poniedziałek , 20 Sierpień 2018

Rozmaitości

Cuda w laboratorium?

Możliwości technologiczne współczesnej nauki pozwoliły naukowcom na dokonywanie rzeczy, o których do tej pory mogliśmy jedynie czytać w książkach science-fiction. Praktyki te rodzą nowe problemy, wywołują żarliwe dyskusje i stawiają pytanie o granice ingerencji w naturę.

Czytaj więcej

Kurdwanów

Kurdwanów

Czytaj więcej

Przegląd prasy

  W numerze 90 krakowskiego dwumiesięcznika znajdziemy szkic prof. Andrzeja Nowaka „Od Polski do post-polityki?” zadaje pytanie, czy rządzący chcą utrzymania i rozwoju struktur oraz ducha polskiej wspólnoty politycznej, czy może dążą do ich ostatecznego rozwiązania w ramach szerszej wspólnoty europejskiej.

Czytaj więcej

Tele-durniej

Jedną z mocnych, „żelaznych” pozycji każdej stacji tv są quizy, teleturnieje, tele-zabawy itp. Dlaczego? Bo taki program łączy w sobie element rywalizacji zwykle (bo nie zawsze!) intelektualnej z elementami show, widowiska. O ile to pierwsze może wydać się niektórym nudne, o tyle za to drugie każdy telemaniak da się pokroić w kawałki.

Czytaj więcej

Leonardo i Rembrandt w podróży po Polsce

Najsławniejsze dzieło sztuki przechowywane w zbiorach polskich, czyli obraz Leonarda da Vinci „Dama z gronostajem” wybiera się w paroletnią podróż po miastach i miasteczkach Polski. Nie kopię, lecz najautentyczniejsze arcydzieło mistrza renesansu Leonarda przez najbliższe dwa lata będzie można oglądać poza historycznymi murami krakowskiego Muzeum Książąt Czartoryskich.

Czytaj więcej

Bezcenny skarbiec piśmiennictwa

W połowie roku 2009 wyszedł kolejny, piąty już tom Antologii wileńskiej pt. Nad przepaścią. Cztery poprzednie to: Litwa – Korona, Rzeczpospolita trzech narodów, Na rubieżach i Zmierzch. Autor tego niezwykłego dzieła, Romuald Karaś, pracuje obecnie nad tomem zatytułowanym Kres oraz planuje tom siódmy i ostatni, poświęcony Karaimom, Tatarom i Żydom na terenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiego Księstwa …

Czytaj więcej

Bolesław Prus jako obrońca religii

Pamiętamy Bolesława Prusa (1847–191 2) głównie jako autora Lalki, Placówki, Faraona, Emancypantek oraz opowiadań i nowelek dotyczących ludzkiego cierpienia, biedy, choroby, niedoli, nieszczęścia. Antek, Kamizelka, Katarynka, Anielka wraz z wcześniej wymienionymi powieściami należały nie tylko do zestawu obowiązkowych lektur szkolnych, ale również do kanonu książek, które każdy inteligentny Polak powinien znać. Mniej znany jest Prus jako felietonista. W publicystyce okazał …

Czytaj więcej

Przez piękno do Boga

Dzieło sztuki rodzi się i funkcjonuje zawsze na granicy dwóch światów: świata zewnętrznego, zmysłowego i materialnego oraz świata wewnętrznego, świata emocji, intelektu i ostatecznie ducha. Oba światy są ze sobą nierozerwalnie połączone na płaszczyźnie dzieła, i w obu w równym stopniu ów dzieło ma swój udział.

Czytaj więcej

Osobisty przekaz treści religijnych

Kielecki konkurs, który przez wiele lat skupiał twórców wyłącznie z Kielecczyzny, stał się niepostrzeżenie przeglądem o charakterze ogólnopolskim. Podnosi to niewątpliwie rangę tego wydarzenia artystycznego, którego miejsce w kulturze jest już ugruntowane 36-letnią tradycją. Jest to zjawisko ze wszech miar pozytywne; dla Komisji Artystycznej, która ma szersze, a więc bardziej obiektywne spektrum oceny, i dla twórców, dla których konfrontacja własnego …

Czytaj więcej

Po co nam telewizja?

Według Najwyższej Izby Kontroli TVP S.A. zamknęła rok 2009 stratą (deficytem) 200 mln zł. Władze z Woronicza już od dawna napomykały, że jeżeli rządząca ekipa nie wycofa się z (barbarzyńskiego, nazwijmy rzecz po imieniu) pomysłu na likwidację abonamentu i na świadome doprowadzenie telewizji publicznej na skraj bankructwa (co miałoby uczynić ją lepszą!!!), kierownictwo TVP S.A. będzie musiało „iść na całość” …

Czytaj więcej