Home / Historia / Kościoły drewniane w Polsce Żuków

Kościoły drewniane w Polsce Żuków

Pierwsze wzmianki o żukowskiej parafii pochodzą z XIII w. Wymienia się ją również w dokumentach państwowych i kościelnych z 1411 r. Drugą parafię utworzyli książęta mazowieccy w 1520 r. Obecny kościół jest trzecią z kolei budowlą wzniesiona przez ks. Mateusza Górzyńskiego, wikariusza kolegiaty warszawskiej w 1677 r. Konsekrował ją biskup poznański Hieronim Wierzbowski 21 października 1681 r. p.w. Wniebowzięcia Matki Bożej. Fundatorzy kościoła, dziedzice z Chrzanowa nadali parafii 10 włók ziemi (300 ha).

Kościół wznosi się na 3 słupach lipowych, posiada budowę zrębową. Nawa szersza, prezbiterium zamknięte wielobocznie. Wystrój świątyni wykonano w stylu barokowym. Ołtarze z XVII i XVIII w., tabernakulum rokokowe z XVIII w., pozostały wystrój świątyni (konfesjonały, ławki i prospekt organowy) z XVIII w. Obrazy: Święta Rodzina i Przemienienie Pańskie pochodzą z Włoch z XVII w., św. Antoni z XIX w. Sukienki Matki Boskiej wykonane ze srebrnej blachy w stylu rokokowym w XVIII w. Świątynię odnawiano dwa razy w 1817 i 1889 r.

Dzwonnicę również drewnianą wzniesiono w XIX w.


Tekst i zdjęcia Radosław Kieryłowicz

Artykuł ukazał się w numerze 08-09/2009.

Dodaj komentarz