Home / Z życia "Civitas Christiana" / Gdańsk: Poeta Kazimierz Nowosielski gościł w Galerii Mariackiej

Gdańsk: Poeta Kazimierz Nowosielski gościł w Galerii Mariackiej

Kolejny wieczór autorski w gdańskiej “Galerii Mariackiej” odbył się 18 maja. Tym razem ze swoimi czytelnikami spotkał się prof. Kazimierz Nowosielski, laureat nagrody im. Włodzimierz Pietrzaka, autor szkiców: „Przez Ojczyznę i dalej” wydanych  przez Instytut Wydawniczy PAX.  

Profesor jest przyjacielem Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana”, jego wieloletnim sympatykiem oraz przewodniczącym jury Konkursu im. Stryjewskiego, współorganizowanego przez gdański oddział okręgowy. Prof. Nowosielski jest autorem wielu publikacji naukowych, esejów i tomików wierszy.

Wieczór autorski poeta poświęcił przede wszystkim literaturze polskiej, a właściwie jej wielkim twórcom jak Norwid, Baczyński, Skarga. Ukazując przede wszystkim, że ich miłość do Ojczyzny miała konkretny wymiar  w polszczyźnie, ale również umiłowanie słowa miało swój wymiar w miłości do Ojczyzny. Profesor w niebywale atrakcyjny sposób prowadził słuchaczy przez dzieje polskiej literatury i żywej historii, której byli oni uczestnikami. W wielu przypadkach, historia ich życia tragicznie łączyła się z  historią naszej ojczyzny.

Słowo jest żywe, gdy dotyka podstaw wiary, miłości i ojczyzny. Prof. Nowosielski jako wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego, posiadł niebywale barwny sposób opowiadania i przybliżania sztuki wypowiadania słów, tak aby zachwycać się czytaniem tego, co inni mieli nam do powiedzenia.

Ostatnią część spotkania autor poświęcił własnej twórczości z tomiku „Przykładanie ręki”. Życie lubi nas zaskakiwać. Profesor i poeta Kazimierz Nowosielski również.

K.S.

mk