Home / Rozmaitości (page 59)

Rozmaitości

Chrześcijańskie spojrzenie na kulturę i technologię. Prócz tego sprawy codzienne.

Myślenie i świadectwo życia

Wbrew twierdzeniom Aliny Całej to nie Kościół katolicki i katolicka pisarka Zofia Kossak-Szczucka uprawiali antysemicki rasizm, ale ich lewicowi przeciwnicy spod znaków Hitlera i Stalina.

Więcej »

Kościoły romańskie w Polsce: Kościelec k. Koła

  Fot. Radosław Kieryłowicz W pobliżu miasta Koło leży Kościelec Kolski, a w nim kościół św. Andrzeja, ciekawy przykład mariażu architektury romańskiej i tzw. gotyku współczesnego, typu „Malbork”. Przy czym okreslenie to nie nawiązuje do rekonstrukcji architektury gotyckiej, lecz do wariacji architektonicznej kościoła Matki Boskiej Jasnogórskiej, przy ul. Łazienkowskiej w …

Więcej »

Bóg w książkach

Wydawnictwa katolickie w Polsce wydają coraz ciekawsze książki, na coraz wyższym poziomie edytorskim. A co najważniejsze, nie brakuje ich czytelników. Widać to było szczególnie na kwietniowych Targach Wydawców Katolickich, które tradycyjnie odbyły się na warszawskich Stegnach.

Więcej »

Tak powstaje modlitwa

To szczególna biografia papieża Polaka – ułożona w postaci litanii. Pierwszy raz została odmówiona w drugą rocznicę śmierci Jana Pawła II, przed bazyliką Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Wierni po każdym kolejnym wezwaniu litanijnym, odczytywanym przez młodzież, odpowiadali: „Wstawiaj się za nami”. Jak powstała? Młodzież I Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej …

Więcej »

Bogurodzica

Bitwa miała lada chwilę rozciągnąć się i rozpalić na całej linii, więc polskie chorągwie poczęły śpiewać starą bojową pieśń św. Wojciecha. Sto tysięcy pokrytych żelazem głów i sto tysięcy par oczu podniosło się ku niebu, a ze stu tysięcy piersi wyszedł jeden olbrzymi głos do grzmotu niebieskiego podobny. (H. Sienkiewicz, …

Więcej »

Zapamiętaj to miejsce, kiedy stąd odejdziesz…

Lektura Tryptyku rzymskiego w roku 2007, w pięć lat po ukazaniu się tego ostatniego utworu literackiego Jana Pawła II i w dwa lata po odejściu Autora do domu Ojca, musi różnić się od tej pierwszej, czynionej „na gorąco”, w niemałym zgiełku medialnym i w kontekście niepoliczalnych wręcz wypowiedzi na ten …

Więcej »

Kościoły romańskie w Polsce – Płock

Dzieje katedry w Płocku sięgają pocz. XII w., kiedy to wzniesiono pierwszą drewnianą budowlę w książęcym grodzie Władysława Hermana, stanowiącym przez prawie 40 lat nieformalną stolicę Polski.

Więcej »

Poezja na dużym ekranie

> „Tryptyk rzymski” – jedno z ostatnich dzieł Jana Pawła II – doczekał się ekranizacji. Nie jest to typowy film. A raczej przesiąknięta poezją długometrażowa animacja.

Więcej »

Cierpienie i tryumf

Wpisane jest w duszę człowieka wezwanie do nieśmiertelności. Wpisane jest ono w duszę artysty, gdy dziełem swego talentu, swego geniuszu, stara się przekroczyć granicę przemijania i śmierci – Jan Paweł II

Więcej »

Kościoły romańskie w Polsce: Kraków św. Wojciech

Kościół św. Wojciecha stanowi wielką osobliwość Rynku krakowskiego. Wedle tradycji w tym miejscu miał głosić kazania św. Wojciech. Na pamiątkę tego faktu postawiono tu niewielki kamienny kościółek. Prowadzone badania archeologiczne doprowadziły do odsłonięcia w murach świątyni drobnej romańskiej kostki kamiennej oraz od południa uskokowego portalu.

Więcej »