Home / Rozmaitości / Kampania społeczna #Nierozerwalni

Kampania społeczna #Nierozerwalni

Rodzina Nierozerwalnych – specjalnie przygotowana wirtualna rodzina wkracza do sieci, aby bronić więzi rodzinnych.

Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie przygotowało kampanię edukacyjną, mającą na celu pielęgnację więzi rodzinnych.

Strona www.nierozerwalni.org została wyjątkowo atrakcyjnie opracowana. Opisy budowania więzi rodzinnych podzielono na pokoje umieszczone w domu Nierozerwalnych. Organizatorzy zapraszają do odwiedzin każdego pomieszczenia i poznawania sekretów budowania kochającej się rodziny!

Co jeszcze znajdziemy na stronie?

  • praktyczne propozycje zabaw i ćwiczeń dla rodziców z dziećmi
  • sposoby rozwijania wzajemnej komunikacji
  • planowanie i wyznaczanie celów rodzinnych
                            Źródło: nierozerwalni.org

Nad wartością merytoryczną programu będą czuwać – dr hab. Maria Ryś (prof. UKSW w Warszawie) oraz dr hab. Zbigniew Gaś (prof. WSEiI w Lublinie).

Najważniejsza w kampanii będzie akcja w mediach społecznościowych zatytułowana „#nierozerwalni”. Organizatorzy chcą, aby każdy miesiąc był poświęcony innemu tematowi wpływającemu na prawidłowe funkcjonowanie rodziny. Tematy miesiąca, takie jak – rodzina wielopokoleniowa, stół miejscem spotkania i świętowania – będą powiązane z konkretnymi zadaniami dla rodzin, a wpisy dotyczące zagadnień z kampanii uczestnicy mogą oznaczać odpowiednim hasztagiem, by tworzyć wspólnotę rodzin.

Już w czerwcu zaprezentowany zostanie utwór promujący kampanię „Nierozerwalni”. Zaśpiewają w nim sławni artyści. Ponadto zaplanowano konkursy i liczne niespodzianki.

Jak piszą organizatorzy:

Więzi rodzinne oraz relacje między dziećmi i rodzicami są znaczące dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dzieci. Rodzina jest odpowiedzialna za kształtowanie osobowości dziecka, a także wspiera rozwój aktywności, cech, zachowań, wartości oraz norm społecznych. Ścisłe i bliskie związki rodzinne wpływają na proces wychowawczy. W naszej Kampanii będziemy promować środowisko rodzinne jako podstawowe w prawidłowym rozwoju dzieci.

Kampania społeczna #Nierozerwalni powstała na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizowana jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020.

mak