Home / Zapowiedzi / Katowice: konferencja poświęcona osobie i nauczaniu kard. Augusta Hlonda

Katowice: konferencja poświęcona osobie i nauczaniu kard. Augusta Hlonda

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oddział w Katowicach zaprasza 1 grudnia br. zaprasza na konferencję poświęconą osobie i nauczaniu kard. Augusta Hlonda (1881-1948). Człowiek to niezwykły, żyjący w trudnych dla Polski czasach, ale zawsze niezłomny i wierny Bogu.

Spotkanie rozpocznie się Mszą św. w katedrze pw. Chrystusa Króla w Katowicach. Następnie złożymy kwiaty pod pomnikiem Prymasa, a potem udamy się do siedziby oddziału na prelekcje, które przybliżą nam tę ważną dla polskiego Kościoła i historii postać.

Serdecznie zapraszamy!

/md