Home / Opinie | Felietony (page 30)

Opinie | Felietony

Od egoizmu do godności przez rodzinę

Sposobem na egoizm, który zatruwa relacje współczesnego człowieka z otaczającym światem, jest miłość, którą odnajdziemy po pierwsze w Bogu, po drugie – w rodzinie.

Więcej »

Naddunajski przykład dla Europy

Polityka prowadzona przez premiera Węgier pokazuje, że nawet w niekorzystnych warunkach społecznych i kulturowych można podjąć trud budowy państwa opartego na fundamencie chrześcijaństwa i sprawiedliwości społecznej

Więcej »

Kultura na rozdrożu

Po 1989 roku kultura w Polsce stała się gałęzią przemysłu. Czerpiąc wzorce z Zachodu lansujemy to, co płytkie i niewymagające wysiłku. W epoce leniwców i kopistów ze świecą szukać można wzniosłych ideałów i nieskazitelnych autorytetów.

Więcej »

Kultura wartości

Kultura chrześcijańska jest w defensywie. „Mieć” wygrywa z „być”, dokładnie tak samo jak doczesność góruje nad wiecznością Przed wiekami to chrześcijaństwo wypierało miejsca kultu pogańskiego, inkulturowało prymitywne obyczaje. Dziś obserwujemy odwrotny proces –kościoły zamieniane są na dyskoteki, pogaństwo wypiera chrześcijaństwo, a kultura traci swój eschatologiczny wymiar. Gdy człowiek jest odzierany …

Więcej »

Film musi pokazywać prawdę

Wiele z powstających ostatnio filmów pozostaje w sprzeczności z prawdą o Polsce i Polakach, ale też uderza w system wartości chrześcijańskich Ktoś próbował określić kierunek, w jakim idzie polska (mainstreamowa) kinematografia. Musiał pokazać nie jeden, ale dwa jej kierunki. Powstają, więc albo żenująco głupie komedie. Jak – niedawno – obrany …

Więcej »

Naród podniósł głowę

Powstanie Styczniowe było manifestacją woli odzyskania niepodległości. Militarnie przegrane, opłacone ogromną daniną przelanej krwi i nieszczęść, wydawało się szaleństwem. Ale dzięki niemu przetrwaliśmy, jako naród.

Więcej »