Home / Historia / Kalendarz historyczny: sierpień

Kalendarz historyczny: sierpień

Sierpień

4 sierpnia 1306 roku

W Ołomuńcu skrytobójczo zamordowano Wacława III, ostatniego władcę czeskiego z dynastii Przemyślidów, który od 1305 roku uzurpował sobie prawo do korony polskiej po Wacławie II czeskim.


5 sierpnia 1772 roku

Austria, Prusy i Rosja podpisały akt I rozbioru Polski.

12 sierpnia 1792 roku

Mimo porozumienia kończącego wojnę w obronie konstytucji wojska rosyjskie zmasakrowały pątników zdążających na Jasną Górę.

17 sierpnia 1270 roku

Król węgierski Stefan V odbył trzydniową pielgrzymkę do grobu św. Stanisława ze Szczepanowa.


17 sierpnia 1919 roku

Na Śląsku wybuchło pierwsze powstanie, którego celem było wcielenie całego Górnego Śląska w granicę Polski.

22 sierpnia 1584 roku


Zmarł Jan Kochanowski, najwybitniejszy polski poeta odrodzenia, pierwszy, którego większa część twórczości powstała w języku polskim.

23 sierpnia 1655 roku

W Wierzbołowie (obecnie Kybarati na Litwie) zawiązano konfederację szlachecką w celu prowadzenia walki przeciw okupacji szwedzkiej. Był to początek wojny partyzanckiej.

25 sierpnia 1733 roku

Rosja, Austria i Saksonia podpisały porozumienie o wzajemnym popieraniu się podczas elekcji Augusta III na króla Polski. Efektem tego poparcia był wybór Sasa na króla pod strażą rosyjskich bagnetów na polu elekcyjnym pod Kamieniem na prawym brzegu Wisły. Na polu elekcyjnym na Woli w tym samym czasie wybrano królem Stanisława Leszczyńskiego.

30 sierpnia 1579 roku

Wojsko polskie dowodzone przez Stefana Batorego zdobyły Połock.

31 sierpnia 1559 roku

Stany Inflanckie złożyły hołd lenny Zygmuntowi II Augustowi Inflanty otrzymały ochronę przed Moskwą.

Wrzesień

1 września 1979 roku


W Warszawie powstała opozycyjna partia Konfederacja Polski Niepodległej. Wśród założycieli byli m.in. Leszek Moczulski, Andrzej Czuma i Romuald Szeremietiew.

6 września 1944 roku


PKWN wydał dekret o parcelacji gruntów powyżej 50 hektarów, a na ziemiach zachodnich powyżej 100 hektarów. Był to cios w ziemiaństwo polskie, któremu na mocy tego dekretu odebrano większość majątków.

10 września 1939 roku

W Bydgoszczy miała miejsce „krwawa niedziela”. Masowe egzekucje Polaków miały być odwetem „za cierpienia” Niemców przed wojną.

14 września 1953 roku

Sąd wojskowy skazał biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka i jego najbliższych współpracowników na karę 12 lat więzienia za rzekomą dywersję, działalność wywrotową na szkodę ZSRR.

21 września 1980 roku

Radio nadało pierwszą radiową transmisję Mszy św. z warszawskiego kościoła św. Krzyża. Transmisja Mszy św. była jednym z 21 postulatów porozumień gdańskich podpisanych 31 sierpnia 1980 roku w Stoczni Gdańskiej.

24 września 1958 roku

Rozpoczęto program budowy tysiąca szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego. W rzeczywistości szkoły były przewidziane jako przyszłe szpitale polowe podczas planowanej inwazji wojsk Układu Warszawskiego na zachodnią Europę.

27 września 1939 roku


W oblężonej Warszawie zawiązała się Służba Zwycięstwu Polski, którą później przekształcono w Związek Walki Zbrojnej, a następnie w Armię Krajową. Pierwszym dowódcą SZP był gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz.

28 września 1946 roku

Uchwałą Rady Ministrów pozbawiono obywatelstwa oficerów Wojska Polskiego, którzy pozostali na Zachodzie, m.in. Antoniego Chruściela „Montera”, Tadeusza Komorowskiego „Bora”, Władysława Andersa, Stanisława Kopańskiego i Stanisława Maczka. Za ta uchwałą głosował również wicepremier Stanisław Mikołajczyk.

30 września 1939 roku


W wyniku przewrotu gabinetowego w Paryżu utworzono rząd Władysława Sikorskiego i zaprzysiężono nowego prezydenta, Władysława Raczkiewicza. Dokonało się to pod naciskiem rządu Francji, która nie zgodziła się, aby nowym prezydentem został ambasador Polski we Włoszech, gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski.

Dodaj komentarz