Home / Opinie | Felietony (page 56)

Opinie | Felietony

DALEJ NIŻ NA PRAWO

Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Andrzej Zoll, ostatnio zaskarżył był do Trybunału Konstytucyjnego tzw. ustawę medialną uchwaloną w grudniu ubiegłego roku, a dotyczącą funkcjonowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jak wiadomo Polacy pragną tego urzędu (czyli, KRRiT) tak, jak zeszłorocznego śniegu, przeto zajmowanie się nim przez prof. Zolla jest zwyczajnym mitrężeniem …

Więcej »

Emerytura – wielka niewiadoma

Reforma ubezpieczeń społecznych, która w 1999 roku rozpoczęła się w Polsce jest wielkim eksperymentem na żywym organizmie. Jednak tak naprawdę nikt dziś nie jest w stanie przewidzieć jej skutków i czy zgodnie z obietnicami reformatorów będzie korzystna dla przyszłych emerytów.

Więcej »

Człowiek z pasją

Prawdziwy przewodnik duchowy, drugi ojciec, znakomity organizator, kopalnia pomysłów – tak parafianie mówią o swoim proboszczu, księdzu prałacie Zygmuncie Malackim, który został finalistą konkursu „Proboszcz Roku 2005”.

Więcej »

Jaki jest porządek miłości?

Papież Benedykt XVI napisał swoją pierwszą encyklikę. Nosi ona tytuł „Deus caritas est” (Bóg jest miłością ). – Papież sięgnął do fundamentu wiary chrześcijańskiej i przypomniał, że najważniejsza jest miłość – mówi o. profesor Jacek Bolewski SJ, teolog.

Więcej »

Szukanie własnych korzeni

Czasami mówi się, że Europa jest sercem chrześcijaństwa. Czy jednak to serce nieco nie osłabło? Czy religijność Europy wypada dobrze na tle reszty świata?

Więcej »

Globalizacja – nie jest dobra ani zła

Po tragicznych doświadczeniach XX wieku, które były skutkiem działania totalitarnych systemów, możemy się obawiać wszelkich projektów o zasięgu globalnym, mających charakter obietnicy. Obietnica dobrobytu dla każdego wiąże się bowiem nierozerwalnie z utratą wolności.

Więcej »

Apostolstwo świeckich a polityka

Pośród wielu zadań apostolskich świeckich, zwróćmy uwagę na uczestnictwo katolików świeckich w polityce. Człowiek ze swej natury, jako osoba społeczna, żyje i funkcjonuje w wielorakich wspólnotach, pośród których jest także wspólnota polityczna. Nie jest ona tworem sztucznym, ale konsekwencją społecznej natury człowieka, a przez to należy do porządku określonego przez …

Więcej »

Jak wiara pomaga politykom?

II Polski Synod Plenarny przypomina: „W czasach współczesnych polityka staje się znaczącą szansą promocji człowieczeństwa. Ponieważ zaś promocja ta stanowi nieodłączną część ewangelizacji, chrześcijanie świeccy na mocy sakramentu chrztu świętego są powołani do odpowiedzialności także za życie polityczne”

Więcej »

Katolik wychodzi z kruchty

Patrząc na dzisiejszy parlament trudno oprzeć się wrażeniu, że postulat zaangażowania katolików w sprawy publiczne, bliski jest ideałowi. Dlaczego więc mamy poczucie niedosytu?

Więcej »

Rzeczpospolita trzy i pół

„Oczyścimy Polskę z oczywistych patologii, z różnych Wojskowych Służb Informacyjnych i tym podobnych struktur”. To hasło PiS-u z kampanii wyborczej jest w tym roku wciąż aktualne. Mieliśmy mieć nową jakość rządzenia Polską, dwie stawki podatku PIT, ulgi rekompensujące ponoszone koszty wychowywania dzieci, koniec korupcji, nepotyzmu, kolesiostwa. Ale bywa różnie. W …

Więcej »