piątek , 27 Kwiecień 2018

Komunikat Kapituły Nagrody im. ks. dra Bolesława Domańskiego A.D. 2018

Zapadła decyzja w sprawie tegorocznych laureatów.

Kapituła XXXIII edycji Nagrody Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” im. ks. Bolesława Domańskiego na posiedzeniu w dniu 01.02.2018r. w Koszalinie, po rozpatrzeniu złożonych wniosków postanawia uhonorować przyznaniem Nagrody następujące kandydatury:

Krystyna Holly (Gdańsk) – za formowanie młodego pokolenia w duchu Pięciu Prawd Polaków.

Katarzyna i Jacek Pechman (Kołobrzeg)  – za propagowanie kultury inspirowanej wartościami chrześcijańskimi oraz patriotycznymi.

Dr Krzysztof Szczur (Szczecin) – za wytrwałą służbę na rzecz pamięci o  historii kresów wschodnich.

Wręczenie Nagród nastąpi 18 marca 2018 r. o godz. 16.00  w czasie uroczystej Gali, w Studiu Koncertowym S1 im. Jana Szyrockiego Polskiego Radia Szczecin.

mak

Zobacz także w e-civitas:

Spotkanie członków Oddziału w Oświęcimiu

11 kwietnia br. w Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Oświęcimiu odbyło się tradycyjne spotkanie …