Home / Z życia “Civitas Christiana” (page 164)

Z życia “Civitas Christiana”

Informacje z życia Stowarzyszenia Civitas Christiana

Współpracując można więcej

Wśród różnorodnych działań „Civitas Christiana” na Podkarpaciu, część adresowana jest do rodzin. Bezinteresowna chęć służenia bliźnim, wsparta logistyką i doświadczeniem organizacji pozarządowych jest często wykorzystywana przez władze lokalne. Szczególnie wtedy, gdy znane są umiejętności konkretnych organizacji, a ich cele statutowe pokrywają się z polityką społeczną prowadzoną przez samorządy.

Więcej »

Rozwiązywanie problemów

W województwie pomorskim Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” od lat podejmuje różnorodne działania, których celem jest pomoc rodzinom oraz udzielanie rodzicom wsparcia w różnych wymiarach życia rodzinnego. Próbując pomóc w sytuacjach pojawiających się w procesie wychowawczym i edukacyjnym, od wielu lat prowadzimy świetlice socjoterapeutyczne w Lęborku i Czersku. W ten sposób …

Więcej »

Wyszli na ulice

Potrzeba zamanifestowania swojego stanowiska w sprawie obrony życia zrodziła się w sercu bardzo wielu osób. Ks. Tomasz Kancelarczyk wikariusz z parafii św. Ottona w Szczecinie szczególnie się do tego dzieła „zapalił”. Na miesiąc przed planowanym terminem uroczystości, zaprojektował i zlecił wydrukowanie 40 000 ulotek, które osobiście zawiózł do poszczególnych parafii …

Więcej »

W Gnieźnie po dziesięciu latach

10 lat temu, okazuje się, że trafnie postawiliście punkty ciężkości. Wielu wówczas myślało, że gdy będziemy mieli demokrację, załatwi ona za nas najtrudniejsze problemy. Struktury to jednak nie wszystko, pozostaje nadal człowiek obciążony mentalnością systemu, który pragnie narzucać, a nie ofiarować.

Więcej »

Rodzinie trzeba pomagać

  Rozmawiamy z Jackiem Stróżyńskim z Zespołu Programowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Więcej »

Gniezno po 10 latach

W drugim dniu XIV Pielgrzymki „Civitas Christiana” do Grobu św. Wojciecha odbyła się przygotowana przez młodych członków Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” dyskusja panelowa zatytułowana „Tożsamość–Patriotyzm– Nacjonalizm”, której moderatorami byli: Agata Skórzyńska kulturoznawca z Uniwersytetu Adama Mickiewicza (Poznań) i Maciej Szepietowski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Więcej »

Civitas Christiana 04/2007

Skarżysko-Kamienna Wielogodzinna dyskusja pokazała, jak nośny społecznie jest temat „Rola organizacji młodzieżowych w wychowaniu patriotycznym”, podjęty w ramach Ośrodka Formacji Katolicko- Społecznej Oddziału „Civitas Christiana” w Skarżysku-Kamiennej.

Więcej »

Oświadczenie Gnieźnieńskie

Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, wsłuchując się w wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II i Episkopatu Polski do ponownego przeprowadzenia – w obliczu wielkich rocznic w Kościele powszechnym i w Polsce – rachunku sumienia, wybaczenia krzywd i pojednania, przybywa w pielgrzymce do Grobu św. Wojciecha.

Więcej »

Szacunek i wdzięczność dla wychowawcy pokoleń

Pod koniec 2006 r. wybitny filozoftomista, dydaktyk, poeta, prof. dr hab. Mieczysław Gogacz ukończył 80 lat. Z tej okazji Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW, zorganizowała w Warszawie sesję naukową dedykowaną jubilatowi pt. „Tomizm polski od encykliki Aeterni patris do Soboru Watykańskiego II (1879-1962)”.

Więcej »