Home / Z życia "Civitas Christiana" / E-wydanie Miesięcznika „Civitas Christiana” do pobrania

E-wydanie Miesięcznika „Civitas Christiana” do pobrania

«Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski» – pisał Ojciec Święty Jan Paweł II w liście apostolskim Novo millennio ineunte. Szukajmy oblicza Jezusa – to zachęta, którą kierujemy wraz z autorami tego wydania do każdego, kto sięga po Miesięcznik „Civitas Christiana”.

W numerze dotykamy kwestii różnych wizerunków Pana – tych domniemanych, mniej lub bardziej prawdopodobnych, pięknych, pobudzających do modlitwy, refleksyjnej zadumy, zachwycających artystycznym kunsztem twórców inspirowanych Ewangelią… Natrafiamy też na takie wizerunki, jak odbicie oblicza Jezusa w Całunie z Turynu albo na chuście z Manopello – stworzone nieznaną dotąd techniką, według wielu nieludzką ręką pisane ikony. Wszystko to dopomaga nam jakoś w wierze, przy czym w oddawaniu czci owym wizerunkom nie chodzi o sam przedmiot, lecz o Osobę.

Kliknij w okładkę, aby pobrać e-wydanie!

Należy jednak zauważyć, że do autentycznej kontemplacji Chrystusowego oblicza dochodzimy nie poprzez zmysły, ale dzięki łasce. Ujrzeć Jezusa jest nam dane na tyle, na ile otwieramy się na działanie Ducha Świętego. Niczym mozaika Jego twarz rysuje się nam z głębi słowa Bożego, nauczania kolejnych soborów, nauki Ojców Kościoła i świadectwa całych zastępów świętych i błogosławionych. Jego święte oblicze rysuje się na twarzach ludzi potrzebujących, można Go dostrzec w dziecku, przed którym otwieramy świat miłości, w człowieku nieporadnym, któremu przychodzimy z pomocą rozwiązaniem jego trosk, w chorym, wobec którego śpieszymy z ulgą albo choćby towarzyszymy w ostatnich chwilach. Mam na myśli codzienne, proste gesty, nie jakieś spektakularne akcje. Papież Franciszek naucza, że w kruchej ludzkiej istocie każdy z nas ma rozpoznać oblicze Pana, który w swym ludzkim ciele doświadczył obojętności i samotności, na jakie często skazujemy najuboższych, czy to w krajach na drodze rozwoju, czy też w społeczeństwach zamożnych. W czasie 10. Konferencji Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Lekarzy Katolickich papież Franciszek mówił: „Każde dziecko nienarodzone, a skazane niesprawiedliwie na aborcję, ma oblicze Jezusa Chrystusa, który jeszcze przed narodzeniem i zaraz po nim zaznał odrzucenia przez świat. (…) Przejdźmy teraz do starców: każdy z nich, także chory czy u końca swych dni nosi w sobie oblicze Chrystusa” – napomina Ojciec Święty. Wpatrujmy się w Jego oblicze, w Eucharystii, w drugim człowieku, w całym dziele stworzenia, szukajmy Go w naszym wnętrzu. Wreszcie, bądźmy Jego odbiciem wobec świata pełnego zniekształconych obrazów – oblicza człowieka, wypaczonego piękna, iluzorycznego szczęścia i całej plejady bożków naszej ery.

Zachęcam do wspólnej kontemplacji Chrystusowego oblicza, ufając, że pomocne okażą się w tym przemyślenia naszych autorów. Pragnę również zwrócić Państwa uwagę na nową rubrykę „Społeczeństwo”, w której będą publikowane artykuły odnoszące się do rzeczywistości społecznej w kontekście doktryny Kościoła. Mam nadzieję, że publikacje będą wsparciem w osobistym rozwoju naszego Czytelnika oraz inspiracją w pracy formacyjnej oddziałów Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, które swoją misję realizuje na kanwie katolickiej nauki społecznej. Rozpoczynamy także nowy cykl w ramach działu „Z życia Stowarzyszenia”, gdzie pragniemy objąć refleksją przeszłość i przyszłość naszej organizacji, która w tym roku raduje się jubileuszem 20-lecia obecności w społeczeństwie jako integralna część Kościoła katolickiego w Polsce.

Marcin Kluczyński

mk