Home / Z życia "Civitas Christiana" / Dyskusja o konwencji przemocowej

Dyskusja o konwencji przemocowej

Przed posiedzeniem Senatu 23 lutego, na którym ważyły się losy Konwencji Rady Europy O przeciwdziałaniu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Gdańsku poświęcił temu problemowi debatę. Udział w niej wzięli: Karolina Dobrowolska, analityk Instytutu Kultury Prawnej Ordo Iuris,  Poseł RP Kazimierz Smoliński, Ewa Kowalewska, Prezes Forum Kobiet Polskich, Antoni Szymański socjolog oraz Waldemar Jaroszewicz. Debatę poprowadził Jan Hlebowicz redaktor Gościa Niedzielnego.
IMG_5455Wbrew twierdzeniom rozpowszechnianym przez środowiska forsujące ratyfikację Konwencji CAHVIO, uczestnicy debaty, transmitowanej „na żywo” prze Internet uważali, że polskie prawo wystarczająco chroni kobiety przed przemocą i ma do tego przygotowane procedury. Nie chroni ona przed przemocą ekonomiczną, a jedynie o niej wspomina. Natomiast polskie prawo realnie chroni przed czynami stanowiącymi przejaw tego typu przemocy. Akty wypełniające jej znamiona są penalizowane w polskim prawie, chociaż nie wyodrębniono ich jako osobnego typu czynów karalnych. Jak zauważono i stwierdzono po raz kolejny, ma ona charakter ideologiczny, mający na celu zantagonizowanie płci oraz wprowadzenie inżynierii społecznej walczącej z tradycyjnym modelem rodziny jako przyczyną wszelkiego zła i przemocy domowej. Debata była przede wszystkim merytoryczna, dlatego z wielu środowisk docierały podziękowania i pochwały. Zainteresowani mogą ją oglądać w internecie:

Waldemar Jaroszewicz

mm