Home / Z życia "Civitas Christiana" / Historia mało znana
Myczkowce 15.10.16r. konferencja historyczna / Fot. archiwum stowarzyszenie

Historia mało znana

W końcówce 2016 r. oddziały w Rzeszowie i Lubaczowie skupiły się na wymiarze patriotycznym i intelektualnym pracy formacyjnej. Podejmowane były inicjatywy inspirowane społecznym nauczaniem Kościoła.

Ośrodek „Caritas” w Myczkowcach i Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rzeszowie zorganizowały 15 października konferencję historyczną Działania wojenne na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim w latach 1939–1944. Prelegenci zaprezentowali tematy: Wojna słowacko-polska w 1939 r. Działania militarne na terenie Beskidu Niskiego i Bieszczadów – mgr Józef Stolarczyk-Bachórz; Jazda szturmowa na Lwów (8–12 IX 1939) – fakty i mity na temat szlaku bojowego niemieckiej 1 Dywizji Górskiej – Paweł Kukurowski; Fortyfikacje II wojny światowej w Bieszczadach – mgr Robert Bańkosz; Działalność ukraińskich nacjonalistów w Bieszczadach w latach 1939–1944 – Artur Brożyniak, IPN w Rzeszowie; Trasa kurierska ZWZ-AK, kryptonim „LAS” – Krystyna Chowaniec, prezes koła ŚZŻAK w Sanoku; Bitwa o wzgórze 995. Działania 1 Armii Gwardii w rejonie głównego grzbietu karpackiego na odcinku Czerenin-Płasza jesienią 1944 roku – dr Piotr Sadowski. Wykłady cieszyły się wielkim zainteresowaniem, ponieważ prelegenci zaprezentowali mało znane fakty z naszej najnowszej historii. Zakończeniem konferencji była Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem bp. Kazimierza Górnego. Po Mszy modliliśmy się pod pomnikiem św. Jana Pawła II za Ojczyznę i o jedność Kościoła.
23 października w Lubaczowie odbyła się konferencja historyczna Milenium Chrztu Polski w administracji apostolskiej w Lubaczowie. Została zorganizowana przez Stowarzyszenie w Lubaczowie, Parafię Konkatedralną pw. św. Stanisława BM oraz IPN w Rzeszowie. Biskup Mariusz Leszczyński w wystąpieniu Milenium w Lubaczowie – wspomnienia i refleksje mówił o potrzebie utożsamiania się z tamtymi wydarzeniami w ciągłym procesie budowania polskiej tożsamości katolickiej i narodowej. Katarzyna Kyc z rzeszowskiego IPN ukazała tło historyczne tych ważnych dla Polski wydarzeń. Konferencja zakończyła się Mszą św. pod przewodnictwem bp. Mariusza Leszczyńskiego, po której nastąpiło otwarcie wystawy poświęconej Milenium.
8 listopada w lubaczowskim liceum z inicjatywy Stowarzyszenia w Lubaczowie, Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki oraz IPN została otwarta wystawa poświęcona Milenium. Obejrzała ją młodzież wraz z nauczycielami, a towarzyszyły warsztaty historyczne; wprowadzenia dokonał przewodniczący Zarządu Okręgowego Jerzy Sołtys. Warsztaty poprowadził Krzysztof Dziduch. 17 listopada wystawa została również otwarta w kolejnej lubaczowskiej szkole – w Zespole Szkół Licealnych im. gen. J. Kustronia. Towarzyszyły jej także warsztaty historyczne.
„Caritas” Diecezji Rzeszowskiej i Oddział Okręgowy 12 listopada były też organizatorami 10. Konferencji Biblijnej „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego”, której pomysłodawcą jest znany biblista, ks. prof. Tomasz Jelonek. Jak zwykle był komplet słuchaczy, którzy przybyli z całego województwa, aby poznawać i lepiej rozumieć Pismo Święte. Ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek, Uniwersytet Papieski w Krakowie, podjął temat Biblia o królowaniu Boga. Ks. dr Tomasz Bąk (KUL) mówił o Wydarzeniu pod Cezareą Filipową i jego znaczeniu dla formacji Jezusowego ucznia w Ewangelii według św. Marka. Ks. dr hab. Tadeusz Bratkowski (Uniwersytet Rzeszowski) kontynuował temat Muzyka instrumentalna w Starym Testamencie. Księgi historyczne. Dr hab. Zofia Włodarczyk (UR w Krakowie) – Mało znane rośliny biblijne. Ks. dr hab. Jacenty Mastej (KUL) – Krzyż w życiu Jezusa z Nazaretu. Dr Ewa Janus (UP w Krakowie) – Symbole obietnic dla zwycięzcy w walce o wiarę według Apokalipsy św. Jana 2,3. Wymownym podsumowaniem konferencji była Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. dr. Marka Dzika. Po Mszy było wystawienie Najświętszego Sakramentu i śpiew uwielbienia w wykonaniu młodzieży z Targowisk koło Krosna oraz wspólne odmówienie Nowenny przed uroczystym aktem Koronacji Chrystusa Króla w naszej Ojczyźnie.
17 listopada w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie odbyła się konferencja naukowa Ludzie starsi w społeczeństwie miasta Rzeszowa – stan obecny i perspektywy pod patronatem Oddziału Okręgowego. Oto tematyka: Psychospołeczne uwarunkowania życia ludzi starszych – pomiędzy domem rodzinnym a domem spokojnej starości – dr Małgorzata Marmola (UR); Rzeszowska służba zdrowia a wzrastająca populacja ludzi starszych – dr n. med. Małgorzata Marć (UR); Organizacje grupujące ludzi starszych – rola Uniwersytetów Trzeciego Wieku w strukturze społecznej miasta – mgr Danuta Kamieniecka-Przywara (prezes Zarządu UTW-UR); Młodość czy długoletnie doświadczenie? – perspektywy zatrudnienia ludzi starszych na lokalnym rynku pracy – dr Jadwiga Burda (PUP w Rzeszowie); Zadania Miasta Rzeszowa wobec ludzi starszych realizowane poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – mgr inż. Jacek Gołubowicz (MOPS Rzeszów); Ludzie starsi w duszpasterstwie Kościoła katolickiego w Rzeszowie – ks. dr W. Matyskiewicz (UR, WSD w Rzeszowie).

Krzysztof Sterkowiec