Home / Z życia “Civitas Christiana” (page 168)

Z życia “Civitas Christiana”

Informacje z życia Stowarzyszenia Civitas Christiana

Civitas christiana

Gdańsk Z inicjatywy Ośrodka Młodych Oddziału Pomorskiego „Civitas Christiana” oraz studentów pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, w „Galerii Mariackiej” odbyła się konferencja pt.: „O godność dziecka”. Główną ideą spotkania, jak stwierdził prowadzący konferencję Dominik Włoch student III roku pedagogiki, było ukazanie na konkretnych przykładach, jak problemy występujące w naszym kraju i w …

Więcej »

Pomagając innym, pomagamy samym sobie

Współczesna rodzina, ulegając głębokim przeobrażeniom cywilizacyjnym, napotyka coraz więcej trudności w wypełnianiu swojego powołania. W przeszłości była miejscem przekazywanie wartości w sposób nie wywołujący konfliktów. Dziś wzrasta liczba zajęć pozadomowych. Młodzi spędzają większość zasu poza domem, gdzie stykają się z bogactwem informacji, doświadczeń i wrażeń, które nie zawsze zgadzają się …

Więcej »

XXIII Sejmik Rodzinny

Przywykliśmy, że w mediach pokazywane są wyłącznie zjawiska patologiczne i w tym wąskim obszarze dopatrujemy się znamion kryzysu. Tymczasem dziś kryzys dotyka wszystkich, także naszych rodzin. Chroniczny brak czasu oznacza nic innego, jak zaniedbywanie więzi w rodzinie, praktycznie oddanie obowiązku przekazywania wartości telewizji, szkole, grom komputerowym itd.

Więcej »

Wydarzenia Civitas Christiana 2/2006

WŁOCŁAWEK Na całym świecie, także w Polsce, w ostatnich latach ujawnia się wzrost zjawisk nieakceptowanych społecznie, obejmujących swym zasięgiem młode pokolenie. Wszelkie uzależnienia to choroba „braku”. Braku miłości i poczucia bezpieczeństwa, pewność siebie i pewnych umiejętnościach, takich jak choćby organizowania sobie czasu wolnego, czy poznawania nowych ludzi. Ludzie sięgający po …

Więcej »

Obudzić społeczną inicjatywę

Około 70 osób wzięło udział w spotkaniu Ośrodka Formacji Katolicko-Społecznej, które 19 stycznia zainaugurował uroczyście kolejny rok swojej działalności w Zielonej Górze. Uczestniczył w nim bp Adam Dyczkowski.

Więcej »

Apostolstwo świeckich a polityka

Pośród wielu zadań apostolskich świeckich, zwróćmy uwagę na uczestnictwo katolików świeckich w polityce. Człowiek ze swej natury, jako osoba społeczna, żyje i funkcjonuje w wielorakich wspólnotach, pośród których jest także wspólnota polityczna. Nie jest ona tworem sztucznym, ale konsekwencją społecznej natury człowieka, a przez to należy do porządku określonego przez …

Więcej »

Wydarzenia Stowarzyszenia Civitas Christiana – 11/2006

OPOLE „Organizujemy od wielu lat ogólnopolskie konferencje naukowe poświęcone problematyce mniejszości, aby w sposób kompetentny i wyczerpujący zrozumieć konkretne zjawiska społeczne, które dotykają ludzi w naszej wspólnocie lokalnej. Staramy się w świetle zasady równości dostrzec różnorodne punkty widzenia, nie ulegając pokusie konfrontacji i rozgoryczenia” – powiedział na wstępie Tadeusz Staszczak …

Więcej »

Nad Jeziorem Genezaret

– Modlitwa była Tabghą Papieża Polaka, w której słyszał pytanie o miłość, w której kształtowała się Jego zdecydowana odpowiedź: Tak Panie! Ty wiesz że Cię kocham! – powiedział kardynał Stanisław Dziwisz do pielgrzymów z Polski zgromadzonych na Eucharystii w Tabgha, nad brzegiem Jeziora Genezaret, w miejscu, gdzie Jezus powiedział do …

Więcej »

Wydarzenia Civitas Christiana 10.2006

OPOLE III Ogólnopolski Sejmik Odrzański pod hasłem „Rzeka Odra czynnikiem rozwoju regionalnego” przygotował Oddział Opolski „Civitas Christiana”. Patronat honorowy nad organizacją Sejmiku objął. abp Alfons Nossol ordynariusz opolski. Współorganizatorami byli: Urząd Marszałkowski w Opolu, Wojewoda Opolski oraz BOT Elektrownia Opole S.A. Patronat medialny sprawowały: Telewizja Polska TVP 3, Nowa Trybuna …

Więcej »