Home / Z życia “Civitas Christiana” (page 170)

Z życia “Civitas Christiana”

Informacje z życia Stowarzyszenia Civitas Christiana

Obudzić społeczną inicjatywę

Około 70 osób wzięło udział w spotkaniu Ośrodka Formacji Katolicko-Społecznej, które 19 stycznia zainaugurował uroczyście kolejny rok swojej działalności w Zielonej Górze. Uczestniczył w nim bp Adam Dyczkowski.

Więcej »

Apostolstwo świeckich a polityka

Pośród wielu zadań apostolskich świeckich, zwróćmy uwagę na uczestnictwo katolików świeckich w polityce. Człowiek ze swej natury, jako osoba społeczna, żyje i funkcjonuje w wielorakich wspólnotach, pośród których jest także wspólnota polityczna. Nie jest ona tworem sztucznym, ale konsekwencją społecznej natury człowieka, a przez to należy do porządku określonego przez …

Więcej »

Wydarzenia Stowarzyszenia Civitas Christiana – 11/2006

OPOLE „Organizujemy od wielu lat ogólnopolskie konferencje naukowe poświęcone problematyce mniejszości, aby w sposób kompetentny i wyczerpujący zrozumieć konkretne zjawiska społeczne, które dotykają ludzi w naszej wspólnocie lokalnej. Staramy się w świetle zasady równości dostrzec różnorodne punkty widzenia, nie ulegając pokusie konfrontacji i rozgoryczenia” – powiedział na wstępie Tadeusz Staszczak …

Więcej »

Nad Jeziorem Genezaret

– Modlitwa była Tabghą Papieża Polaka, w której słyszał pytanie o miłość, w której kształtowała się Jego zdecydowana odpowiedź: Tak Panie! Ty wiesz że Cię kocham! – powiedział kardynał Stanisław Dziwisz do pielgrzymów z Polski zgromadzonych na Eucharystii w Tabgha, nad brzegiem Jeziora Genezaret, w miejscu, gdzie Jezus powiedział do …

Więcej »

Wydarzenia Civitas Christiana 10.2006

OPOLE III Ogólnopolski Sejmik Odrzański pod hasłem „Rzeka Odra czynnikiem rozwoju regionalnego” przygotował Oddział Opolski „Civitas Christiana”. Patronat honorowy nad organizacją Sejmiku objął. abp Alfons Nossol ordynariusz opolski. Współorganizatorami byli: Urząd Marszałkowski w Opolu, Wojewoda Opolski oraz BOT Elektrownia Opole S.A. Patronat medialny sprawowały: Telewizja Polska TVP 3, Nowa Trybuna …

Więcej »

Rozpoznawanie tożsamości

Tydzień Kultury Chrześcijańskiej organizowany w Chełmie przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” ma już kilkuletnią tradycję. – Chcieliśmy podzielić się duchowym bogactwem umysłów i serc z mieszkańcami Chełma. Potrzebujemy autentycznego kontaktu z dziełami sztuki, wspólnej refleksji i dyskusji nad wiarą.

Więcej »

Wypełniać ewangeliczne wskazania

Abp dr Edmund Piszcz metropolita warmiński otrzymał tegoroczną Nagrodę Regionalną im. Michała Lengowskiego, ufundowaną przez Oddział Warmińsko-Mazurski Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Laureata wskazała Kapituła w składzie: dr Jan Chłosta (przewodniczący), prof. dr hab. Stanisław Achremczyk prorektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, prof. dr hab. Janusz Jasiński, ks. prałat Jan Rosłan redaktor dwutygodnika katolickiego …

Więcej »

Zawierzamy naszą misję św. Józefowi

Wrzesień w Katolickim Stowarzyszenia „Civitas Christiana” zawsze kojarzy się z pielgrzymką do św. Józefa w Kaliszu. Obraz Świętej. Rodziny umieszczony w kaplicy Sanktuarium świętej. Józefa został ofiarowany ok. 1670 r., jako wotum dziękczynne dla św. Józefa za cudowne uzdrowienia. Już w 1770 r. Prymas Polski uznał go za cudowny, a …

Więcej »