Opinie | Felietony

Nadzieja na siostrzaną jedność

Rok temu Sobór lokalny Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego wybrał następcę Aleksego II. Na tronie patriarchy Moskwy zasiadł wówczas Cyryl I. Po dwunastu miesiącach jego rządów, coraz wyraźniej rysuje się kierunek, w którym będzie zmierzać Rosyjski Kościół Prawosławny. Widać już, że nie możemy spodziewać się żadnej rewolucji. Niemniej jest szansa na powolny proces ocieplania stosunków i coraz lepszego porozumienia między Rzymem, a …

Czytaj więcej

Drogowskaz pełnej komunii

Podpisana 4 listopada ubiegłego roku przez Ojca Świętego Benedykta XVI Konstytucja Apostolska Anglicanorum coetibus na temat tworzenia Ordynariatów Personalnych dla wyznawców anglikanizmu nawiązujących pełną komunię z Kościołem katolickim wyraźnie pokazuje cel właściwie rozumianego ekumenizmu.

Czytaj więcej

Kościół – między Wschodem a Zachodem

Rozłam Kościoła Wschodniego i Zachodniego, w literaturze znany jako tzw. schizma wschodnia, dokonał się w 1054 roku. Datę tę należy jednak traktować umownie, gdyż świadomość zerwania wzajemnych stosunków i przekonanie o tym, że z powodu różnic w pojmowaniu wiary nie da się już wspólnie budować jedności, ugruntowało się w społeczeństwach Wschodu i Zachodu dopiero w XIII wieku.

Czytaj więcej

Dlaczego Unia Europejska nie potrzebuje chrześcijaństwa?

Kiedy ważyła się sprawa przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do formalnych struktur ogólnoeuropejskich, z różnych zakątków sceny świeckiej i katolickiej podnosiły się głosy, że oto stajemy przed wielką dziejową szansą, ponieważ będziemy mogli „ewangelizować Europę”. Chyba nie dostrzeżono, jak wielki paradoks kryje się w tym sformułowaniu – może nie logiczny, ale na pewno historyczny.

Czytaj więcej

Nabijani w torebkę

Na łamach „Naszego Głosu” pastwię się, ile wlezie, nad „ekologami”, którzy „chroniąc” środowisko za pomocą naszych – konsumentów – kieszeni, nie dostrzegają prostej zależności, że im bardziej chronią środowisko, tym bardziej jest ono niszczone. .

Czytaj więcej

Czy należy się bać traktatu?

1 grudnia 2009 roku, czyli data wejścia w życie Traktatu lizbońskiego, to dla jednych okazja do świętowania, dla drugich dzień klęski narodowej, w którym utraciliśmy świeżo odzyskaną suwerenność. Jedni z entuzjazmem mówią o zakończeniu trwającego od kilku lat okresu zawieszenia, a nawet paraliżu decyzyjnego w UE, drudzy o powstaniu super-państwa i wszechwładzy brukselskiej biurokracji.

Czytaj więcej

Domowa ojczyzna

Juliusz Słowacki bardzo wcześnie utracił swoją domową ojczyznę; dodajmy, że mógł w ogóle jej nie odzyskać. Oto w niespełna dwa lata po przyjściu poety na świat w Krzemieńcu, ojciec, Euzebiusz Słowacki, wygrał konkurs na stanowisko profesora literatury na Uniwersytecie Wileńskim i rodzina przeniosła się do miasta nad Wilią.

Czytaj więcej

Kultura wyjałowiona

Zachodnia cywilizacja bombardowana od dziesięcioleci wizjami własnego końca nie tylko uodporniła się na tego typu katasrofizmy, ale więcej, wchłonęła je i zaadoptowała, czyniąc z nich popularną pożywkę dla mas. Jednym z elementow tego typu retoryki jest uparcie głoszona teza o upadku współczesnej kultury, który miałby się przejawiać w wyjałowieniu jej z wszelkich wartości.

Czytaj więcej

Sprawa dobra wspólnego

Wielu chętnie mówi o dobru wspólnym, chociaż nikt go nigdy nie widział. Czy więc jest ono czymś realnym, czy tylko jakąś ułudą, która służy dyscyplinowaniu mas?

Czytaj więcej

Zdrowie na wyczerpaniu

Nie dość, że w kraju szaleje grypa: świńska i sezonowa a z powodu grypy dochodzi do zgonów. Nie dość, że część szpitali już dawno wyczerpała limity świadczeń medycznych, zawartych w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia i może przyjmować pacjentów wyłącznie w sytuacji zagrożenia życia. Do akcji – w myśl zasady im gorzej, tym lepiej-wkroczył ponownie Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy ogłaszając …

Czytaj więcej