niedziela , 19 Listopad 2017

Wywiady

U progu wiosny

Ojciec Jerzy Tomziński jest ostatnim żyjącym Polakiem – uczestnikiem Soboru Watykańskiego II. W 50. rocznicę rozpoczęcia prac soborowych przedstawiamy jego świadectwo tamtych dni. W kolejnych numerach dalsza część spotkania z najstarszym paulinem.

Czytaj więcej

Nie chcę nikogo straszyć

Z prof. Ryszardem Bugajem z Instytutu Nauk Ekonomicznych PA N rozmawia Alicja Dołowska

Czytaj więcej

Ratowanie dłużników, nie uratuje strefy euro

Z dr. Przemysławem Żurawskim vel Grajewskim, politologiem z Uniwersytetu Łódzkiego, rozmawia Petar Petrović.

Czytaj więcej

Człowiek i wspólnota stale potrzebują nawracania

Rozmawiamy z księdzem Bronisławem Żołnierczykiem, asystentem kościelnym Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Przemyślu

Czytaj więcej

Czy mamy duszę niewolników?

Z prof. Ryszardem Legutką, wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego, europosłem, rozmawia Petar Petrović

Czytaj więcej

Niemcy zmieniają się na naszych oczach

Z prof. Zdzisławem Krasnodębskim, filozofem społecznym, profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytetu w Bremie rozmawia Petar Petrović

Czytaj więcej

Gazowy cyrograf

Z Piotrem Naimskim, wiceministrem gospodarki w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, byłym członkiem Zespołu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego w Kancelarii Prezydenta RP rozmawia Petar Petrović

Czytaj więcej

Męczeństwo na nasze czasy

Na temat męczeństwa z dr Janem Kozłowskim, filologiem klasycznym z Uniwersytetu Warszawskiego rozmawia Adam Wątróbski

Czytaj więcej

Czas zgody, czas pogardy

Z Markiem Nowakowskim, pisarzem i scenarzystą, rozmawia Petar Petrovic

Czytaj więcej

Chrześcijaństwo gwarancją praw narodów

Z Markiem Jurkiem, marszałkiem Sejmu RP w latach 2005-2007, przewodniczącym ugrupowania Prawica RP, . kandydatem na Prezydenta RP rozmawia Łukasz Kobeszko

Czytaj więcej