Home / Biblia / Dlaczego warto żyć Ewangelią? (WIDEO)
(fot. screen youtube.com mk)

Dlaczego warto żyć Ewangelią? (WIDEO)

Czy jesteś w stanie uwierzyć w to, że Ewangelia naprawdę może być  księgą Twojego życia? Są ludzie, którzy mimo wielu pytań, zabiegania, codziennych trosk, a nawet upadków w wierze, nie mają co do tego najmniejszej wątpliwości. Czy w dzisiejszej rzeczywistości można – i dlaczego – warto żyć Ewangelią?

“Twoje słowo jest lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce” (Ps. 119, 105). Warto się zastanowić, na ile Słowo Boże jest moim osobistym programem życia, na ile realizuję wezwanie “Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię…” (Mk 16, 15) – do czego zobowiązuje nas chrzest.

mk