Home / Opinie | Felietony (page 30)

Opinie | Felietony

Kto stworzył miasta?

Pan Bóg stworzył pola, człowiek wioski, a diabeł miasta – mawiała moja stara ciotka. Wtedy budziło to we mnie uśmiech pobłażania. Dzisiaj myślę, że coś w tym jest.

Więcej »

Operacja „sukces”

Dla mnie Wielkanoc zaczęła się dzisiaj, czyli w piątą niedzielę Wielkiego Postu, od Mszy w parafii św. Sabiny w Chicago. Przez cały ostatni tydzień krążyłem po okolicy odprawiając Msze i modląc się za chorych, a wczoraj prowadziłem dzień skupienia dla jednej ze wspólnot w parafii św. Patryka w Fort Wain …

Więcej »

Nieszczera troska

Rodzina jest dziś na ustach wszystkich. Badania pokazują, że dla blisko 90 procent Polaków stanowi najwyższą wartość. Nie ma polityków – nawet wśród przedstawicieli liberalnej lewicy – którzy odważyliby się na wypowiedź przeciwko rodzinie. A jednak obraz polskiej rodziny na progu drugiej dekady XXI wieku nie maluje się nam w …

Więcej »

W obcęgach geopolityki

Rozmawiamy z profesorem Andrzejem Nowakiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, historykiem myśli politycznej Europy Wschodniej XIX i XX wieku

Więcej »

Bitwa o Krzyż – wojna o Zbawienie

Refleksję o znikającym z publicznych miejsc krzyżu poprzedzę krótkim wyliczeniem niezbyt wyszukanych, lecz istotnych, oczywistych stwierdzeń, w kontekście których będzie można lepiej zrozumieć na czym polega istota tego zjawiska: Po pierwsze istotą chrześcijaństwa jest miłość. Po drugie, niestety istnieje ktoś komu zależy na zniszczeniu Kościoła. Po trzecie, wszyscy bierzemy udział …

Więcej »

Słowo, które przemienia oblicze ziemi

Przez wiele dziesiątków lat wiersz Juliusza Słowackiego zaczynający się od słów „Pośród niesnasków – Pan Bóg uderza” traktowany był jako swego rodzaju przepowiednia. 16 października 197 8 roku wiersz ten zmaterializował się. Kardynał z „dalekiego kraju”, Słowianin został wybrany papieżem.

Więcej »

Czy istnieje pokolenie JPII?

Kwiecień dla dużej części Polaków wiąże się jednoznacznie z datą 2 IV, czyli z odejściem do Boga Papieża Jana Pawła II. Ponownie w telewizji prezentowane będą filmy o życiu Karola Wojtyły, zapalane znicze w miejscach, gdzie widnieją popiersia lub tablice upamiętniające jego obecność.

Więcej »

W poszukiwaniu nowej Ziemi

Zapoczątkowane w 199 0 r., przez wybitnego astronoma polskiego prof. Aleksandra Wolszczana, odkrycia pierwszych planet poza układem słonecznym sprawiły, że poszukiwanie „drugiej Ziemi” nabrało tempa. Obecnie odkryto 403 planety, z czego kilka zakwalifikowano jako „podobne” do Ziemi, najczęściej podobieństwo to ograniczało się jedynie do występowania wody, tlenu lub skał podobnych …

Więcej »

Brzydka panna na wydaniu nie wybiera

Ten rząd nie rozpieszcza nas sukcesami w polityce zagranicznej. Właściwie żaden z trapiących nas od lat problemów w stosunkach z sąsiadami nie został przez obecną koalicję rozwiązany. Poczynając od rury gazowej po dnie Bałtyku, a na sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi kończąc.

Więcej »

Poszukując straconej kultury

Problem korzeni współczesnego kryzysu kultury europejskiej można zawrzeć w dziesiątkach grubych tomów rozważań. Kwestia ta gości zarówno na akademickich seminariach, jak i w doraźnej publicystyce. Większość autorów, niezależnie od proweniencji światopoglądowej zgadza się, iż kultura i tożsamość dawnego centrum cywilizacji ulegają procesom erozji. Poważny spór zaczyna się jednak wtedy, gdy …

Więcej »