Home / Opinie | Felietony (page 38)

Opinie | Felietony

Trudna polska niepodległość

Z prof. Zdzisławem Krasnodębskim wykładowcą Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytetu w Bremie rozmawia Wiesława Lewandowska

Więcej »

Delegalizacja krzyża

Nie ma Europy bez krzyża, tak samo jak nie ma Europy bez chrześcijaństwa. Jeśli ktoś decyduje się wyrzucać krzyże z miejsc publicznych, to w istocie decyduje się wyrzucić Europę z Europy.

Więcej »

Pytania o katolicką naukę społeczną

Jednym z podstawowych zadań wynikających z misji Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” jest upowszechnianie idei i zasad katolickiej nauki społecznej. Z tego faktu wynika również obowiązek wyrażania sprzeciwu wobec coraz częstszych prób jej instrumentalizacji. Do dorobku Katolickiej Nauki Społecznej odwołują się bowiem coraz częściej ugrupowania polityczne, nawet lewicowej proweniencji, które traktują …

Więcej »

Przyjście Chrystusa początkiem spełniania obietnic Stwórcy

Czas jest rytmem, w którym manifestują się działania Boga na rzecz Jego ludu. Rok liturgiczny to nie sposób przypominania tego, co się wydarzyło, ale sam rytm społeczności, która objawia ludzkości przemianę, jaką spowodował w niej Chrystus. Rok liturgiczny można zobrazować nie jako linię (judaistyczne rozumienie czasu) i nie jako koło …

Więcej »

Milczący Śląsk?

Mistrz Wincenty Kadłubek pisał o Śląsku „Sacra silentii provintia – Święta kraina milczenia”. A poeta wrocławski Henryk Mühlpfort, z okazji pogrzebu ostatniego Piasta śląskiego Jerzego Wilhelma zmarłego w 16 75 roku, nazwał tę krainę „szmaragdem Europy”.

Więcej »

Oświecenie energooszczędne

1 września weszło w życie rozporządzenie Unii Europejskiej o powolnym wycofywaniu tradycyjnych żarówek ze sprzedaży i zastępowaniu ich „energooszczędnymi” świetlówkami rtęciowymi. Towarzyszyła temu kampania propagandowa, pod hasłem: „Korzyści środowiska przyrodniczego wynikające z oszczędzania energii elektrycznej”.

Więcej »

Katyń – pierwszy krok w bolszewizacji Polski

Co jest moralnie złe, nie może być politycznie dobre Abraham Lincoln Minęła siedemdziesiąta rocznica wybuchu II wojny światowej. Niebawem upłynie siedemdziesiąt lat od sowieckiego ludobójstwa w Katyniu. Nadal niemożliwe jest wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej zbrodni przeciw narodowi polskiemu. Ustawiczne matactwo towarzyszy sprawie katyńskiej nie tylko na obszarze Federacji Rosyjskiej. Przez …

Więcej »

Postępki jego były anielskie

„Kiedy w gruzy padają królestwa, przychodzi czas na poetów proroków…” – to prawdziwie biblijne zdanie Ryszarda Przybylskiego powraca zawsze, ilekroć przychodzi mi sięgać do literatury czasów zaborów. Takim poetą-prorokiem był Jan Paweł Woronicz, autor wstrząsającego Hymnu do Boga. O dobrodziejstwach Opatrzności narodowi polskiemu wyświadczonych po upadku Polski, zakończonego słowami, które …

Więcej »

Podróż do serca Europy

Benedykt XVI podczas pielgrzymki do naszych południowych sąsiadów przedstawił spójny, uniwersalny projekt – dla Czech, dla Kościoła, dla Europy, dla całego świata. Była wsparciem dla przeżywającego trudności koscioła w Czechach

Więcej »