Home / Z życia "Civitas Christiana" / E-wydanie Miesięcznika “Civitas Christiana” do pobrania

E-wydanie Miesięcznika “Civitas Christiana” do pobrania

Obyś żył w ciekawych czasach – głosi stare chińskie powiedzenie. Przyglądając się rzeczywistości, w której przychodzi nam pędzić żywot, mam nieodparte wrażenie, że realizuje się ono na naszych oczach.

LISTOPAD _okladka_2Czasem jest to niestety złe życzenie, bo świat wciąż jest targany konfliktami, organizacje międzynarodowe zdają się być bezradne w zderzeniu z terroryzmem i w obliczu ubóstwa. Często interesy partykularne biorą górę nad dobrem wspólnym, a wielcy prężą się wobec słabych. Europa się starzeje, zaś przelewająca się przez nią fala ideologii liberalnych generuje postawy egoistyczne i częstokroć zmierzające do degradacji osoby ludzkiej. Narracja, w której „być” przegrywa z „mieć”, napędza światową koniunkturę gospodarczą, ale również przyczynia się do zerwania z wartościami wyższymi. Te próbuje się relatywizować lub wręcz definiować na nowo, jak choćby płeć, małżeństwo, początek życia ludzkiego, a nawet prawdy wiary, dotąd rezerwowane dla wykładni Kościoła.
Rozwój mediów pod względem technologicznym pozwala na odbiór informacji w czasie rzeczywistym i dostarcza nam nowych narzędzi komunikacji. Czy jednak dzięki nim jesteśmy ze sobą więcej, bliżej i bardziej czuli nawzajem? Jak nieraz się przekonaliśmy, media nie tylko opisują rzeczywistość, ale również ją kreują, także z tzw. czwartej władzy zakulisowo stają się pierwszą, podobnie zresztą jak ponadnarodowe koncerny, których budżety bywają przecież większe niż niejednej gospodarki krajowej, dzięki czemu rozgrywają nie tylko rynek, ale również regionalne polityki.
Przepraszam Czytelnika za nutę pesymizmu i fatalizmu w pierwszych akapitach tego numeru, który jednak w całej reszcie, jak staraliśmy się w gronie redakcyjnym, winien napawać nadzieją. Wszystkie te zjawiska zdaje się dostrzegać papież Franciszek, który za św. Faustyną, bł. Michałem Sopoćko i św. Janem Pawłem II pragnie wskazać dzisiejszemu człowiekowi, tak często zagubionemu pod względem duchowym, na Boże miłosierdzie. Istotnie, przyszło nam żyć w ciekawych czasach, ale jak powie Jezus do św. Faustyny, są to zarazem czasy ostateczne, na które Pan otwiera nam Drzwi Miłosierdzia.
W poszczególnych materiałach z działu „Temat numeru” chcemy pomóc Państwu we właściwym przygotowaniu się do tego osobistego czasu łaski albo ułaskawienia, jak zapisaliśmy na okładce tego wydania. Tematyka doskonale koresponduje z przeżywaną w tym czasie uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym, pomaga zrozumieć nasze miejsce w Bożym planie zbawienia.

Życzę dobrej lektury.

Marcin Kluczyński

pgw