Home / Historia / Kalendar z historyczny

Kalendar z historyczny

Luty

1 lutego 1717 r.

Pod przewodnictwem marszałka Stanisława Ledóchowskiego obradował w Warszawie „sejm niemy”.

1 lutego 1924 r.

Bank emisyjny zaprzestał emisji marek polskich. W czasie hiperinfacji cena 1 dolara dochodziła do 10 mln marek.

2 lutego 1655 r.

Wojska polsko-tatarskie rozbiły kozaków pod Ochmatowem, żołd Tatarom wypłacono w postaci zezwolenia na splądrowanie Ukrainy prawobrzeżnej przez Tatarów, co było zemstą za Ugodę Perejasławską.

4 lutego 1454 r.

W miastach pruskich wybuchło powstanie antykrzyżackie rozpoczynające tym samym wojnę trzynastoletnią z zakonem.

4 lutego 1634 r.

Wojska rosyjskie skapitulowały pod Smoleńskiem. Polska była u szczytu swojej potęgi.

5 lutego 1563 r.

Król Zygmunt II August przyznał elektorowi brandenburskiemu prawo sukcesji po pruskich Hohenzollernach, gdyby ta wygasła linia

6 lutego 1981 r.

W pałacu namiestnikowskim (prezydium rady ministrów, obecnie pałac prezydencki) rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu.

7 lutego 1985 r.

Zakończył się proces morderców ks. Jerzego Popiełuszki. Były kapitan SB Grzegorz Piotrowski i jego bezpośredni przełożony podpułkownik Adam Pietruszka zostali skazani na 25 lat więzienia, porucznik Leszek Pękala na 15 lat więzienia, a Waldemar Chmielewski na 14 lat.

8 lutego 1940 r.

Na prośbę Benito Mussoliniego z obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen zwolniono wszystkich profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego mających powyżej 60 lat (101).

10 lutego 1920 r.

W Pucku generał Haller dokonał uroczystych zaślubin Polski z morzem.

12 lutego 1798 r.

W Petersburgu zmarł ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski.

14 lutego 2006 r.

Papież Benedykt XVI ogłosił nominacje 15 nowych kardynałów, wśród nich był metropolita krakowski abp Stanisław Dziwisz.

16 lutego 1936 r.

Ignacy Jan Paderewski, Władysław Sikorski, Józef Haller i Wincenty Witos zawiązali w Szwajcarii porozumienie „Front Morges”, które zakładało obalenie sanacji rządzącej drogą demokratyczną.

18 lutego 1386 r.

Władysław Jagiełło pojął za żonę Jadwigę Andegawenkę i został koronowany na króla Polski w katedrze na Wawelu.

20 lutego 1920 r.

Podczas pierwszego posiedzenia odrodzonego Sejmu polskiego uchwalono Małą Konstytucję, która obowiązywała do uchwalenia konstytucji marcowej w 1921 r

21 lutego 1574 r.

W katedrze wawelskiej koronowano pierwszego króla pochodzącego z wolnej elekcji, Henryka Walezego. W czasie koronacji powstało zamieszanie, gdy marszałek wielki koronny Jan Firlej zażądał od monarchy potwierdzenia aktu konfederacji warszawskiej (1573).

24 lutego 1343 r.

Król Kazimierz Wielki zawarł sojusz z książętami zachodniopomorskimi, Bogusławem V, Barnimem IV i Warcisławem IV. Za tego pierwszego wydał za mąż swoją córkę Elżbietę. Sojusz przewidywał pomoc książąt pomorskich w wojnie przeciw Zakonowi Krzyżackiemu.

24 lutego 1954 r.

W warszawskim więzieniu na Mokotowie stracono pułkownika Emila Augusta Fieldorfa „Nila”, pułkownika AK i dowódcę Kedywu.

25 lutego 1831 r.

W całodniowej bitwie pod Olszynką Grochowską Wojsko Polskie pod dowództwem generała Chłopickiego powstrzymuje marsz rosyjskich wojsk na Warszawę.

26 lutego 1927 r.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego jako ofcjalny hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Wcześniej do tego miana pretendowały m.in. „Boże coś Polskę”, „Rota”, „Chorał”, „Hymn do Miłości Ojczyzny”, „Warszawianka”

29 lutego 1768 r.

W Barze na Podolu zawiązała się konfederacja szlachecka w obronie swobód i wiary katolickiej w opozycji do uchwały sejmu delegacyjnego w sprawie równouprawnienia dysydentów. Uczestnicy konfederacji domagali się również detronizacji Stanisława Augusta. Znaleźli poparcie we Francji i w Turcji. Konfederaci przez cztery lata prowadzili walki z wojskami rosyjskimi w Polsce. Następstwem konfederacji był pierwszy rozbiór Polski.

opr. Radosław Kieryłowicz

Artykuł ukazał się w numerze 02/2009.

Dodaj komentarz