Home / Z życia "Civitas Christiana" / Kardynał Dziwisz i Caritas Polska laureatami Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka

Kardynał Dziwisz i Caritas Polska laureatami Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka

Przedstawiamy komunikat kapituły LXVIII Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka.

Pietrzak komunikat 2015Kapituła LXVIII Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka, obradująca w dniu 18 marca 2015 roku we Włocławku pod przewodnictwem ks. bp. dr. Wiesława A. Meringa – przewodniczącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, w składzie: ks. bp prof. dr hab. Andrzej F. Dziuba – przewodniczący Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, ks. prał. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski, Tomasz Nakielski, Sławomir Józefiak, Marek Koryciński i Zbigniew Borowik jako sekretarz przyznała tegoroczną nagrodę Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Laureatami zostali:

Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz

za otwartość na człowieka w posłudze duszpasterskiej, szerzenie kultu i pielęgnowanie pamięci świętego Jana Pawła II.

Caritas Polska

za świadectwo chrześcijańskiego miłosierdzia wyrażające się w ofiarnej i profesjonalnej służbie na rzecz ubogich i potrzebujących zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

mm