Opinie | Felietony

Krzyż drogowskazem ku zmartwychwstaniu i wieczności

Obserwując przemiany społeczne zachodzące w Europie na przełomie XX i XXI w., a także analizując decyzje polityczne podejmowane przez władze poszczególnych krajów czy też wyroki wydawane przez niezawisłe organy sprawiedliwości, można odnieść wrażenie, że dzisiejszy świat zmierza do standaryzacji życia społeczeństw, do zatarcia istniejących różnic między narodami poprzez nadanie przestrzeni publicznej neutralnego charakteru – ustanowienie nowej, wspólnej aksjologii obowiązującej wszystkich …

Czytaj więcej

Krzyż znakiem cierpienia i tajemnicy śmierci

Wybór pomiędzy Krzyżem bądź jego brakiem, to wybór pomiędzy Bogiem, nadającym sens naszym cierpieniom a światem pustki, w którym cierpienie prowadzić może jedynie do utraty sensu własnego życia, do śmierci duchowej.

Czytaj więcej

Ogranicza nas wyobraźnia

Być jak Bóg – marzenie, które od wieków chcieli spełnić rozmaici szarlatani, determinowało próby podejmowania karkołomnych działań. A to stworzyć wieżę aby oglądać Boga, a to wywoływać kataklizmy w ułamku sekundy, a to tworzyć życie.

Czytaj więcej

Zaskakujący unik Tuska

Chociaż o możliwości rezygnacji Donalda Tuska z kandydowania w tegorocznych wyborach prezydenckich wspominano już nie raz, nikt przy zdrowych zmysłach takich prognoz nie traktował poważnie. Rezygnacja premiera z ubiegania się o prawo do zamieszkania w Pałacu Namiestnikowskim zburzyłaby bowiem całkowicie dotychczasową „doktrynę” Platformy, stanowiącą alibi dla miernych efektów rządu.

Czytaj więcej

Bolesław Prus jako obrońca religii

Pamiętamy Bolesława Prusa (1847–191 2) głównie jako autora Lalki, Placówki, Faraona, Emancypantek oraz opowiadań i nowelek dotyczących ludzkiego cierpienia, biedy, choroby, niedoli, nieszczęścia. Antek, Kamizelka, Katarynka, Anielka wraz z wcześniej wymienionymi powieściami należały nie tylko do zestawu obowiązkowych lektur szkolnych, ale również do kanonu książek, które każdy inteligentny Polak powinien znać. Mniej znany jest Prus jako felietonista. W publicystyce okazał …

Czytaj więcej

W uścisku władzy

Władza, będąca jednym z najpowszechniejszych zjawisk w świecie, ma podwójne oblicze: raz odczuwamy ją jako brzemię, raz jako błogosławieństwo, zależnie od tego, jakie cele sobie wyznacza i jak nas traktuje.

Czytaj więcej

Ukraińska układanka

Wydarzenia na ukraińskiej scenie politycznej zawsze budziły u nas spore zainteresowanie. Niezależnie od tego, jaka ekipa sprawuje rządy w Kijowie i Warszawie, obydwa kraje muszą dbać o dobre stosunki bilateralne. Polska w równym stopniu powinna więc współpracować z Wiktorem Janukowyczem, jak i Julią Tymoszenko, którzy po drugiej turze wyborów prezydenckich na Ukrainie (7 lutego) zastąpią Wiktora Juszczenkę. Obydwoje z prezydenckich …

Czytaj więcej

Armia pod ostrzałem

Według styczniowego raportu przygotowanego przez BBN, proces profesjonalizacji polskiej armii może zostać zahamowany. Mimo że od kilkunastu miesięcy mamy armię zawodową, powodów do radości nie dostarczają kolejne informacje o dramatycznej sytuacji w siłach zbrojnych. W zeszłym roku cięcia w MON wyniosły 3 mld złotych, minister finansów Jacek Rostowski argumentował je złą sytuacją ekonomiczną państwa, wynikającą z kryzysu.

Czytaj więcej

Reforma do poprawki

Po dziesięciu latach od reformy emerytalnej nie została ona dokończona. Również z tej przyczyny, że pierwsze wypłaty świadczeń z Otwartych Funduszy Emerytalnych okazały się dla niektórych emerytów sumą 19 złotych z groszami i budżet państwa musi do nich dopłacać. Jest to zatem problem nie tylko samych emerytów, ale nas wszystkich.

Czytaj więcej

Polska szkoła – studnia błędów

Uczniowie mają pokoleniowe prawo do buntu, któremu warto się przyjrzeć, zapominając na chwilę o wytycznych ministerstwa na temat szerzenia wiedzy o prawach człowieka i obywatela. To prawo wynika z natury i nie wolno go ignorować. Młody człowiek, przekraczając próg szkoły, w coraz młodszym wieku natyka się na nieznane sobie dotąd problemy.

Czytaj więcej