Rozmaitości

Między tragediami przeszłości a pytaniami o przyszłość

Ogłoszony rok autora Wesela dał nam jeszcze jedną sposobność, byśmy zastanowili się – mówiąc słowami Jana Lechonia – „jaką to władzę przemożną wziął sobie nad naszymi duszami Stanisław Wyspiański”, którego „wzrok zatrzymał w sobie obraz całego przepychu i koloru naszej ziemi, całej chwały i bogactwa naszej przeszłości, w jego sercu żyła pycha naszej historii i wstyd niewoli, myśl jego prześwietlała …

Czytaj więcej

XXXIV Konkurs Ludowej Sztuki Religijnej

Dla twórców, którzy trwają przy konwencji ludowej, był kolejnym artystycznym wyzwaniem. Jurorzy oczekiwali rozwiązań oryginalnych oraz indywidualnego podejścia do tematów dobrze znanych i utrwalonych w ludowej tradycji religijnej. Do takich należy niewątpliwie Frasobliwy (Świętokrzyski), przewodni motyw tegorocznego konkursu. Wystawa wieńcząca Konkurs z pewnością dostarczy zwiedzającym wielu estetycznych wrażeń. Można ją oglądać co końca grudnia w Klubie Civitas Christiana przy ul. …

Czytaj więcej

Identyfikatory przestrzeni historyczno-kulturowej

Temat ochrony dziedzictwa kulturowego województwa kujawsko- pomorskiego i opieki nad zabytkami spotyka się z nikłym zainteresowaniem ze strony lokalnej społeczności. Tymczasem dziedzictwo to może w większym stopniu st ać się składnikiem tożsamości społecznej i niebagatelnym atutem turystycznym. Potrzebna jest promocja, szeroka edukacja medialna, wspieranie inicjatyw lokalnych, edukacja kulturowa dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej

Czesława Paśko

Miłość

Czytaj więcej

Duże dzieci i mali dorośli

Dawno co prawda myśląca część ludzkości uświadomiła sobie, że szkody wyrządzone przez XI Muzę potrafią być co najmniej tak znaczne, jak pożytki płynące z jej oglądania, nigdy jednak pytanie o etykę telewizyjnego komunikatu nie było tak bardzo potrzebą chwili.

Czytaj więcej

Pisarze umierają zawsze za młodo

Zaczął tworzyć przed II wojną światową, od 1939 do śmierci mieszkał w Wielkiej Brytanii. Pierwszy okres jego twórczości to wiersze i poematy, głównie o tematyce religijnej i egzystencjalnej. Od 1953 pisze powieści w języku angielskim. W latach 1950-1979 był profesorem literatury polskiej na Uniwersytecie Londyńskim. Jako jedyny miał pozwolenie Karola Wojtyły na tłumaczenie jego poezji na angielski.

Czytaj więcej

Na dzień Adama i Ewy daruj bliźniemu gniewy

Z uroczystościami Bożego Narodzenia, święconymi od początków chrześcijaństwa, związana jest w Polsce największa ilość praktyk religijnych, obrzędów i obyczajów ludowych.

Czytaj więcej

Fascynuje mnie dorobek Polski przedwojennej

Z Adamem Zamoyskim, angielskim historykiem polskiego pochodzenia rozmawia Jarosław Kossakowski

Czytaj więcej

Inowrocław

Inowrocław – niegdyś stolica województwa, należącego do prowincji wielkopolskiej jest starym polskim miastem. Kościół Najświętszej Marii Panny powstał najprawdopodobniej na przełomie XII i XIII wieku.

Czytaj więcej

Powstaniec i dokumentalista

Typowo polskie zderzenie przeszłości i teraźniejszości: potężne mury magnackich rezydencji i przycupnięte tuż obok włościańskie domostwa. Z równym zainteresowaniem obserwował tak jedne, jak i drugie. Można by rzec, że wszystko ogarniał miłością oka i serca.

Czytaj więcej