Rozmaitości

Poezja na dużym ekranie

> „Tryptyk rzymski” – jedno z ostatnich dzieł Jana Pawła II – doczekał się ekranizacji. Nie jest to typowy film. A raczej przesiąknięta poezją długometrażowa animacja.

Czytaj więcej

Cierpienie i tryumf

Wpisane jest w duszę człowieka wezwanie do nieśmiertelności. Wpisane jest ono w duszę artysty, gdy dziełem swego talentu, swego geniuszu, stara się przekroczyć granicę przemijania i śmierci – Jan Paweł II

Czytaj więcej

Kościoły romańskie w Polsce: Kraków św. Wojciech

Kościół św. Wojciecha stanowi wielką osobliwość Rynku krakowskiego. Wedle tradycji w tym miejscu miał głosić kazania św. Wojciech. Na pamiątkę tego faktu postawiono tu niewielki kamienny kościółek. Prowadzone badania archeologiczne doprowadziły do odsłonięcia w murach świątyni drobnej romańskiej kostki kamiennej oraz od południa uskokowego portalu.

Czytaj więcej

Szacunek i wdzięczność dla wychowawcy pokoleń

Pod koniec 2006 r. wybitny filozoftomista, dydaktyk, poeta, prof. dr hab. Mieczysław Gogacz ukończył 80 lat. Z tej okazji Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW, zorganizowała w Warszawie sesję naukową dedykowaną jubilatowi pt. „Tomizm polski od encykliki Aeterni patris do Soboru Watykańskiego II (1879-1962)”.

Czytaj więcej

Wielkopostne poszukiwania malarzy

Nie ulega wątpliwości, że tym, co pomaga dobrze przeżywać okres Wielkiego Postu, jest sztuka. Zbliża ona człowieka do sfery sacrum, pozwala lepiej zrozumieć tajemnicę krzyża, a także sens pokuty i umartwienia.

Czytaj więcej

XVII Konkurs Amatorskiej Rzeźby Sakralnej

Po raz XVII artyści z Pomorza przysłali swoje prace na Konkurs Amatorskiej Rzeźby Sakralnej, który odbywa się w Chojnicach przed świętami Bożego Narodzenia.

Czytaj więcej

32. płocka jesień z poezją

Być poetą w czasach dzisiejszych kuszących tyloma atrakcjami doprawdy niełatwo. Poeta dawno już przestał być sumieniem społecznym, odkrywcą metafizycznych prawd. Cóż mu więc pozostaje w czasach podobno niepoetyckich poza byciem poetą.

Czytaj więcej

Warto czytać

Furtka do nieba

Czytaj więcej

NOWOŚCI WYDAWNICZE 01/2007

Polityka Watykanu

Czytaj więcej

WARTO CZYTAĆ

Teolog o akcie małżeńskim Pierwsze wydanie tej książki rozeszło się błyskawicznie. Ci, którzy ją przeczytali, polecali znajomym, a ci z kolei swoim znajomym. W efekcie, prawie bez żadnej reklamy, książka zniknęła z księgarń. Potem, przez dłuższy czas, można było ją przeczytać już tylko w bibliotece, jeżeli akurat miało się szczęście i nie była właśnie wypożyczona. Dopiero niedawno wydawnictwo zrobiło dodruk …

Czytaj więcej