Home / Wiara Wspólnota Kościół / Ćwierć wieku posługi w Warszawie

Ćwierć wieku posługi w Warszawie

25 – letnią posługę Prymasa Polski kard. Józefa Glempa w archidiecezji warszawskiej dokumentuje niezwykła publikacja. Jest to „Księga Jubileuszowa Archidiecezji Warszawskiej 1981 – 2006”.

Fot. Artur Stelmasiak

Tego typu publikacje zwykle są zbiorem artykułów poświęconych jubilatowi lub jemu dedykowanych. W tym przypadku jednak zdecydowano się odstąpić od tej zasady na rzecz szczegółowego opisu najważniejszych elementów życia Kościoła na terenie archidiecezji warszawskiej. – Ukazaliśmy życie archidiecezji na przestrzeni ostatnich 25 lat – mówi Bogumił Łoziński, jeden z redaktorów publikacji. Teksty do Księgi napisało blisko 50 autorów. Są to osoby bezpośrednio zaangażowane w dzieła, które opisują. I tak np. o pracy Kurii napisał jej kanclerz, o działalności Sądu Metropolitalnego jego oficjał, a duszpasterstwo parafialne opisał długoletni proboszcz jednej z najbardziej prężnie działających warszawskich parafii. Teksty napisane są językiem zrozumiałym dla ludzi, którzy być może bliżej nie znają rzeczywistości Kościoła. Całość jest ilustrowana atrakcyjnymi zdjęciami. Autorem większości jest Ryszard Rzepecki, od 25 lat dokumentujący posługę Prymasa Polski kard. Józefa Glempa.

Kolorowe „zdjęcie” archidiecezji

„Tak powstała Księga Jubileuszowa, jakby jubileuszowa fotografia naszego Kościoła. Niewątpliwie widać na niej to dwustronne oddziaływanie Kościoła na Pasterza i Pasterza na Kościół. Fotografia jest kolorowa. Przedstawia wiele barw naszego Kościoła. Wyraża jego duchowe, duszpasterskie i instytucjonalne bogactwo” – napisał we wstępie bp Piotr Jarecki, przewodniczący kolegium redakcyjnego publikacji. Dodał, że lektura tekstów z Księgi pomoże niewątpliwie odpowiedzieć na pytanie: gdzie jesteśmy i jacy jesteśmy. Zdaniem bp. Jareckiego lektura Księgi „uzmysłowi, że dwadzieścia pięć lat jego posługi przyniosło w Kościele warszawskim wiele błogosławionych owoców. Jego następcę zaś wprowadzi w naszą rzeczywistość duchową, duszpasterską, administracyjną i – daj Boże – pomoże kroczyć dalej, ze wzmożoną energią, drogami wierności Chrystusowi w stylu nowej ewangelizacji”.

Od historii do dnia dzisiejszego

Księgę otwiera rys historyczny archidiecezji, ze szczególnym uwzględnieniem czasu rządów prymasa Glempa. Przypomniane zostały wizyty Jana Pawła II w archidiecezji warszawskiej. Papież – Polak odwiedzał Warszawę podczas 5. spośród 8. swoich pielgrzymek do Ojczyzny. Przy okazji sporo miejsca poświęcono tegorocznej, majowej wizycie w Warszawie obecnego papieża Benedykta XVI. Uwagę zwraca obszerny tekst – sylwetka prymasa Glempa. Dalej możemy zapoznać się ze strukturą i zadaniami Sekretariatu Prymasa Polski oraz znajdującego się także w Warszawie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski. Ks. Jan Szubka przedstawił biogramy zmarłych i żyjących biskupów pomocniczych archidiecezji warszawskiej. Osobny, bardzo ciekawy rozdział, prezentuje instytucje ogólnodiecezjalne. Opisana jest tu praca: Kurii Metropolitalnej, Sądu Metropolitalnego, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, Wydawnictwa Archidiecezji Warszawskiej oraz archidiecezjalnych spółek i fundacji. Opisano także izbę pamiątek prymasa Glempa, która znajduje się w Archikatedrze św. Jana. Ks. kanclerz Grzegorz Kalwarczyk scharakteryzował duchowieństwo archidiecezji. Okazuje się, że archidiecezja ma już 740 kapłanów. Najstarszy urodził się w 1912 r., najmłodszy zaś w 1981 r. Nie zapomniano oczywiście i sporo miejsca poświęcono wielu działającym w archidiecezji instytutom życia konsekrowanego i stowarzyszeniom życia apostolskiego. Wierni, parafie, szkolnictwo katolickie, duszpasterstwa specjalistyczne, Caritas oraz ruchy i stowarzyszenia to kolejne tematy Księgi. Na koniec dokładnie omówiono sanktuaria, zabytkowe obiekty kultu i budownictwo sakralne, w tym ideę i budowę Świątyni Opatrzności Bożej.

Ćwierć wieku służby

W czasie swojej 25 – letniej posługi Prymas Polski kard. Józef Glemp erygował 119 parafii. Osobiście konsekrował 61 kościołów. W skali świata jest to swoisty rekord. Kard. Glemp wyświęcił też 1210 kapłanów i uczestniczył w 19 procesach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych. Promował ruchy odnowy Kościoła, reaktywował Caritas Archidiecezji Warszawskiej, doprowadził do powstania w Warszawie Papieskiego Wydziału Teologicznego, gdzie studiować mogą nie tylko duchowni, ale i świeccy. Niewątpliwą zasługą Prymasa Polski jest też przekształcenie Akademii Teologii Katolickiej w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Materialnym symbolem prymasostwa kard. Glempa będzie Świątynia Opatrzności Bożej w Wilanowie – wotum wdzięczności narodu za przyjęcie Konstytucji 3 maja.

Jarosław Kossakowski

Artykuł ukazał się w numerze 12/2006.

Dodaj komentarz