Home / Z życia “Civitas Christiana” (page 166)

Z życia “Civitas Christiana”

Informacje z życia Stowarzyszenia Civitas Christiana

Radość zwycięstwa

Nie wiem, co powiedzieć, ale jestem pełen pozytywnych wrażeń po uzyskaniu zaszczytnego miejsca w Konkursie Wiedzy Biblijnej. Jestem teraz zdominowany przez emocje i nie mogę jeszcze uwierzyć, że wygrałem – powiedział Michał Zborowski, jeden z trzech finalistów konkursu, który znalazł się w czołówce po ogłoszeniu oficjalnych wyników.

Więcej »

Posiedzenie Zarządu Głównego 2006

Temat patriotyzmu, mimo że bliski członkom „Civitas Christiana”, jest trudny i łatwo go zbanalizować, sprowadzając do świąt i uroczystości rocznicowych. Nie należy też sprowadzać go do zbioru idei czy upodobań. Jak podkreślił Karol Irmler wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia, patriotyzm wyrasta z gleby chrześcijańskiej i jest owocem wiary, bowiem miłość ojczyzny …

Więcej »

civitas christiana – 6-7/2006

KOSZALIN Pismo Święte to Księga życia. Odczytywane słowa prawdy są jak ziarno rzucane w ludzkie serca. Wymagają zrozumienia i kontemplacji. Aulę Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie wypełniła młodzież szkół średnich. To tutaj rozegrano diecezjalny etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, organizowanego przez Ośrodek Młodych Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Na najlepszych, którzy …

Więcej »

Zostać liderem

Pobudka o 7.00, następnie Msza św. Tak zaczynał się każdy dzień szkolenia. Napięty plan zajęć, ćwiczenia i wykłady, punktualność, nieustanna aktywność, ale również chwile skupienia i modlitwy. Ciekawi ludzie, nowe przyjaźnie. Tak można w dużym skrócie scharakteryzować Szkołę Młodych Liderów Środowisk Katolickich zorganizowaną przez koszaliński Oddział „Civitas Christiana”, przy współpracy …

Więcej »

W domu Matki

XXVI pielgrzymka Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” na Jasną Górę przypadła w czasie szczególnym – pierwszy jej dzień zbiegł się z pobytem Ojca Świętego Benedykta XVI. Członkowie „Civitas Christiana” uczestniczyli, wraz z setkami tysięcy wiernych przybyłych z tej okazji na Jasną Górę, w nabożeństwie majowym.

Więcej »

Wydarzenia Civitas Christiana – 5/2006

BIELSKO-BIAŁA Pod hasłem „Współczesne zagrożenia kultury” Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Bielsko-Żywieckiej zorganizowała 22 kwietnia sesję naukową. Spotkanie odbyło się w Bielskim Centrum Kultury, z udziałem ok. 700 uczestników, przy dużym zainteresowaniu mediów. Wykłady wygłosili: ks. prof. Aleksander Posacki SJ, ks. prof. Marian Piątkowski, ks. prof. Andrzej Zwoliński i …

Więcej »

Bronimy godności i wartości ludzkiego życia

II Narodowy Dzień Życia był dla nas cenną okazją, aby promować w społeczeństwie godność i wartość życia ludzkiego. W tym roku dziennikarze lokalnych mediów, dzięki współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” w Szczecinie, przygotowali audycje m.in. w Polskim Radiu Szczecin oraz Telewizji Polskiej Oddział Szczecin. Jako pozytywny przykład rodziny wielodzietnej, …

Więcej »

W kontekście doniosłych rocznic

Dwudzieste drugie Gnieźnieńskie Sympozjum „Stąd nasz ród”, połączone z kolejną pielgrzymką Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” do grobu św. Wojciecha, odbywało się pod hasłem „Polska i Naród w 1040 rocznicę Chrztu Polski”. Oba ważne dla naszego środowiska wydarzenia przebiegały pod patronatem: abp. Henryka Muszyńskiego metropolity gnieźnieńskiego, Kazimierza Ujazdowskiego ministra kultury i …

Więcej »