Home / Opinie | Felietony (page 20)

Opinie | Felietony

Być kobietą

W dzisiejszych czasach bycie kobietą to niełatwe zadanie. Neguje się jej podstawowe funkcje, które pełni w rodzinie. Kobiety niosą brzemię historii, która nie doceniała ich roli w życiu społecznym. Często też one same, w imię realizacji swoich pragnień, lansują program będący karykaturą kobiecości…

Więcej »

Jan Paweł II bohaterem utworów literackich

Karol Wojtyła/Jan Paweł II był nie tylko wybitnym i wszechstronnym pisarzem (poetą, dramaturgiem, eseistą, pamiętnikarzem, oratorem), ale stał się również postacią literacką w utworach wybitnych pisarzy, tworzonych w różnorodnych konwencjach gatunkowych. 

Więcej »

Prawda o Słowie w Miłość wcielonym. O poezji Jana Pawła II

W głośnym Liście do artystów znalazło się bardzo osobiste zdanie Dostojnego Autora: „Czuję się z wami związany doświadczeniami z odległej przeszłości, które pozostawiły niezatarty ślad w moim życiu” [podkr. – W.S.]. Poezja była zawsze bardzo bliska Janowi Pawłowi II, od czasów wadowickich, by przywołać słowa z wypowiedzi O Cyprianie Norwidzie w 180. rocznicę urodzin poety: „Chciałem rzetelnie …

Więcej »

Papieżowi, co cesarskie

Dzięki działalności Komisji Majątkowej Kościół wzbogacił się o 24 mld, sięga raz po raz po nienależne mu nieruchomości, które – oczywiście – natychmiast sprzedaje z zyskiem, a typowy ksiądz jest gruby i ma drogi samochód. Taki obraz wyłania się z lektury publikacji medialnych ostatnich lat. Wzmacniają go wypowiedzi polityków, byłych duchownych, …

Więcej »

W obronie wolności religijnej

Analiza unormowań konstytucyjnych, dokonywana przez pryzmat aksjologii naszej ustawy zasadniczej z 2 kwietnia 1997 r., każe postawić następującą tezę: nikt nie może naruszać wolności i praw innych osób, w tym również wolności religijnej, używając przy tym argumentu, że jego wypowiedź lub utwór jest dziełem sztuki lub że korzysta z nieograniczalnej …

Więcej »

Żołnierze Wyklęci

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to najmłodsze święto państwowe obchodzone w  naszym kraju. I od o samego początku stało się swoistym fenomenem. Żadne ze świąt państwowych niebędących dniem wolnym od pracy nie jest tak celebrowane, można też stwierdzić, iż dużo więcej obywateli Rzeczypospolitej obchodzi to niż pierwszomajowe „Święto Pracy” i …

Więcej »

„Verbum” w służbie katolicyzmu dynamicznego

Mija 8o lat od ukazania się pierwszego i 75 od ostatniego numeru kwartalnika „Verbum” – jednego z najlepszych, o ile nie najlepszego czasopisma katolickiego w dwudziestoleciu międzywojennym. Ze względu na bogatą treść i swą ideę pismo to ciągle wydaje się aktualną propozycją, którą w istotnych rysach można by uznać za …

Więcej »

Sufrażystki, emancypantki, feminazistki… Strome ścieżki filozofek równouprawnienia

Podejmowanie przez kobietę tematu równouprawnienia jest narażone na zarzut subiektywizmu w sytuacji posługiwania się osobistym doświadczeniem. Łatwo mi co prawda sięgnąć do paradygmatów psychologii, ale przecież mogę się także odwołać do prawa wypowiedzi we własnym imieniu i interesie. Trudno. Jestem kobietą, także matką, przez kilka lat pracowałam na wszystkich poziomach …

Więcej »