Home / Zapowiedzi / Łomża: wykład „Odrodzenie czy sekularyzacja? O przyczynach odchodzenia społeczeństw od wiary i szansach rechrystianizacji”

Łomża: wykład „Odrodzenie czy sekularyzacja? O przyczynach odchodzenia społeczeństw od wiary i szansach rechrystianizacji”

27 czerwca br. (czwartek) odbędzie się kolejny wykład w ramach cyklu realizowanego przez Łomżyński Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” poświęconego ważnym postaciom i wydarzeniom związanym z odzyskaniem przez Polskę niepodległości oraz kulturze katolickiej.

Wykład wygłosi socjolog i muzealnik Tomasz Szymański.

Tematem kolejnego spotkania będzie problem sekularyzacji, czyli jedno z najważniejszych wyzwań współczesnej cywilizacji zachodniej. Wykład będzie wskazaniem historycznych przyczyn procesów zeświecczenia, prezentacją diagnoz na temat obecnego stanu autorstwa wybitnych ludzi Kościoła i świeckich intelektualistów, a także szansach na odrodzenie wiary.

Za intelektualnych przewodników po tym ważnym zagadnieniu autor prelekcji obrał m.in. św. Jana Pawła II, Benedykta XVI, arcybiskupa Fultona Sheena czy amerykańskiego myśliciela Roda Drehera autora bestseleru „Opcja Benedykta”.

/md