środa , 17 Styczeń 2018

Rozmaitości

Już nie czas na dyskusję

Na rynek miasta wychodził niski i raczej pokraczny, stawał pośrodku tego rynku, zamierał w milczeniu lub, zadzierając głowę, spoglądał w niebo, uśmiechał się, na twarzy miał grymas zdziwienia. Nikogo nie przywoływał, nikogo nie przymuszał, a jednak przychodzili, słuchali, gromadzili się wokół niego.

Czytaj więcej

Kultura drogą człowieka ku Bogu

W naszych czasach nie sposób nie zadawać sobie pytania, dokąd zmierza człowiek. Postmodernizm wniósł w ludzki świat antyhumanizm, hedonizm i konsumpcjonizm. Próbuje marginalizować się wartości religijne i moralne. Prowadzi to do duchowej martwoty i erozji wartości.

Czytaj więcej

Człowiek ojcem i dzieckiem kultury

Pojęcie kultury jest stare i wieloznaczne. Kojarzą się z nim różne zjawiska natury filozoficznej, etycznej, moralnej i antropologicznej. Człowiek jest istotą rozumną i wolną, a Bóg podniósł go do poziomu transcendencji. W konsekwencji Jan Paweł II nazywa człowieka koroną wszystkich działań, a także sensem i celem kultury.

Czytaj więcej

Życie ludzkie ogarnięte jest cywilizacją

We wrocławskim oddziale „Civitas Christiana” odbyło się spotkanie, na którym Piotr Sutowicz wygłosił odczyt „Feliks Koneczny i jego teoria wielości cywilizacji – refleksje u progu XXI wieku”. Feliks Koneczny wyodrębnił pięć kategorii bytu, które decydują o miejscu danej cywilizacji w świecie. Są nimi: dobro, prawda, zdrowie i dobrobyt oraz piękno. Do kategorii dobra zaliczył on zagadnienie moralności. Uznał, że moralność …

Czytaj więcej

Pascha Zofii Stryjeńskiej

Twórczość Zofii Stryjeńskiej (18 91–1976 ) największą popularnością cieszyła się w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Niezwykle utalentowana artystka pracowała wtedy prawie we wszystkich dyscyplinach plastycznych. Dzieła jej powielano na dziesiątkach pocztówek, tworzyła teatralne scenografie, wygrywała międzynarodowe konkursy nagradzające sztukę religijną, ilustrowała liczne książki, dekorowała sale Sejmu, projektowała malarstwo ścienne do komnat na Wawelu, zdobiła wnętrza polskich flagowych transatlantyków „Piłsudski” i „Batory”.

Czytaj więcej

Wolność jest w nas

17 lutego odbyła się jasnogórska premiera filmu „Popiełuszko. Wolność jest w nas”. W uroczystości wzięli udział twórcy filmu: reżyser Rafał Wieczyński wraz z żoną Julitą Świercz-Wieczyńską, producentem filmu, odtwórca tytułowej roli, Adam Woronowicz. Obecnych było ponad 600 gości, w tym duszpasterze ludzi pracy. Współorganizatorem uroczystości było Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

Czytaj więcej

Homo religiosus

Świat, człowiek i religia to nierozerwalna całość, a postawa duchowa, nakierunkowana na doświadczenie sacrum, towarzyszyła ludziom we wszystkich epokach.

Czytaj więcej

Opiekun dzieci i malarz Matki Bożej

Profesor był legendą polskiej chirurgii dziecięcej, wieloletnim kierownikiem pierwszej w Polsce Kliniki Chirurgii Dziecięcej przy ul. Litewskiej w Warszawie. W 1984 roku w warszawskim kościele pw. Najświętszego Zbawiciela, w którym profesor najczęściej się modlił, odsłonięta została tablica pamiątkowa z jego wizerunkiem, ufundowana przez jego uczniów, warszawskich lekarzy. W zachowanych listach, jakie do profesora kierował Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński, odnajdujemy …

Czytaj więcej

Post – smierć – nowe życie

Nastawienie komercyjne społeczeństwa współczesnego cechuje nie tylko to, że ma ono chrakter globalny, ale przede wsztystkim, że stopniowo obejmuje ono wszelkie dziedziny ludzkiego życia, zarówno te świeckie jak i sakralne.

Czytaj więcej

Edyta Stein – życie i dzieło wyjątkowej kobiety

W jednym ze swoich życiorysów Edyta Stein napisała: „12 października 1891 roku urodziłam się ja, Edyta Stein, córka zmarłego kupca Siegfrieda Stein i jego żony Auguste, z d. Courant we Wrocławiu. Mam obywatelstwo pruskie i jestem Żydówką”. Ten fragment życiorysu wskazuje na świadomość obywatelską i narodową Stein, która próbowała łączyć w sobie dwie kultury narodowe.

Czytaj więcej