piątek , 22 Czerwiec 2018

Opinie | Felietony

Kultura wyjałowiona

Zachodnia cywilizacja bombardowana od dziesięcioleci wizjami własnego końca nie tylko uodporniła się na tego typu katasrofizmy, ale więcej, wchłonęła je i zaadoptowała, czyniąc z nich popularną pożywkę dla mas. Jednym z elementow tego typu retoryki jest uparcie głoszona teza o upadku współczesnej kultury, który miałby się przejawiać w wyjałowieniu jej z wszelkich wartości.

Czytaj więcej

Sprawa dobra wspólnego

Wielu chętnie mówi o dobru wspólnym, chociaż nikt go nigdy nie widział. Czy więc jest ono czymś realnym, czy tylko jakąś ułudą, która służy dyscyplinowaniu mas?

Czytaj więcej

Zdrowie na wyczerpaniu

Nie dość, że w kraju szaleje grypa: świńska i sezonowa a z powodu grypy dochodzi do zgonów. Nie dość, że część szpitali już dawno wyczerpała limity świadczeń medycznych, zawartych w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia i może przyjmować pacjentów wyłącznie w sytuacji zagrożenia życia. Do akcji – w myśl zasady im gorzej, tym lepiej-wkroczył ponownie Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy ogłaszając …

Czytaj więcej

Recesja lat 2007–2009 i jej konsekwencje

Już nie tylko media, ale i poważne instytucje finansowe, w oparciu o kolejne publikowane dane, ogłosiły koniec recesji o światowym zasięgu, trwającej Stanach Zjednoczonych, ponad dwa lata – zapewne najgłębszej od czasów Wielkiego Kryzysu. Skąd ona się wzięła, skoro jeszcze trzy lata temu w Stanach Zjednoczonych, a półtora roku temu w Polsce właściwie nikt nie sugerował spowolnienia gospodarczego tej skali?

Czytaj więcej

Trudna polska niepodległość

Z prof. Zdzisławem Krasnodębskim wykładowcą Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytetu w Bremie rozmawia Wiesława Lewandowska

Czytaj więcej

Delegalizacja krzyża

Nie ma Europy bez krzyża, tak samo jak nie ma Europy bez chrześcijaństwa. Jeśli ktoś decyduje się wyrzucać krzyże z miejsc publicznych, to w istocie decyduje się wyrzucić Europę z Europy.

Czytaj więcej

Pytania o katolicką naukę społeczną

Jednym z podstawowych zadań wynikających z misji Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” jest upowszechnianie idei i zasad katolickiej nauki społecznej. Z tego faktu wynika również obowiązek wyrażania sprzeciwu wobec coraz częstszych prób jej instrumentalizacji. Do dorobku Katolickiej Nauki Społecznej odwołują się bowiem coraz częściej ugrupowania polityczne, nawet lewicowej proweniencji, które traktują ją wybiórczo, dostosowując zasady do partyjnej ideologii.

Czytaj więcej

Przyjście Chrystusa początkiem spełniania obietnic Stwórcy

Czas jest rytmem, w którym manifestują się działania Boga na rzecz Jego ludu. Rok liturgiczny to nie sposób przypominania tego, co się wydarzyło, ale sam rytm społeczności, która objawia ludzkości przemianę, jaką spowodował w niej Chrystus. Rok liturgiczny można zobrazować nie jako linię (judaistyczne rozumienie czasu) i nie jako koło (jak ujmuje go koncepcja grecka), ale jako spiralę – przechodzenie …

Czytaj więcej

Milczący Śląsk?

Mistrz Wincenty Kadłubek pisał o Śląsku „Sacra silentii provintia – Święta kraina milczenia”. A poeta wrocławski Henryk Mühlpfort, z okazji pogrzebu ostatniego Piasta śląskiego Jerzego Wilhelma zmarłego w 16 75 roku, nazwał tę krainę „szmaragdem Europy”.

Czytaj więcej

Oświecenie energooszczędne

1 września weszło w życie rozporządzenie Unii Europejskiej o powolnym wycofywaniu tradycyjnych żarówek ze sprzedaży i zastępowaniu ich „energooszczędnymi” świetlówkami rtęciowymi. Towarzyszyła temu kampania propagandowa, pod hasłem: „Korzyści środowiska przyrodniczego wynikające z oszczędzania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej