Rozmaitości

Benedykt XVI o kulturze

Benedykt XVI rzadko zabiera głos w dyskursie o kulturze. Zwłaszcza w porównaniu do swojego poprzednika.

Czytaj więcej

Kultura drogą do prawdy

Mijają 33 lata od ogłoszenia przez Sobór Watykański II Konstytucji duszpasterskiej „O Kościele w świecie współczesnym” (Gaudium et spes). Jeden z rozdziałów dokumentu zatytułowany „Należyty sposób podnoszenia poziomu kultury” był pierwszym usystematyzowaniem zagadnień związanych z relacjami na linii wiary i kultury w nauczaniu Kościoła. Wskazania Vaticanum II pozostają wciąż drogowskazem dla chrześcijańskiej refleksji nad problematyką kultury.

Czytaj więcej

Z kulturą na bakier

Utyskiwać na brak kulturalnych aspiracji Polaków można bez końca. A kolejne badania opinii publicznej przynoszą coraz gorsze dane. Czy sięgnęliśmy dna?

Czytaj więcej

Lwów

Wszystkie narody, wszystkie państwa mają swoje kresy. Nieszczęśliwy i zmienny jest los grodów i siół kresowych. Gdy wicher się zrywa wstrząsa posadami przede wszystkim ich budowli.

Czytaj więcej

Przegląd prasy 04/2008

Przegląd prasy

Czytaj więcej

Warto przeczytać 04/2008

Ostatnie słowa przed egzekucją

Czytaj więcej

Gry i zabawy czasu zakazanego

Mamy za sobą kolejny Wielki Post. Sprawa owoców, jakie przyniósł, to temat do przemyśleń indywidualnych. Do przemyśleń zbiorowych natomiast skłaniać powinna dziwna praktyka animatorów życia kulturalnego, powtarzająca się zresztą z taką regularnością, że nie może tu być mowy o przypadku.

Czytaj więcej

„Dziady” znał na pamięć

Gustaw Holoubek nie urodził się do roli polityka, choć kreacją Konrada z „Dziadów”, w marzec 1968 roku został już historycznie wpleciony. Był mistrzem słowa, mimo że specjaliści od dykcji twierdzą, że trochę seplenił.

Czytaj więcej

Książę Niezłomny

Mam tylko gołe ciało moje I to życie w prawdzie, co nie ułatwia życia. To życie w prawdzie, z którego się natrząsają, Szturchając się łokciami i zwą mnie ironicznie: Jerzy Narbutt „Nasz Książe niezłomny…”

Czytaj więcej

Piękno zbawi świat

Od znaczków pocztowych, po monumenty. Od gobelinów po wielkoformatowe portrety ułożone z setek tysięcy zdjęć ludzi, którzy identyfikowali się z Jego posługą. Jan Paweł II, jak mało kto, stał się obiektem uwielbienia artystów.

Czytaj więcej