Wywiady

W banku darów

Rozmawiamy z ks. JANUSZEM GRZEŚKOWIAKIEM, proboszczem parafii Wszystkich Świętych w Poznaniu, KAROLEM IRMLEREM, przewodniczącym Oddziału Wielkopolskiego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i ZOFIĄ GRZEŚKOWIAK, z poznańskiego „Civitas Christiana”

Czytaj więcej

Jaka praca uświęca człowieka

Z ks. PIOTREM PRIETO, wikariuszem regionalnym Opus Dei w Polsce, rozmawia Piotr Chmieliński

Czytaj więcej

Dokąd zmierzamy?

Z GRZEGORZEM GÓRNYM, redaktorem naczelnym tygodnika „Ozon” rozmawia Mariusz Marczuk

Czytaj więcej

Zdrowie z limitem

Z ANDRZEJEM JACYNĄ, dyrektorem Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, rozmawia Alicja Dołowska

Czytaj więcej

Polska jest skazana na sukces

Z dr. DARIUSZEM GAWINEM z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, wicedyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego, rozmawia Zdzisław Koryś

Czytaj więcej

Polskie plusy i minusy

Z prof. Andrzejem Rychardem, socjologiem z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, rozmawia Mariusz Marczuk

Czytaj więcej

Przystanek Polska

  Mówi ksiądz Edward Osiecki SVD duszpasterz Wietnamczyków w Ośrodku Migranta w Warszawie

Czytaj więcej

Polonia potrzebuje duchowego wsparcia

Z ks. prałatem Stanleyem Milewskim z Seminarium Duchownego w Orchalk Lake i ks. Mirosławem Królem, przewodniczącym Polish American Priest Association w Archidiecezji Newark rozmawia ks. Cezary Chwilczyński

Czytaj więcej

Dlaczego odchodzimy?

Z ks. prof. Janem Sochoniem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, rozmawia Mariusz Marczuk

Czytaj więcej

Patriotyzm nie jest ideologią

Z dr Dariuszem Gawinem, zastępcą dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, prezesem Instytutu Stefana Starzyńskiego, rozmawia Remigiusz Malinowski

Czytaj więcej