Home / Z życia "Civitas Christiana" / Komunikat Kapituły Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia

Komunikat Kapituły Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia

Po raz 44. kapituła powołana przez Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana” wyłoniła laureatów Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia. Uroczystość wręczenia Nagrody odbędzie się 20 września 2017 r. w Katowicach.

Nagroda im. Juliusza Ligonia to najstarsza regionalna nagroda w Polsce, trwale wpisana w kulturalny pejzaż Śląska. Celem Nagrody jest promocja wartości chrześcijańskich i humanistycznych, patriotyzmu, etosu pracy, oddania dla Ziemi Śląskiej. Ligoniowy laur zawsze honorował wartości patriotyczne i chrześcijańskie. Tegoroczne wyróżnienie przyznano następującym osobom i instytucjom:

  • Małgorzata Mańka-Szulik – za zaangażowanie i inspirujący wkład w rozwój samorządności lokalnej oraz za ideę i konsekwentne pielęgnowanie zainicjowanego przed 10 laty dzieła Metropolitarnego Święta Rodziny;
  • Maria Dragon – za pracę na rzecz rozwoju szkolnictwa katolickiego na Śląsku Opolskim oraz troskę o integralne wychowanie młodego pokolenia w oparciu o wartości chrześcijańskie i etos patriotyzmu;
  • Międzynarodowe Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy – w roku 750. rocznicy kanonizacji Świętej Jadwigi – za wytrwałość, w trosce o ciągłość i rozwój Kultu Świętej Księżnej, integrującego katolików Dolnego i Górnego Śląska w duchu przywiązania do historii i tradycji.

Uroczystość wręczenia Nagrody laureatom odbędzie się 20 września 2017 r. o godz. 17:00 w Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Jordana 18.

W skład Kapituły Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia, której fundatorem jest Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana”, wchodzą: ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer – przewodniczący, Maciej Szepietowski – sekretarz, prof. dr hab. Franciszek Marek – członek, dr hab. Marek Rembierz – członek, Piotr Sutowicz – członek.

mk