Home / Opinie | Felietony (page 54)

Opinie | Felietony

Zagrożony pluralizm

Skandaliczna wypowiedź niemieckiego polityka G. Nooke, pełnomocnika rządu RFN ds. praw człowieka, który dla scharakteryzowania obecnej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce użył słowa „Gleichschaltung”, jednoznacznie kojarzonego w Niemczech z nazistowską polityką ujednolicania postaw i poglądów, w zadziwiający sposób koresponduje z tonem naszej rodzimej publicystyki, doszukującej się w obecnej polityce polskich władz …

Więcej »

Dokąd zmierzasz, polska szkoło?

Tegoroczne wyniki matur w szkołach ponadgimnazjalnych wywołały reakcję mediów i wielkie rozczarowanie uczniów, rodziców i nauczycieli. Jednakże nie można poprzestać na chwilowej, doraźnej krytyce. Deklarowana przez najwyższe władze naprawa państwa powinna objąć również oświatę.

Więcej »

Komu rachunek za PRL ?

Postawienie przez Instytut Pamięci Narodowej zarzutu popełnienia zbrodni komunistycznej autorom stanu wojennego z generałem Wojciechem Jaruzelskim na czele stanie się zapewne początkiem długiego procesu rozliczenia czterdziestu pięciu lat naszej powojennej historii, którą symbolizował niewinny skrót „PRL”. W procesie tym problemem może się okazać nie tylko adekwatność procedur sądowych i instrumentów …

Więcej »

Rodzina nadzieją świata

Niedługo po niezapomnianej pielgrzymce Benedykta XVI do naszego kraju, znów mogliśmy uczestniczyć w rekolekcjach Biskupa Rzymu na temat fundamentalnych spraw, którymi żyje wspólnota Kościoła. Po nauczaniu o wierze, które donośnie rozlegało się nad Wisłą pod koniec maja, tym razem na ziemi hiszpańskiej, u wrót basenu Morza Śródziemnego, zabrzmiały słowa o …

Więcej »

Uwaga: zagrożenie!

To na rodzinie opiera się całe społeczeństwo. To właśnie rodzina jest środowiskiem, w którym powstaje nowe życie, dokonuje się naturalna wymiana pokoleń. Dlatego też jej kryzys łatwo się przeradza w ogólny kryzys wszystkich sfer ludzkiego życia, a kryzys rodziny oznacza również kryzys samego człowieka.

Więcej »

Mało nas, coraz mniej

Liczba dzieci decyduje o poziomie dochodów na osobę w gospodarstwie domowym i poziomie wydatków na zaspokojenie potrzeb rodziny. Już przy trojgu dzieciach wydatki tzw. niezbędne na żywność i stałe opłaty mieszkaniowe zbliżają się do 50 proc., a w przypadku rodzin z czwórką i większą liczbą dzieci przekraczają 50 proc. ogółu …

Więcej »

Mało nas, coraz mniej

Co ósma rodzina w Polsce żyje na granicy minimum egzystencji. Sytuacja demograficzna już nawet nie jest zła, ale wręcz katastroficzna. Od 1984 roku maleje liczba urodzeń, co skutkuje brakiem prostej zastępowalności pokoleń. Quo vadis polska rodzino?

Więcej »

Polska solidarna i Polska liberalna

Niebywałej zaciekłości, z jaką kompleks polityczno – medialno – biznesowy, zakorzeniony w układach III Rzeczypospolitej, zwalcza rządzącą koalicję, nie da się wytłumaczyć tylko przez odwołanie się do „tradycyjnej” niechęci, jaką zawsze darzyli braci Kaczyńskich zwolennicy miękkiego przejścia od PRL do demokracji. Nawet rząd Jana Olszewskiego, który jako pierwszy wskazał na …

Więcej »

Niech wiara czyni nas godnymi

Szkoleniowe spotkanie młodych miało miejsce w Supraślu. Dwa dni zostały wypełnione refleksją i realizacją zajęć poświęconych tematyce: Asertywność jako sztuka obrony godności człowieka. Warsztaty zorganizował Zespół Młodych Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Uczestniczyła młodzież szkół średnich, studenci i absolwenci uczelni wyższych.

Więcej »

Zagubiona Europa bez korzeni

Czy można mówić o Europie Benedykta XVI? Czy program obecnego Papieża wobec naszego kontynentu nabiera jakichś specyficznych cech? Jak wpłynie na niego obecny pontyfikat? Czy przybranie imienia Benedykt – jednego z patronów Europy oznacza, że ta część świata znajduje się pod jego szczególną pieczą?

Więcej »