Wywiady

Nadrabiamy straty

Z posłanką Beatą Mazurek rozmawia Mariusz Marczuk

Czytaj więcej

Samorząd na zakręcie

Z prof. Witoldem Kieżunem, prakseologiem rozmawia Mariusz Marczuk

Czytaj więcej

Dla mnie największym cudem jest sam świat!

Z KAMILĄ DRYGAS, nową przewodniczącą Zarządu Oddziału Miejskiego w Zielonej Górze rozmawia Janusz Grynienko

Czytaj więcej

Polacy wierzą głębiej

Księża w Polsce nie mówią do pustych ścian; ludzie nawracają się. Upadają, ale nieustannie podnoszą się. Taki jest człowiek i katolicyzm nie będzie inny. Z biskupem Kazimierzem Ryczanem rozmawia Grzegorz Józefowicz

Czytaj więcej

Każda religia, w tym również islam, ma prowadzić człowieka do zbawienia, ku głębi życia duchowego

Terroryzm nie jest owocem islamu Z ks. dr. Rafałem Markowskim, historykiem religii z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, rozmawia Piotr Chmieliński

Czytaj więcej

Niepodległość jest wartością niezbywalną

Z Andrzejem Nowakiem profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkiem Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia Aleksander Kłos

Czytaj więcej