Home / Z życia "Civitas Christiana" / Katowice: Tadeusz Kościuszko – legenda i rzeczywistość

Katowice: Tadeusz Kościuszko – legenda i rzeczywistość

10 lutego 2015 r. dobyła się w katowickim oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” konferencja popularnonaukowa zatytułowana „W 270. rocznicę Urodzin Naczelnika Powstania 1794 r. Tadeusz Kościuszko – legenda i rzeczywistość”.

Wydarzenie poprowadził dr Krzysztof Tracki – prezes Silesia Superior. Zapoznał on pokrótce zebranych z podstawowymi faktami z życia Kościuszki, stawiając przy okazji pytanie skierowane do prelegentów jak też do wszystkich przybyłych o to, jak historia i współczesność ocenia wielkiego Naczelnika Insurekcji?

Następnie głos zabrał znakomity znawca Insurekcji prof. dr hab. Henryk Kocój. Przedstawił on zebranym sylwetkę Kościuszki w świetle najnowszych badań naukowych, jak też opinii pojawiającej się w prasie codziennej ostatnich dwóch dekad. Drugi z zaproszonych prelegentów dr hab. Zdzisław Janeczek, przygotował wystąpienie pod tytułem „Tradycja kościuszkowska na Górnym Śląsku i jej dziejowe znaczenie”. Całość konferencji zwieńczył panel dyskusyjny w który, z wielką atencją, włączyli się nieomalże wszyscy przybyli.

Dodatkową atrakcją tego patriotyczno-kulturalnego wydarzenia była możliwość nieodpłatnego nabycia wielu pozycji książkowych prof. Kocója, jak też gazet i biuletynów o tematyce patriotycznej wydawanych przez Fundację Patriotyczną Silesia Superior. Rzecz jasna nie zabrakło także egzemplarzy Miesięcznika “Civitas Christiana”, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

To nie pierwsza wspólna inicjatywa obu stowarzyszeń. 29 kwietnia 2015 roku zorganizowano spotkanie z Krzysztofem Lewandowskim (wiceprezydentem Zabrza) poświęcone tematyce Karola Goduli oraz Guido Henckel von Donnersmacka. W przyszłości planowane są kolejne spotkania o tematyce patryiotyczno-historycznej.

Michał Kosche

mk