Droga stawania się lepszym

24 czerwca w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie już po raz 62 odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka. Jest ona przyznawana niezmiennie od 1948 roku, najpierw przez środowisko warszawskiego tygodnika „Dziś i Jutro”, następnie przez Stowarzyszenie PAX, a od 1997 roku przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka to najdłuższe wyróżnienie kulturalne przyznawane w Polsce od czasu zakończenia II wojny światowej. Patron nagrody, prawnik, publicysta, krytyk literacki i animator podziemnego ruchu kulturalnego Polski Walczącej zginął w wieku zaledwie 31 lat na barykadach Powstania Warszawskiego. Laureatami Nagrody byli m. in. Roman Brandstaetter, Antoni Gołubiew, Jan Dobraczyński, Zofia Kossak-Szczucka, Krzysztof Penderecki, Henryk Mikołaj Górecki, Andrzej Stelmachowski, Czesław Niemen, Antonina Krzysztoń, Mel Gibson, liczni hierarchowie Kościoła, duchowni, ludzie polskiej nauki oraz takie placówki jak Instytut Prymasowski Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski czy Instytut Studiów nad Rodziną.

W bieżącym roku, Kapituła Nagrody w składzie ks. bp Marian Duś, ks. bp Andrzej Dziuba, ks. prałat Jerzy Lewandowski, Ziemowit Gawski, Karol Irmler, Marek Koryciński i Zbigniew Borowik postanowiła wręczyć dwie Nagrody Specjalne, Nagrodę Naukową, Nagrodę Artystyczną oraz Nagrodę Zagraniczną.

List Boga do człowieka

Pierwszą z Nagród Specjalnych otrzymało wydawnictwo Edycja Św. Pawła za nowy przekład Pisma Świętego. Nagroda dla tego wydawnictwa podkreśliła szczególne znaczenie przekazywania i przepowiadania Bożego Słowa, tak dobitnie przypominane nam przez Ojca Święte go Benedykta XVI w zakończonym niedawno Roku Św. Pawła. Tzw. Biblia Paulistów, wydana jesienią 2008 r. jest efektem ponad dziesięciu lat pracy wieloosobowego zespołu biblistów, redaktorów, polonistów i językoznawców pod kierownictwem ks. Bogusława Zemana SSP. Nowością najnowszego przekładu Pisma Świętego jest jego charakter duszpasterski. Umożliwia on indywidualne studium Słowa Bożego, obecne od wieków w tradycji chrześcijańskiej jako tzw. „lectio divina”. W osobistym odbiorze Boskiego Orędzia pomagają nam przystępne i szczegółowe komentarze, którymi opatrzono każdy fragment Starego i Nowego Testamentu. Nagrodę odebrali ks. Tomasz Lubaś, szef wydawnictwa oraz dyrektor wydawniczy ks. Daniel Łuka. „Mam nadzieję, że dzięki nowemu tłumaczeniu, ten list od Pana Boga będzie bardziej zrozumiały dla współczesnych ludzi” – zauważył przy odbieraniu nagrody ks. Tomasz Lubaś.


Promocja kobiet

Druga Nagroda Specjalna została wręczona miesięcznikowi „List do Pani” za propagowanie chrześcijańskiej wizji małżeństwa i rodziny. Wyróżnienie to ukazało konieczność obrony zdrowego modelu relacji międzyludzkich w epoce rosnącego zamętu moralnego oraz nasilającej się promocji zachowań i postaw fundamentalnie sprzecznych z modelem życia zawartym w Ewangelii. Nagrodę odebrała redaktor naczelna periodyku, Maria Wilczek. „Spośród prawie 40 pism, które na polskim rynku skierowane są kobiet, nasz miesięcznik, jako jedyny odnosi się do kobiecości z pełną aprobatą” – podkreśliła Wilczek, składając równocześnie podziękowania dziesiątkom duszpasterzy i proboszczów, którzy włączyli w kolportaż pisma struktury parafialne. W laudacji poświęconej laureatowi, bp Wiesław Mering przypomniał, że treści zamieszczane przez „List do Pani” można umieścić w nurcie tzw. „nowego feminizmu Jana Pawła II”, proponującego promocję kobiet w życiu Kościoła i społeczeństwa przy uwzględnieniu integralnej prawdy o ich unikalnym i niezastąpionym posłannictwie, którym obdarzył je Bóg.


Potrzeba Katolickiej Nauki Społecznej


Laureatem Nagrody Naukowej został ks. prof. dr hab. Piotr Nitecki, teolog związany z dawną warszawską ATK, w okresie późniejszym KUL, a od prawie 20 lat z Papieskim Fakultetem Teologicznym we Wrocławiu. W swojej pracy naukowej dolnośląski kapłan specjalizuje się głównie w Nauce Społecznej Kościoła, filozofii społecznej oraz najnowszej historii Kościoła w Polsce. Jest autorem wielokrotnie wznawianych prac „Kościół wobec przemian społecznych w Polsce”, „Znak zwycięstwa – ks. Jerzy Popiełuszko”, „Ewangelizacja i polityka” czy też „Rozpoznawać znaki nowych czasów”. Od 1995 roku ks. Nitecki pełni funkcję dolnośląskiego miesięcznika katolickiego „Nowe Życie”, a przez wiele lat był publicystą i redaktorem takich periodyków jak „Chrześcijanin w świecie” (bardzo zasłużony w popularyzacji Katolickiej Nauki Społecznej w czasach Polski Ludowej), „Ład” czy „Znaki Nowych Czasów”. Wrocławski duchowny jest również aktywnym duszpasterzem dolnośląskiej młodzieży akademickiej. W swoim wystąpieniu ks. Nitecki podkreślił, jak wielką rolę w jego duchowej i naukowej formacji odegrał okres rozkwitu Katolickiej Nauki Społecznej w Polsce powojennej, symbolizowanej przez postacie księży Władysława Piwowarskiego, Franciszka J. Mazurka, Józefa Majki, Czesława Strzeszewskiego czy Janusza Zabłockiego – pierwszego redaktora naczelnego miesięcznika „Chrześcijanin w świecie”, który był obecny na warszawskiej uroczystości wręczenia Nagrody. „Bez tych ludzi nie byłoby mnie dzisiaj w tym miejscu i zapewne nie byłbym tym, kim jestem” – podkreślił nagrodzony kapłan. Ks. Nitecki zwrócił w swoim wystąpieniu uwagę, iż w polskim życiu naukowym powstaje sporo prac i prowadzi się wiele badań związanych z zagadnieniami Społecznej Nauki Kościoła. Można jednak odnieść wrażenie, że oprócz dobrze reprezentowanej teorii mamy pewien problem z praktyką – w dwadzieścia lat po upadku komunizmu i w samym środku globalnego kryzysu gospodarczego wciąż jeszcze nie potrafimy odpowiednio wykorzystać pokaźnego dorobku naszego katolicyzmu społecznego.


Jury 62. edycji Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka  |  Fot. Doominik Różański

Droga nawrócenia


Nagrodę Artystyczną otrzymał prof. dr hab. Stanisław Moryto, rektor Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Laureat jest kompozytorem licznych utworów symfonicznych i kameralnych („Koncert na organy małe, wielkie i orkiestrę symfoniczną”, „Cantio polonica na organy”, „Święty Boże”, „Da Pacem Domine” czy „Veni Creator”) związanych z treściami religijno- patriotycznymi. W wielu utworach muzyka pobrzmiewają również echa polskiego folkloru, w szczególności motywy z Podhala i Kurpiowszczyzny. „Jak każdy z nas jestem człowiekiem ułomnym, a muzyka i twórczość pozwala mi walczyć z moimi codziennymi upadkami i stawać się lepszym” – powiedział w wystąpieniu do zgromadzonych na uroczystości Laureat Nagrody Artystycznej.

Kościół skleja życie

W ostatniej kategorii tegorocznej edycji konkursu, Nagrodę Zagraniczną wręczono ks. prałatowi Władysławowi Wyszowadzkiemu, proboszczowi polskiej parafii na Balham w Londynie i wicerektorowi Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Znany duszpasterz brytyjskiej Polonii zwrócił w swoim wystąpieniu uwagę, jak ważną rolę odgrywa Kościół w integracji oraz wsparciu naszych licznych rodaków przebywających dzisiaj za kanałem La Manche. Polskie parafie i ośrodki duszpasterskie nie są tylko centrami życia kulturalnego i łącznikiem ze Starym Krajem, ale przede wszystkim przystaniami odrodzenia duchowego, gdzie poprzez spowiedź, możliwość uczestnictwa w liturgii i udział w innych sakramentach umożliwia się wielu Polakom przezwyciężenie moralnych i psychologicznych problemów związanych z emigracją zarobkową. „Ma to istotne znaczenie dla wielu młodych i zagubionych, często dotkniętych problemami alkoholizmu i narkomanii oraz cierpiącym z powodu rozbitych rodzin i związków niesakramentalnych. Wszystkim im pomagamy, starając się na nowo sklejać ich życie” – tłumaczył nagrodzony duszpasterz. Dzięki staraniom Laureata, w stolicy Wielkiej Brytanii powstały także sieć czytelni i bibliotek, restauracji oraz dom seniora, które w ogromnym stopniu przyczyniły się do integracji Polaków przebywających na Wyspach oraz mogą stanowić dobrą przestrzeń do spotkania „młodej” i „starej” emigracji. Od ponad półwiecza, Nagroda im. W. Pietrzaka niezmiennie promuje osoby, wartości i dokonania, będące świadectwem żywotności wartości duchowych i patriotycznych, wskazując, że polskiego ducha nie sposób jest poznać i zrozumieć bez odniesień do Ewangelii, a kultura jest istotną drogą, na której możemy stać się lepsi i odnaleźć ślady Boga.


Łukasz Kobeszko

Artykuł ukazał się w numerze 08-09/2009.

Zobacz także w e-civitas:

Bochnia: wykład ks. dr. Marka Mierzyńskiego

W piątek 15 marca ks. dr Marek Mierzyński poprowadził wykład z prezentacją multimedialną o Biblii …

Dodaj komentarz