Home / Z życia “Civitas Christiana” (page 90)

Z życia “Civitas Christiana”

Informacje z życia Stowarzyszenia Civitas Christiana

U grobu świętego Wojciecha

XXII Pielgrzymka Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz III Ogólnopolskie Spotkanie Gnieźnieńskie, odbywające się w dniach 10–11 kwietnia br., po raz kolejny stały się okazją dla Rady Głównej oraz członków Stowarzyszenia do wspólnej refleksji nad perspektywą realizacji misji Stowarzyszenia.

Więcej »

Obrazy pełne nadziei

17 kwietnia w „Galerii Mariackiej” w Gdańsku odbył się wernisaż niezwykłej wystawy. Zgromadził on zarówno artystów malujących nogami i ustami, jak również osoby, które od lat wspomagają ich stowarzyszenie.

Więcej »

Trójmiasto czytało Biblię

Mieszkańcy Gdańska i okolic mieli okazję wziąć udział w zorganizowanym czytaniu Pisma Świętego, do którego zostali zaproszeni w niedzielę wieńczącą VII Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Na Długim Targu spotkali się artyści, radni miasta i wielu przechodniów, którzy dzielili się swoim doświadczeniem spotkania ze słowem Bożym.

Więcej »

Dla życia w Warszawie

… potrzebna jest powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia. Św. Jan Paweł II, z encykliki Evangelium vitae

Więcej »

Pielgrzymka do miejsca narodzin Św. Wojciecha.

25 kwietnia br. pielgrzymi z Dolnośląskiej „Civitas Christiana” przybyli na Uroczystości Świętowojciechowego Odpustu do Libic n. Cidlinuo w Republice Czeskiej – miejsca, gdzie narodził się Święty Wojciech, patron narodów: Polski i Czech.

Więcej »

Ligoniowe laury przyznano już po raz czterdziesty drugi

Dnia 24 kwietnia 2015r. w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczysta gala, podczas której nastąpiło wręczenie Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia, której fundatorem jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

Więcej »

XLII Nagroda im. Juliusza Ligonia

W piątek 24 kwietnia, w gmachu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego nastąpi uroczysta gala wręczenia XLII Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia.

Więcej »

Zmierzyli się z poezją Norwida

18  kwietnia w ostrołęckim oddziale „Civitas Christiana” spotkała się młodzież szkół średnich i gimnazjów, by już po raz dwudziesty pierwszy zmagać się poezją Cypriana Kamila Norwida.

Więcej »