Rozmaitości

Środek do osiągnięcia pokoju

Stanowisko pisarzy wczesnochrześcijańskich w kwestii wojny, prawa miecza oraz służby żołnierskiej, pełnionej przez wyznawców Chrystusa, na przestrzeni wieków uległo ogromnej ewolucji, dając podwaliny współczesnej nauce Kościoła.

Czytaj więcej

Grzegorzow ice

Według Jana Długosza, fundatorem kościoła na wzgórzu lessowym, był Nawój herbu Topór.

Czytaj więcej

Niedokończone odrodzenie

W historii liczą się nie tylko dokonania materialne, których wpływ na życie zbiorowości stosunkowo łatwo można zbadać i ocenić. Olbrzymi ślad w procesie kształtowania się tożsamości danego społeczeństwa odgrywają także czynniki ideowe. Wyśmiewane i kwestionowane przez zwolenników rozpowszechnionego dzisiaj technicystycznego stylu myślenia, w rzeczywistości stają się one ostatnią deską ratunku dla narodów, których egzystencja znalazła się w niebezpieczeństwie unicestwienia. Tak …

Czytaj więcej

Z kulturą przez Polskę

PLISZCZYN XVI Sercańskie Dni Młodych (22–27.06)

Czytaj więcej

Kościoły romańskie w Polsce: Stare Miasto

Tekst i zdjęcia Radosław Kieryłowicz

Czytaj więcej

Z serca „małej ojczyzny”

„Dla człowieka, podobnie jak dla ptaka, świat ma wiele miejsc, gdzie można odpocząć, ale gniazdo tylko jedno” (Oliver Wendell Holmes), to dobra myśl przewodnia dla „Spotkania” Mistrzów Małych Ojczyzn, które odbyło się 2 kwietnia w Muzeum Niepodległości w Warszawie

Czytaj więcej

Kościół w Brochowie

W XVII wieku dobra brochowskie przeszły w ręce rodziny Lasockich. Nowy kościół w Brochowie został wybudowany w 16 2 roku przez Alberta Lasockiego, kasztelana inowrocławskiego, i jego żonę Agnieszkę. Wyróżnia się wysokimi obronnymi wieżami: dwoma w elewacji frontowej i trzeciej po drugiej stronie elewacji.

Czytaj więcej

Panowie dwaj

Nie wiem, kto ukuł aforyzm: „Żeby być sobą, trzeba być kimś”. Ale to mądre i prawdziwe. I ma zdecydowanie realne odniesienie do telewizji, do ludzi telewizji…

Czytaj więcej

Z kulturą przez Polskę

CZĘSTOCHOWA XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” (01–06.05)

Czytaj więcej

Świątynia polskiej tożsamości

O przeszłości i przyszłości Muzeum Polskiego w Rapperswilu rozmawiają dyrektor Muzeum Historii Polski w Warszawie Robert Kostro, reżyser Bogdan Łoszewski i redaktor Jarosław Kossakowski.

Czytaj więcej