Home / Rozmaitości (page 58)

Rozmaitości

Chrześcijańskie spojrzenie na kulturę i technologię. Prócz tego sprawy codzienne.

Szacunek i wdzięczność dla wychowawcy pokoleń

Pod koniec 2006 r. wybitny filozoftomista, dydaktyk, poeta, prof. dr hab. Mieczysław Gogacz ukończył 80 lat. Z tej okazji Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW, zorganizowała w Warszawie sesję naukową dedykowaną jubilatowi pt. „Tomizm polski od encykliki Aeterni patris do Soboru Watykańskiego II (1879-1962)”.

Więcej »

Wielkopostne poszukiwania malarzy

Nie ulega wątpliwości, że tym, co pomaga dobrze przeżywać okres Wielkiego Postu, jest sztuka. Zbliża ona człowieka do sfery sacrum, pozwala lepiej zrozumieć tajemnicę krzyża, a także sens pokuty i umartwienia.

Więcej »

32. płocka jesień z poezją

Być poetą w czasach dzisiejszych kuszących tyloma atrakcjami doprawdy niełatwo. Poeta dawno już przestał być sumieniem społecznym, odkrywcą metafizycznych prawd. Cóż mu więc pozostaje w czasach podobno niepoetyckich poza byciem poetą.

Więcej »

WARTO CZYTAĆ

Teolog o akcie małżeńskim Pierwsze wydanie tej książki rozeszło się błyskawicznie. Ci, którzy ją przeczytali, polecali znajomym, a ci z kolei swoim znajomym. W efekcie, prawie bez żadnej reklamy, książka zniknęła z księgarń. Potem, przez dłuższy czas, można było ją przeczytać już tylko w bibliotece, jeżeli akurat miało się szczęście …

Więcej »

Być Polakiem w sztuce

Założyciel Teatru Rapsodycznego Mieczysław Kotlarczyk uważał teatr za instytucję narodowo-religijną. Zgodnie z myślą Norwida, że dopiero „na stopniach ołtarza sztuka osiąga swój szczyt”, pojmował teatr jako „atrium spraw niebieskich”. W tym teatrze grywał młody Karol Wojtyła.

Więcej »

Kościoły romańskie w Polsce Inowłódz

Fundatorem kościoła św. Idziego, wzniesionego w 1086 r. był król Władysław Herman. W 1145 r. Bolesław Krzywousty nadał kościół w Inowłodzu zakonowi Cystersów z Trzemeszna. Do roku 1520 pełnił on rolę kościoła parafialnego. Potem przeniesiono parafię do nowo wybudowanego kościoła św. Michała Archanioła znajdującego się w środku ówczesnego miasta. Kościół …

Więcej »

W kontekście doniosłych rocznic

Dwudzieste drugie Gnieźnieńskie Sympozjum „Stąd nasz ród”, połączone z kolejną pielgrzymką Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” do grobu św. Wojciecha, odbywało się pod hasłem „Polska i Naród w 1040 rocznicę Chrztu Polski”. Oba ważne dla naszego środowiska wydarzenia przebiegały pod patronatem: abp. Henryka Muszyńskiego metropolity gnieźnieńskiego, Kazimierza Ujazdowskiego ministra kultury i …

Więcej »