Home / Opinie | Felietony (page 30)

Opinie | Felietony

W poszukiwaniu nowej Ziemi

Zapoczątkowane w 199 0 r., przez wybitnego astronoma polskiego prof. Aleksandra Wolszczana, odkrycia pierwszych planet poza układem słonecznym sprawiły, że poszukiwanie „drugiej Ziemi” nabrało tempa. Obecnie odkryto 403 planety, z czego kilka zakwalifikowano jako „podobne” do Ziemi, najczęściej podobieństwo to ograniczało się jedynie do występowania wody, tlenu lub skał podobnych …

Więcej »

Brzydka panna na wydaniu nie wybiera

Ten rząd nie rozpieszcza nas sukcesami w polityce zagranicznej. Właściwie żaden z trapiących nas od lat problemów w stosunkach z sąsiadami nie został przez obecną koalicję rozwiązany. Poczynając od rury gazowej po dnie Bałtyku, a na sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi kończąc.

Więcej »

Poszukując straconej kultury

Problem korzeni współczesnego kryzysu kultury europejskiej można zawrzeć w dziesiątkach grubych tomów rozważań. Kwestia ta gości zarówno na akademickich seminariach, jak i w doraźnej publicystyce. Większość autorów, niezależnie od proweniencji światopoglądowej zgadza się, iż kultura i tożsamość dawnego centrum cywilizacji ulegają procesom erozji. Poważny spór zaczyna się jednak wtedy, gdy …

Więcej »

Zagrożenia dla zdrowia Polaków

Zanim poprosisz o pomoc innych, najpierw pomóż sobie sam. Tę słynną amerykańską dewizę można odnieść również do zdrowia. Definicja WHO podkreśla bowiem, że w około 53 proc. stan naszego zdrowia zależy od nas samych

Więcej »

Zerknąć za zasłonę niewiedzy

Do niedawna wydawało się, że przyszłość Polski i świata jest oczywista i nie warto się nad nią zastanawiać. Być może dlatego w Polsce kluczowa stała się realizacja bieżących potrzeb, a zwłaszcza zaspokojenie narastającego przez lata PRL głodu konsumpcji.

Więcej »

Polityk może być świętym

4 marca Kościół w Polsce czci św. Kazimierza Królewicza. Warto pamiętać, że jest to jedyny w dziejach naszej Ojczyzny kanonizowany męski władca Polski. Był monarchą, dla którego uprawianie polityki zgodnie z zasadami wiary było czymś naturalnym.

Więcej »

Przerażająca twarz postępu

Wiedza o Holokauście i innych zbrodniach przeciwko ludzkości, które miały miejsce w XX wieku, nie powinna już być dla nikogo tajemnicą. Stwierdzenie, że nie wyciągnęliśmy z tych tragicznych w skutkach wydarzeń żadnej nauki, może być jednak uznane za wielce ryzykowne. Gdy jednak spojrzymy tylko na liczbę aborcji dokonywanych rokrocznie na …

Więcej »

Między zabójstwem a samobójstwem

Dyskusje o legalizacji eutanazji trwają w wielu krajach. Tam, gdzie prawo zezwala na przeprowadzenie takiego zabiegu, bardzo szczegółowo doprecyzowano przepisy, w jakich sytuacjach jest on dopuszczalny. Sprawa jest bardzo skomplikowana. Nawet samo określenie, co jest eutanazją, a co nie, często nie jest oczywiste.

Więcej »

Syndrom poaborcyjny

Dyskusja o aborcji jest często pod względem merytorycznym ułomna, nacechowana emocjami, nieuwzględniająca wieloaspektowego charakteru tego problemu. To prawda, że aby w rzetelny sposób się z nią zmierzyć, trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim wymiar moralnych konsekwencji, a także sprawy formalno-prawne, spróbować ustalić, jaki jest wpływ tego przerażającego procederu na demografię, …

Więcej »

Cuda w laboratorium?

Możliwości technologiczne współczesnej nauki pozwoliły naukowcom na dokonywanie rzeczy, o których do tej pory mogliśmy jedynie czytać w książkach science-fiction. Praktyki te rodzą nowe problemy, wywołują żarliwe dyskusje i stawiają pytanie o granice ingerencji w naturę.

Więcej »