Home / Historia / Kwiecień

Kwiecień

1 kwietnia 1656 r.

Król Jan Kazimierz II Waza w katedrze lwowskiej złożył przed obrazem Matki Boskiej śluby jasnogórskie. W ślubach obiecał m.in. ulżyć doli chłopów.

3 kwietnia 1940 r.

W Katyniu w pobliżu Smoleńska, na terenie ośrodka wypoczynkowego NKWD rozstrzelano pierwszą grupę oficerów polskich z obozu jenieckiego w Kozielsku. Łącznie w egzekucjach w kilku miejscach na terenie ZSRR zgładzono ponad 14,700 oficerów z 19,000 wziętych do niewoli i blisko 11 tys. osób cywilnych, w tym wielu ziemian, aresztowanych na wschodnich terenach Rzeczypospolitej Polskiej po inwazji sowieckiej 17 września 1939 r. Nikomu z tych osób nie przedstawiono nigdy żadnych zarzutów.

5 kwietnia 1831 r.

Odbyło się pierwsze wykonanie „Warszawianki” pieśni napisanej przez Casimira Delavigne, muzykę skomponował Karol Kurpiński. Tekst polski był wielokrotnie modyfikowany, aby nie pozostawiał akcentów francuskich. „Warszawianka” pretendowała do roli hymnu narodowego po odzyskaniu niepodległości przez Polskę.

9 kwietnia 1241 r.

W bitwie z Tatarami pod Legnicą poległ książę śląski Henryk II Pobożny, stojący na czele rycerstwa europejskiego. Wyprawa tatarska na Polskę miała charakter osłonowy. Główne uderzenie poszło na Węgry i Chorwację. Po bitwie pod Legnicą Mongołowie splądrowali Śląsk i Małopolskę i przez Czechy ruszyli na Węgry, gdzie połączyli się z głównymi siłami Złotej Ordy. Podczas bitwy pod Legnicą Tatarzy zastosowali „gazy bojowe” (związki siarki), które obezwładniały konnicę.

10 kwietnia 1525 r.

Książę pruski Albrecht Hohenzollern złożył pierwszy hołd Prus Książęcych przed królem Polski Zygmuntem I Starym. Dwa dni wcześniej Polska zawarła z Prusami Książęcymi traktat lenny.

11 kwietnia 1079 r.

Na rozkaz króla Bolesława Szczodrego (Śmiałego) zabito biskupa krakowskiego św. Stanisława ze Szczepanowic. Biskup Stanisław był zwolennikiem układu z cesarzem Niemiec Henrykiem IV i królem czeskim, Wratysławem i prowadził z nimi potajemne rozmowy. Spisek został odkryty i św. Stanisław skazany został na pozbawienie członków (ale nie na śmierć) przez sąd arcybiskupi. Po śmierci biskupa opór arystokracji doprowadził do wygnania króla w Polski. Bolesław zmarł na Węgrzech i pochowano go w Ossiach (Austria).

14. kwietnia 966 r.

Książę Mieszko I prawdopodobnie w Wielką Sobotę wraz z całym dworem przyjął chrzest. Księstwo Polan dołączyło do rodziny ludów chrześcijańskich

17 kwietnia 1794 r.

W Wielki Czwartek wybuchła w Warszawie insurekcja. Podczas trzydniowych zwycięskich walk ulicznych zginęło ok. 4500 Rosjan i 507 Polaków, z czego 123 żołnierzy. Demoralizacja w oddziałach carskich sięgała tego stopnia, że w krytycznych dla siebie momentach zamiast bić się, część żołnierzy zajmowała się rabunkiem domów. Sześć dni później wybuchła insurekcja w Wilnie pod dowództwem Jakuba Jasińskiego. Rosjanie wycofując się w kierunku Grodna palili wsie i mordowali wszystkich napotkanych mieszkańców.

23 kwietnia 1935 r.

Sejm uchwalił nową konstytucję, zwaną kwietniową. Konstytucja ta w sposób znaczący wzmacniała władzę prezydenta, dając mu wiele prerogatyw prawotwórczych (dekrety z mocą ustawy). Ten akt prawny, był ostatnim podpisanym przed śmiercią przez Józefa Piłsudskiego.

Dodaj komentarz