Home / Opinie | Felietony (page 61)

Opinie | Felietony

Jak wiara pomaga politykom?

II Polski Synod Plenarny przypomina: „W czasach współczesnych polityka staje się znaczącą szansą promocji człowieczeństwa. Ponieważ zaś promocja ta stanowi nieodłączną część ewangelizacji, chrześcijanie świeccy na mocy sakramentu chrztu świętego są powołani do odpowiedzialności także za życie polityczne”

Więcej »

Katolik wychodzi z kruchty

Patrząc na dzisiejszy parlament trudno oprzeć się wrażeniu, że postulat zaangażowania katolików w sprawy publiczne, bliski jest ideałowi. Dlaczego więc mamy poczucie niedosytu?

Więcej »

Rzeczpospolita trzy i pół

„Oczyścimy Polskę z oczywistych patologii, z różnych Wojskowych Służb Informacyjnych i tym podobnych struktur”. To hasło PiS-u z kampanii wyborczej jest w tym roku wciąż aktualne. Mieliśmy mieć nową jakość rządzenia Polską, dwie stawki podatku PIT, ulgi rekompensujące ponoszone koszty wychowywania dzieci, koniec korupcji, nepotyzmu, kolesiostwa. Ale bywa różnie. W …

Więcej »

III Rzeczpospolita– czy PRL-bis

Właściwie nie dowiedzieliśmy się niczego nowego. O tym, że „okrągły stół” to zmowa „różowych” z „czerwonymi” przeciw „czarnym”, a Wałęsa to agent peerelowskich służb specjalnych, można było usłyszeć już kilkanaście lat temu na każdym bazarze lub u fryzjera.

Więcej »

Demokracja a godność osoby ludzkie

Prawdę o ścisłym związku demokracji i godności osoby ludzkiej łatwiej niekiedy dostrzec w dziejach walki o demokrację, niż wówczas, gdy już w tej demokracji żyjemy.

Więcej »

Media od podszewki

Nie sposób wyobrazić sobie życia bez mediów i codziennej dawki informacji. Środki masowego przekazu, wykorzystując zdobycze techniki, pozwalają odbierać informacje za pośrednictwem telewizji, radia, prasy, internetu, telefonu. Wśród natłoku docierających wiadomości trudno wybrać te, które są rzeczywiście obiektywnie prawdziwe. I wydaje się, że media już nie opisują rzeczywistości. One ją …

Więcej »

Z „Potopem” po Laudzie i Żmudzi

Wjeżdżając dziś do wielokrotnie wymienianych w „Potopie” Henryka Sienkiewicza radziwiłłowskich niegdyś Kiejdan, rzeczywiście w pierwszym rzędzie dostrzega się świeżo odremontowaną świątynię z paroma wieżami. „A to, co bierzecie za kościół o czterech wieżach, to jest zbór helwecki…a tamto kościół luterski. Myślicie zaś, że tu mieszczanie Polacy albo Litwini – wcale …

Więcej »

Nie bój się smutku

Ból po stracie bliskiej osoby jest tak samo naturalny, jak radość przy narodzinach dziecka. Jeśli pozwolimy sobie i innym na przeżycie go, nie zniszczy nam życia. Najgorsze co może zrobić osoba w żałobie, to posłuchać rad innych i „wziąć się w garść”.

Więcej »

Z Sybiru do karmelu

Powstaniec – Sybirak – zakonnik. Te trzy słowa najlepiej charakteryzują postać św. Rafała Kalinowskiego, którego życie bardzo wiąże się z historią dziewiętnastowiecznej Polski.

Więcej »

Stuła i orzeł w koronie

Przez wieki aż po współczesność, kapelan wojskowy czuwa nie tylko nad rozwojem duchowym żołnierzy. Dba także, by ludzie w mundurach byli wiernymi synami Ojczyzny.

Więcej »