Home / Z życia “Civitas Christiana” (page 160)

Z życia “Civitas Christiana”

Informacje z życia Stowarzyszenia Civitas Christiana

Kultura wyrazem człowieczeństwa i tożsamości narodów

Pielgrzymka do relikwii naszego patrona jest bardzo ważna, pomimo, że od śmierci św. Wojciecha minęły już wieki. Jego świadectwo jest wciąż żywe i wciąż przynosi nowe owoce. Piętnastoletnie pielgrzymowanie „Civitas Christiana” jest wymowną ilustracją tej rzeczywistości, wstawiennictwa i orędownictwa św. Wojciecha, ale i jego ewangelizacji.

Więcej »

Warmińskie doświadczenie i dzisiejsza tożsamość

Należę do grona członków naszego Stowarzyszenia, którzy wła- ściwie aktywną działalność publiczną mają już za sobą. Związa- łem się ze Stowarzyszeniem przed wielu laty. Identyfikowałem się z inicjatywami regionalnymi olsztyńskiego środowiska i ludźmi, zaangażowanymi w polskie trwanie na Warmii, Mazu- rach i Powiślu, kiedy te ziemie znajdowały się pod niemiecką …

Więcej »

Precyzujemy zapisy statutowe

Rozmowa z Sławomirem Józefiakiem, przewodniczącym Komisji Statutowej, sekretarzem Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Więcej »