Home / Historia / Kwiecień

Kwiecień

3 kwietnia 1577 r.

Wybuchła wojna Rzeczpospolitej z Gdańskiem, który nie uznał obrania Stefana Batorego na Króla Polski, optując za konkurentem – Maksymilianem II Habsburgiem. 17 kwietnia hetman polny koronny Jan Zborowski odniósł druzgocące zwycięstwo nad Jeziorem Lubieszowskim, w którym zginęło 9,5 tys. Gdańszczan i 53 Polaków.

3 kwietnia 1981 r.

Ukazał się pierwszy numer tygodnika „Solidarność”.

4 kwietnia 1794 r.

Pod Racławicami rozegrała się bitwa, w której odznaczyła się piechota chłopska uzbrojona w kosy. Wojciech Bartos, który pierwszy zdobył rosyjską armatę i zgasił na niej lont, został uszlachcony i otrzymał herb Prus, oraz nazwisko Głowacki – od nazwiska swojej matki – Głowa.

5 kwietnia 1952 r.

Podpisano polsko-sowiecką umowę o budowie w Warszawie Pałacu Kultury i Nauki w centrum miasta. W miejscu przewidzianym pod budowę wyburzono ponad 30 odbudowanych domów.

6 kwietnia 1861 r.

Margrabia Wielopolski zamknął Towarzystwo Rolnicze kierowane przez swojego oponenta politycznego – hr. Andrzeja Zamoyskiego. W wyniku zamieszek ulicznych, jakie wybuchły kilka dni po tym zdarzeniu poległo 100 zabitych.

8 kwietnia 1525 r.

W Krakowie podpisano traktat pomiędzy Królestwem Polskim a Państwem Krzyżackim, w którym zapisano, że Prusy stają się lennem Polskim, dwa dni później na rynku krakowskim – Książę Prus Albrecht Hohenzollern złożył hołd lenny.

9 kwietnia 1966 r.

Zmarła pisarka Zofia Kossak-Szczucka współtwórczyni Rady Pomocy Żydom „Żegota”, organizacji, która podczas II wojny światowej niosła pomoc obywatelom polskim pochodzenia żydowskiego na terenie okupowanej Polski.

14 kwietnia 1320 r.

W Inowrocławiu rozpoczął się proces przeciw Krzyżakom o zagarnięcie Pomorza Gdańskiego. Król Władysław Łokietek otrzymał poparcie papieża Jana XXII.

14 kwietnia 1570 r.

W Sandomierzu kalwini, luteranie i Bracia Czescy zawiązali porozumienie, aby ukrócić spory doktrynalne i ustanowić jedną reprezentację dla ochrony swoich interesów w Polsce.

14 kwietnia 1950 r.

Komunistyczny rząd podpisał umowę z episkopatem gwarantujący naukę religii w szkołach, wolność dla prasy i wydawnictw katolickich, dostęp do posługi duszpasterskiej w wojsku, więzieniach i szpitalach, swobodę działalności zakonów i zgromadzeń, seminariów duchownych i KUL, jak również zagwarantowano prowadzenie działalności dobroczynnej.

19 kwietnia 1773 r.

Rozpoczął się skonfederowany sejm rozbiorowy pod laską marszałka Adama Ponińskiego. Posłów wybrano na sejmikach ziemskich pod strażą wojsk rosyjskich. Mimo to na sejmie zawiązała się opozycja pod przewodnictwem Tadeusza Reytana. Podczas trwania sejmu uchwalono powołanie Komisji Edukacji Narodowej oraz ustanowienie Rady Nieustającej, składającej się z 5 departamentów.

19 kwietnia 1809 r.

Pod Raszynem na przedpolach Warszawy rozegrała się bitwa obronna z Austriakami, w której dowodził ks. Józef Poniatowski. Bitwa była zwycięska, lecz wojska księstwa warszawskiego opuściły Warszawę udając się na Pragę. Kilka miesięcy później Polacy zdobyli Kraków, co zmusiło Austriaków do wycofania się z Warszawy.

19 kwietnia 1979 r.

W Nowej Hucie dokonano próby wysadzenia Pomnika Lenina. Ładunek był słaby i wybuch zniszczył tylko część monumentu (urwał kawałek buta).

23 kwietnia 997 r.

Biskup Wojciech poniósł śmierć męczeńską w czasie ewangelizacji Prusów w pobliżu osady Truso

29 kwietnia 1921 r.

Sejm uchwalił ustawę o święcie narodowym w dniu 3 maja

30 kwietnia 1940 r.

W potyczce pod Anielinem zginął dowódca ostatniego oddziału regularnego wojska polskiego major Henryk Dobrzański ps. „Hubal”. Ze względu na przybranie pseudonimów i nieregularne działania niektórzy uważają, że grupa majora Hubala był pierwszym oddziałem partyzanckim w okupowanej Polsce.

opr. Radosław Kieyłowicz

Artykuł ukazał się w numerze 04/2009.

Dodaj komentarz