstawił Mariusz Max Kolonko w materiale Syryjskie Domino. Jaka jest prawda? Czy kiedykolwiek się dowiemy? Nie wiemy, tym bardziej włączmy się we wspólną modlitwę o pokój, do której zaprasza nas Ojciec Święty Franciszek.   Oficjalnie nigdzie się o tym nie mówi, że Syria posiada złoża …

Czytaj więcej

Uważaj na kłamstwo!

Stopień zakłamania dzisiejszej rzeczywistości jest ogromny. „Prawda” (pisana zarówno wielką, jak i małą literą) nie jest pożądana, a często też niełatwo ją odnaleźć. Na taki stan rzeczy ma wpływ zjawisko maszynowej wręcz produkcji informacji. Stąd wśród nas tak wiele tzw. „półprawd”, „niby-prawd”. Wszystkie te ułudy zbiorczo można określić jednym słowem: mit. Na ten temat w Oddziale Stowarzyszenia w Wałbrzychu referat …

Czytaj więcej

Jesteśmy to winni nie tylko młodemu pokoleniu, ale także naszym wielkim rodakom – Janowi Pawłowi II i kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu

O pięknie ludzkiej seksualności i zagrożeniach na nią czyhających, z prof. Marią Ryś, rozmawia Karol Wyszyński

Czytaj więcej

Polska w obozie, czyli w sowieckim imperium (1945-1989)

Relacja video ze spotkania z prof. Andrzejem Nowakiem, które odbyło się 7 maja 2013 r. w Auli Domu Pielgrzyma „Amicus” Parafii Św. Stanisława Kostki w Warszawie. Organizatorem spotkania jest Oddział Okręgowy w Warszawie Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana. Wykład w ramach cyklu: „POLSKA — ROSJA: GEOPOLITYKA I TRUDNE SĄSIEDZTWO”.

Czytaj więcej

Wierność w małżeństwie – jak ją rozumiem?

Mąż musi być gwałtownikiem! Ma być wierny swojej żonie, ma walczyć o nią codziennie, ma ją prowadzić do Boga. Ma sprawić, by była najszczęśliwszą kobietą na świecie.

Czytaj więcej

Czy życie społeczne wymaga ewangelizacji?

Odpowiedź na to pytanie tylko na pozór wydaje się oczywista. Wielu z nas skłonnych jest uważać, że wiara i głoszenie Dobrej Nowiny przenoszą nas w rzeczywistość nadprzyrodzoną, która nie ma nic wspólnego z naszą doczesną codziennością, często brudną i wymagającą moralnie wątpliwych kompromisów, a Kościół, który wypowiada się na tematy społeczne, zwłaszcza społeczno-polityczne, przekracza swoje uprawnienia albo też sprzeniewierza się …

Czytaj więcej

Mały poradnik wierzącego: iluzja prywatności

Świadoma decyzja „tak dla Jezusa” jest chwilą, w której decyduje się nasza przyszłość. Ten, kto się nigdy nie zdecydował, zawsze będzie niezdecydowany.

Czytaj więcej

Początek końca – układy zamknięte, otwarte i nie wiadomo jakie

            Obecna scena polityczna wygląda coraz dziwniej. Radykalnie zmniejsza się liczba zagorzałych obserwatorów potrafiących odnajdywać sens w poszczególnych posunięciach dotychczasowych graczy.

Czytaj więcej

Mały poradnik wierzącego: o czym mówi ewangelizator?

  Głosząc Ewangelię, nie dyskutujemy, nie przekonujemy, ale mówimy: „jeśli chcesz”. I ten, kto słucha, może chcieć lub nie

Czytaj więcej

Pokolenie JP2 – prawda czy fikcja?

2 kwietnia tego roku mija siedem lat od śmierci Jana Pawła II. Umieranie, śmierć i żałoba Papieża pobudziły część polskiej młodzieży do widocznej w mediach różnorakiej aktywności. Kościół hierarchiczny jedynie odpowiadał na te inicjatywy lub był w nich nieobecny

Czytaj więcej