Home / Wiara Wspólnota Kościół / Godność człowieka w świetle czynu o. Maksymiliana Kolbego

Godność człowieka w świetle czynu o. Maksymiliana Kolbego

Sesje Kolbiańskie odbywają się w Oświęcimiu nieprzerwanie od dwudziestupięciu lat i podejmują ideę propagowania cywilizacji miłości. Pierwsza została zorganizowana we wrześniu 1982 r., w przededniu kanonizacji bł. Maksymiliana Marii Kolbego. Mottem tegorocznej, XXV Sesji Kolbiańskiej, zorganizowanej w 65. rocznicę deportacji św. Maksymiliana Kolbe do KL Auschwitz, był cytat z jego pism: „Czas krótki na dowody miłości, a żyjemy tylko raz”. Patronat honorowy objął bp Tadeusz Rakoczy, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej. Przybyli przedstawiciele władz samorządowych powiatu oświęcimskiego, duchowieństwo, członkowie „Civitas Christiana” oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych z terenu Oświęcimia, którzy szczelnie wypełnili świątynię franciszkanów w Harmężach. Obecni byli również współtwórcy i organizatorzy pierwszych Sesji Kolbiańskich: Edward Szpoczek, Henryk Koch członek Prezydium Zarządu Głównego „Civitas Christiana” i Tadeusz Regiewicz przewodniczący Stowarzyszenia w Bielsku-Białej. Szczególnym gościem był Jerzy Bielecki były więzień KL Auschwitz nr 243 z pierwszego transportu tarnowskiego.


o. Kazimierz Malinowski OFMConv

Sesja tradycyjnie rozpoczęła się modlitwą, której przewodniczył o. gwardian Stanisław Czerwonka OFMConv, i złożeniem kwiatów przy Ścianie Straceń w KL Auschwitz – Birkenau oraz w celi śmierci św. Maksymiliana. Część wykładową sesji poprzedziła Msza św. w kościele Matki Bożej Niepokalanej, koncelebrowana pod przewodnictwem bp. Janusza Zimniaka. Oprawę muzyczną zapewnił Zespół Muzyczny „Fioretti” Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Krakowie. Na zakończenie Mszy św. Ksiądz Biskup i księża koncelebransi otrzymali od Stanisława Pażuchy, przewodniczącego Zarządu Małopolskiego „Civitas Christiana” i Edwarda Szpoczka, egzemplarze książki „Drogi miłości. XXV lat Sesji Kolbiańskich w Oświęcimiu”.

Po powitaniu gości przez przew. Zarządu Miejskiego „Civitas Christiana” w Oświęcimiu Henrykę Szupiluk, w imieniu władz samorządowych zabrał głos wicestarosta powiatu oświęcimskiego Grzegorz Gołdynia, który powiedział m.in.: „Działalność tego niezwykłego zakonnika, nie tylko męczennika hitlerowskiego obozu zagłady, ale także kapłana i misjonarza, jest niewyczerpalnym źródłem refleksji na temat ludzkich postaw, trudnych wyborów i poświęcenia. Każda epoka ma swoją specyfikę, problemy i zagrożenia. Każde pokolenie potrzebuje zatem wzorów do naśladowania. Święty Maksymilian jest takim uniwersalnym i ponadczasowym wzorem, pomagającym odnaleźć prawdę w czasach, gdy relatywizm moralny staje się coraz bardziej modnym i wygodnym sposobem na życie”.

Jako pierwszy wystąpił z wykłademo. Kazimierz Malinowski OFMConv, prowincjał franciszkanów z Krakowa, który przedstawił temat: „Miłość źródłem godności człowieka w perspektywie czynu Ojca Kolbego”, mówiąc m.in. „Źródłem prawdziwej godności człowieka jest miłość Boga do człowieka. Stwórcza miłość Boga obdarzyła ludzi także wolnością (…). Każdy człowiek tym wyraża swoją godność, że ma przyrodzone i niezbywalne prawo do tego, by żyć w wolności, by wykorzystywać swoją wolność. Do tego, by czynić dobro. Ale równocześnie wolność może być także zagrożeniem. I to widzimy we współczesnych czasach, wyraźniej niż kiedykolwiek. To właśnie w naszych czasach z wolnego ludzkiego umysłu zrodziły się te szaleństwa jak faszyzm, komunizm. I były podjęte przez tylu ludzi poszukiwania pseudowolności, wolności przeciwnej Bogu, wolności, która miała ubóstwić człowieka. I w tym właśnie szaleńczym XX wieku, kiedy rodziły się te szaleńcze pomysły, na ziemi pojawił się Maksymilian Kolbe.”

Z kolei prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz z KUL wygłosił wykład nt. „Człowiek jest Osobą. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego czyn miłości”, w którym w przystępny sposób przedstawił trudne problemy z zakresu antropologii filozoficznej, nauki, która stawia pytanie „Kim jest człowiek?” i stara się na to pytanie udzielić odpowiedzi.

Szczególny wymiar miała niezwykła relacja Jerzego Bieleckiego, świadka, który przeżył gehennę Auschwitz. Mówił o swoich przeżyciach obozowych i ucieczce z obozu w lipcu 1944 r., gdy przebrany w mundur SS wyprowadził z obozu żydówkę Cylę Cybulską.

Organizatorami sesji byli: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Oświęcimiu, Centrum św. Maksymiliana w Harmężach i Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu.


Jerzy Bielecki

 

HENRYKA SZUPILUK

Artykuł ukazał się w numerze 8-9/2006.

Dodaj komentarz