Opinie | Felietony

Zapomniany kontynent

Kiedy mówimy o bogactwach Czarnego Lądu, mamy na myśli przede wszystkim liczne surowce naturalne. Dlaczego większość z nas wciąż nie zauważa wielkiego potencjału kulturowego i duchowego tego kontynentu?

Czytaj więcej

Gra o (w) zielone?

Listopadowy skandal z ujawnieniem manipulacji wynikami badań meteorologicznych, zakładających jakoby procesy antropogeniczne miały znaczący wpływ na zmiany klimatyczne, jest jedynie czubkiem góry lodowej, która pływa po oceanach naiwności ludzkiej. Ignorancja elit decyzyjnych i dużej części społeczeństwa sprawia, że ideologiczni manipulatorzy, wsparci „opinią naukowców”, mają znacznie lepsze możliwości wpływania na nastroje społeczne, niż to się działo w przeszłości.

Czytaj więcej

Co postpolityka ma wspólnego z piłką nożną?

Krytykowanie dwuletnich rządów Donalda Tuska nie jest dziś zajęciem ani oryginalnym, ani też – trzeba przyznać – szczególnie chwalebnym. Łatwo bowiem krytykować „premiera z Sopotu” dziś, gdy gromy ślą nań wszystkie stacje telewizyjne od TV Trwam po TVN 24 oraz gazety codzienne od „Naszego Dziennika” po „Dziennik-Gazetę Prawną”. Także najwybitniejsi przedstawiciele nauk społecznych od prof. Jadwigi Staniszkis po Zdzisława Krasnodębskiego …

Czytaj więcej

Byłem u Ciebie w ten dzień przedostatni…

Późna jesień to zdecydowanie zła pora dla starych, schorowanych ludzi. Ale w jubileuszowym roku 2005, kiedy to ukończył 90 lat, ks. Jan Twardowski miał za sobą już wiele jesieni, także w chorobie, która w połowie 2002 roku przykuła Go do łóżka.

Czytaj więcej

Anieli grają, króle witają…

W listopadzie 196 0 roku wprowadzono Gomułkowską ustawę likwidującą święto Trzech Króli jako dzień wolny od pracy. W 2008 roku i następnym z inicjatywy obywatelskiej, pod przewodnictwem prezydenta Łodzi Jerzego Kropiwnickiego, złożono w Sejmie projekt ustaw przywracających dzień wolny w święto Trzech Króli. Choć zostały poparte ogromną liczbą podpisów (700 tysięcy, a po raz drugi już 1 mln), ustawy przez …

Czytaj więcej

Salon myśli i dialogu

Bóg, stwarzając człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo, wszczepił mu potrzebę życia w społeczności, życia we wspólnocie, gdyż sam Bóg żyje w najdoskonalszej wspólnocie osób. To pragnienie człowieka życia we wspólnocie wyraża prawdę, że jest on ze swojej natury istotą społeczną. Jednym z elementów tego bycia istotą społeczną jest zdolność do budowania relacji interpersonalnych wyrażanych słowami „Ja” –„Ty”. Relacje …

Czytaj więcej

Nadzieja na siostrzaną jedność

Rok temu Sobór lokalny Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego wybrał następcę Aleksego II. Na tronie patriarchy Moskwy zasiadł wówczas Cyryl I. Po dwunastu miesiącach jego rządów, coraz wyraźniej rysuje się kierunek, w którym będzie zmierzać Rosyjski Kościół Prawosławny. Widać już, że nie możemy spodziewać się żadnej rewolucji. Niemniej jest szansa na powolny proces ocieplania stosunków i coraz lepszego porozumienia między Rzymem, a …

Czytaj więcej

Drogowskaz pełnej komunii

Podpisana 4 listopada ubiegłego roku przez Ojca Świętego Benedykta XVI Konstytucja Apostolska Anglicanorum coetibus na temat tworzenia Ordynariatów Personalnych dla wyznawców anglikanizmu nawiązujących pełną komunię z Kościołem katolickim wyraźnie pokazuje cel właściwie rozumianego ekumenizmu.

Czytaj więcej

Kościół – między Wschodem a Zachodem

Rozłam Kościoła Wschodniego i Zachodniego, w literaturze znany jako tzw. schizma wschodnia, dokonał się w 1054 roku. Datę tę należy jednak traktować umownie, gdyż świadomość zerwania wzajemnych stosunków i przekonanie o tym, że z powodu różnic w pojmowaniu wiary nie da się już wspólnie budować jedności, ugruntowało się w społeczeństwach Wschodu i Zachodu dopiero w XIII wieku.

Czytaj więcej

Dlaczego Unia Europejska nie potrzebuje chrześcijaństwa?

Kiedy ważyła się sprawa przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do formalnych struktur ogólnoeuropejskich, z różnych zakątków sceny świeckiej i katolickiej podnosiły się głosy, że oto stajemy przed wielką dziejową szansą, ponieważ będziemy mogli „ewangelizować Europę”. Chyba nie dostrzeżono, jak wielki paradoks kryje się w tym sformułowaniu – może nie logiczny, ale na pewno historyczny.

Czytaj więcej