Home / Z życia "Civitas Christiana" / Debata “Cywilizacja europejska?” we Wrocławiu

Debata “Cywilizacja europejska?” we Wrocławiu

30 stycznia odbyła się kolejna debata, organizowana przez Obserwatorium Społeczne i wrocławski oddział „Civitas Christiana”. Spotkanie te coraz wyraźniej wpisują się w kalendarz życia społecznego stolicy Dolnego Śląska. O dobrej marce tych spotkań świadczą zapraszani goście. Tym razem byli to: o. Maciej Zięba OP, ks. Andrzej Draguła, Paweł Musiałek z Klubu Jagiellońskiego oraz – co istotne dla naszego środowiska – ks. Bogusław Drożdż (asystent w diecezji legnickiej) oraz Tomasz Nakielski, Przewodniczący Stowarzyszenia. Dyskusję prowadził dr Robert Goczał.

Temat spotkania stanowiło sugestywne pytanie: „Cywilizacja europejska?”. Te dwa słowa zabierają w sobie niepewność nawet nie co do jakości, a samego istnienia takiego tworu. Dyskutanci próbowali jednak określić, czym dzisiaj jest Europa. Historycznie pojęcie to ewoluowało i zmieniało się, nie tylko w kwestii granic. Jesteśmy spadkobiercami Grecji i Rzymu oraz nielubianego przez ponowoczesny świat chrześcijaństwa, jak i, trzeba uczciwie oddać, nielubianego przez nas Oświecenia. Wniosków sformułowano niemało: choćby ten, że dzisiejsi Europejczycy nie są skłonni do poświęceń, bo kto chciałby oddawać czas (nie mówiąc już o życiu) za demokrację liberalną czy „elastyczność jako wartość europejską”. Niewątpliwie Europa znajduje się w momencie przewartościowań, których widoczną oznaką jest odchodzenie od indywidualistycznego paradygmatu na rzecz wspólnoty. Zadaniem Kościoła jest pokierowanie przemianami, by wspólnoty te czerpały ze zdrowego, chrześcijańskiego wzorca sformułowanego w nauczaniu społecznym Kościoła.

O tym potraktuje szerzej relacja, która ukaże się w najnowszym numerze miesięcznika „Civitas Christiana”.

Mateusz Zbróg

/ss