Home / Z życia "Civitas Christiana" / Na Pomorzu odbył się cykl spotkań wokół posługi prymasowskiej

Na Pomorzu odbył się cykl spotkań wokół posługi prymasowskiej

Profesor Wiesław Wysocki gościł w październiku w oddziałach Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” na Pomorzu z tematem: Godność Prymasa i prymasostwo w dziejach Narodu i państwa polskiego. Prezentowane zagadnienie związane było z obchodzoną w tym roku 600. rocznicą  ustanowienia tej godności w kościele polskim. 

Prelegent przedstawił genezę przyznania  tytułu prymasowskiego dla Kościoła gnieźnieńskiego,  prerogatywy i obowiązki, które ten tytuł niósł ze sobą. Szczególnie ważne było podkreślenie znaczenia tej godności w okresie PRL-u i roli kard. Stefana Wyszyńskiego. Jego osobisty autorytet, wyjątkowe cechy osobowości oraz szczególna sytuacja Kościoła za „żelazną kurtyną”, pozwoliły  stworzyć model posługi prymasowskiej na skalę dotąd nieznaną. Udało się uzyskać – mimo prześladowań – przestrzeń wolności dla Kościoła, jaką nie cieszył się w żadnym z krajów bloku komunistycznego.

WJ

mk