Home / Z życia "Civitas Christiana" / Konferencja o nauczaniu Prymasa Tysiąclecia w Lublinie

Konferencja o nauczaniu Prymasa Tysiąclecia w Lublinie

W Lublinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 28 lutego odbyła się konferencja zatytułowana „Społeczna potrzeba pamięci osoby i dzieła Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego”.

Organizatorami wydarzenia była Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Lublinie.

Przed konferencją odbyła się Mszą Świętą pod przewodnictwem bp Ryszarda Karpińskiego oraz licznej grupy kapłanów wraz z asystentem lubelskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” ks. dr Krzysztofem Stolą, w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego Prymasa Tysiąclecia.

Konferencja podzielona była na dwie sesje. Pierwszą z nich zatytułowano: „Duchowe dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia poznawać”. W tej części swoje referaty wygłosili m. in. ks. prof. Stanisław Wilk, prof. Eugeniusz Sakowicz czy prof. Jan Śledzianowski z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Mówił on o Prymasie jako inspiratorze peregrynacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Polsce. W drugiej części pt. „Prymasa dziedzictwo przyjąć i pomnożyć” pojawiły się wystąpienia dotyczące zasad etyczno-społecznych w Listach Pasterskich Kardynała Wyszyńskiego, czy kwestii dotyczących rodziny, młodzieży i wychowania w poglądach prymasa. Ostatnim punktem była dyskusja panelowa podczas której w jednym z wystąpień Marcin Sułek dyrektor Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Lublinie przedstawił formy i działania mające na celu wcielenie w życie dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia.

W konferencji wzięło udział szerokie grono naukowców z różnych ośrodków w Polsce

oraz osoby zajmujące się na co dzień popularyzowaniem i kultywowaniem nauczania Prymasa Tysiąclecia. Konferencja cieszyła ogromnym zainteresowaniem młodzieży szczególnie studentów.

 

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Metropolita Lubelski ks. abp Stanisław Budzik, rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, a także wojewoda lubelski dr hab. Przemysław Czarnek.

Konferencji poświęconej wielkiemu prymasowi towarzyszyła wystawa „Rodzina Bogiem silna”, sesja plakatowa, a także wystawa publikacji poświęconych Prymasowi Tysiąclecia.

Robert Maj

/ss