Home / Opinie | Felietony (page 50)

Opinie | Felietony

Euroazjatyzm – dzieje jednej idei

Rozpad ZSRR zaowocował nie tylko szeregiem zmian systemowych, lecz także odrodzeniem rosyjskiej myśli historiozoficznej i geopolitycznej. Jednym z najbardziej interesujących i niosących za sobą poważne konsekwencje polityczne prądów myślowych ostatnich dwóch dekad w Rosji jest euroazjatyzm.

Więcej »

Kropla w morzu potrzeb

W 2001 roku grupa młodych ludzi, odpowiadając na apel goszczącego w Polsce ks. Jana Szańcy, proboszcza katolickiej parafii w Sławucie na Ukrainie, zainicjowała wyjazd ochotników do prac porządkowych i remontowych. Powodzenie pierwszej ekspedycji spowodowało, że akcja była z powodzeniem kontynuowana w kolejnych latach, a hasło „Sławuta” stało się synonimem wakacyjnych …

Więcej »

Pod Krzyżem Południa

Różnimy się jedynie tak bardzo podobnie – te słowa śpiewane przez Grzegorza Turnaua wybrzmiewają z głośników przenośnego komputera już chyba trzeciej nowości w prosto urządzonym i ładnym pokoju wolontariuszy, w misji zwanej Bosconia, na północy Peru. Jest godzina 23, na dworze ciemno i raczej rześko. Jeżeli gdzieś w domkach w …

Więcej »

Mesjanizm rosyjski

Rosyjska myśl od wieków była naznaczona i zdeterminowana przez chrześcijaństwo prawosławne. Głęboko zakorzeniona wiara przesiąkała każdego człowieka, decydowała o jego pochodzeniu, osobowości, sposobie bycia, kulturze, relacji z bliskimi, marzeniach i przyszłości. Wpływ ten nie ograniczał się do jednostki. Wiara, tradycja i specyficzna duchowość kierowały całym narodem, odgrywając olbrzymią rolę w …

Więcej »

Kongres niepokoju możliwości i nadziei

Sensem edukacji jest wzrastanie człowieka. Katolicka edukacja wzbogacona zostaje o łaskę pochodzącą od samego Boga. Sens pojęcia edukacji katolickiej sięga z jednej strony do ciągłości kultury grecko-rzymskiej, z drugiej zaś to perspektywa objawienia i zbawienia.

Więcej »

Gry komputerowe – niewinna rozrywka

Gry planszowe odchodzą do lamusa. Gry zespołowe na świeżym powietrzu także – ulica i podwórko stały się miejscem zbyt niebezpiecznym, by bez obaw pozwalać dzieciom spędzać tam wolny czas. Wspólną zabawę, polegającą na interakcji z innymi, uczącą zachowań w grupie, zastąpił komputer, obecny już teraz w prawie każdym dziecinnym pokoju.

Więcej »

Polscy protestanci – szkic do portretu

Geneza protestantyzmu Protestantyzm powstał na skutek ruchów reformatorskich wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego, rozpoczętych w XVI wieku przez wystąpienie Marcina Lutra. Podstawowymi nurtami protestantyzmu są ewangelicyzm i ewangelikalizm. Mianem „ewangelików” określa się protestantów z najstarszych Kościołów reformacji: luteran, kalwinów i metodystów. Termin „ewangelicy” odnosi się do głębokiego zakorzenienia ich wiary w Biblii, …

Więcej »

Co dalej z Trzecim Rzymem?

Nie od dziś wiadomo, że dialog z patriarchą Aleksym II był trudny. Czy po jego śmierci dojdzie do przełomu w kontaktach Kościoła katolickiego z rosyjskim prawosławiem?

Więcej »

Prawdziwa religia

Czy istnieje jedna prawdziwa religia, a wszystkie inne są fałszywe? Czy może wszystkie religie zawierają w sobie prawdę, ale żadna z nich nie ma jej w pełni? Trudno nie stawiać takich pytań w dzisiejszym świecie. Wielość religii jest faktem. Bez wątpienia również wśród wyznawców różnych religii można znaleźć ludzi godnych …

Więcej »

Źródła ekumenizmu

Powszechnie mówi się, że ruch ekumeniczny, dążący do zjednoczenia wszystkich wyznań chrześcijańskich i do dialogu z wyznawcami pozostałych religii jest wymysłem dość nowym, bo dziewiętnastowiecznym. Próby te najczęściej łączymy z działalnością misyjną Kościoła katolickiego, ruchami pietystycznymi we wspólnotach protestanckich, konsekwencjami Soboru Watykańskiego II, międzynarodowymi spotkaniami młodych, a także z pontyfikatami …

Więcej »