Fot. Materiały z archiwum Oddziału Okręgowego w Katowicach

Kolejne spotkanie w Katowicach z cyklu „ABC KNS”

Obrazowość w komunikacji  kluczem do efektywnego porozumiewania się to tytuł kolejnego spotkania w Katowicach z cyklu „ABC KNS” które odbyło się 22 czerwca 2018 r.

Tym razem w naszej siedzibie przy ulicy 3 Maja 26 gościliśmy znakomitego homiletyka, wykładowcę KUL ks. dra Michała Klementowicza. Prelegent za cel swojego wystąpienia postawił sobie przekonanie słuchaczy, że w komunikacji niezwykle istotna jest obrazowość. Ks. Klementowicz zaprezentował i omówił różne modele komunikacji ze wskazaniem niezastąpionej roli obrazowości w przekazie. Pokazał także jak sam Chrystus stosował tego typu sposób nauczania o Królestwie Niebieskim w swoim przepowiadaniu.

Nie zabrakło również ciekawych ćwiczeń dla słuchaczy, a wszystko w niezwykle sympatycznej atmosferze.

Ks. Michał Kosche

Fot. Materiały z archiwum Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Katowicach

/wj

Zobacz także w e-civitas:

Za nami 5. spotkanie Centrum Myśli Prymasowskiej

5 lutego 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie Centrum Myśli Prymasowskiej. W gościnnych progach Prudnickiego …