Home / Z życia "Civitas Christiana" / Nagrody Peregryna z Opola wręczone
fot. Agnieszka Kaźmierczak

Nagrody Peregryna z Opola wręczone

11 maja na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu już po raz 14. odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Peregryna z Opola przyznawanych za umiłowanie sprawiedliwości przez Oddział Okręgowy w Opolu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Wyróżnienie to otrzymują osoby, które w sposób szczególny przejawiają wrażliwość na szeroko pojętą sprawiedliwość, cenią ją, ale nade wszystko ukonkretniają w swym codziennym życiu. Nagroda ma charakter honorowy, jednak stanowi piękny gest wobec osób wyróżniających się w swoich środowiskach i działających na rzecz dobra innych.

Nagrodę przyznaje kapituła, w skład której wchodzą: przewodniczący ks. dr Piotr Sadowski, sekretarz Alina Kostęska oraz poprzedni laureaci jako członkowie.

fot. Agnieszka Kaźmierczak

Niewiele wiadomo o Peregrynie z Opola. Jedną z pewnych informacji jest taka, że był śląskim dominikaninem żyjącym na przełomie XIII i XIV w. oraz prowadzącym intensywną działalność kaznodziejską. Mówił ludziom o Bogu, o Jego dobru; jako inkwizytor wsławił się sprawiedliwością. W swych kazaniach pisał m.in. o tym, że nikogo nie powinniśmy mieć w pogardzie – podkreślał więc konieczność wzajemnego poszanowania i życzliwości.

Tegoroczne nagrody przewodnicząca Zarządu Oddziału Okręgowego w Opolu Alina Kostęska wręczyła w pięknych, zabytkowych wnętrzach Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. Laureatami zostali: Anna Myszyńska z Białej koło Prudnika za społeczne zaangażowanie w propagowanie kultury Śląska Opolskiego poprzez twórczość w gwarze śląskiej; brat Ryszard Winiarz, kierownik schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Pępicach koło Brzegu za przywracanie godności człowiekowi w potrzebie; prof. Tadeusz Jacek Zieliński za umiłowanie sprawiedliwości w pracy naukowej i dydaktycznej. Laudatorami ww. osób byli (odpowiednio): redaktor radia DOXA Danuta Starzec, Tomasz Szurmak (dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Prudniku), prof. Andrzej Szymański (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego).

Anna Myszyńska, ur. w 1931 r., przez wiele lat w Radiu Opole prowadziła audycje poświęcone tradycjom i zwyczajom Śląska Opolskiego; była i jest promotorką mowy śląskiej (wydała kilka książek poświęconych temu zagadnieniu). Laureatka założyła także grupę wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin, pomagała dzieciom niepełnosprawnym oraz wszystkim tym, którzy stracili nadzieję i znaleźli się w trudnej sytuacji. Jest osobą ciepłą, otwartą i mimo wieku pełną energii.

brat Ryszard Winiarz/fot. A Berger Zięba

W roku św. brata Alberta na szczególne wyróżnienie zasługuje drugi z laureatów, brat Ryszard Winiarz. Swą posługą wobec ludzi bezdomnych, odrzuconych i osamotnionych realizuje nakazane nam przez Chrystusa uczynki miłosierdzia. Przyświeca mu dewiza patrona placówki św. brata Alberta: „Każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież. Jak nie można dużo, to mało”. Laureat całe swe życie poświęcił bezdomnym, jest z nimi w nocy i w dzień, pomaga odnaleźć drogę do Boga i ludzi. Imponuje swą wytrwałością i siłą, bo przecież to zajęcie niełatwe i pełne nieprzewidzianych sytuacji.

Z kolei prof. Tadeusz Jacek Zieliński wyróżniony został za swą działalność w obszarze prawa i ekumenii. Jest kierownikiem Katedry Prawa Oświatowego i Polityki Społecznej oraz pracownikiem Katedry Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W latach 2008-2016 pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (obecnie jest członkiem Zarządu tej organizacji).

burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak/fot. A. Berger Zięba

Na uroczystości obecni byli: burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak oraz sekretarz powiatu brzeskiego Genowefa Prorok (po raz pierwszy), dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu Paweł Kozerski, proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Brzegu ks. Bolesław Robaczek.

Nagroda Peregryna z Opola ma na celu podkreślenie wyjątkowości uhonorowanych osób oraz ich zaangażowania w budowanie dobra wspólnego. Wspomniane wyżej osoby – choć aktywne na różnych polach działalności społecznej –  są pięknym przykładem wrażliwości na drugiego człowieka oraz wzorem dla wszystkich nas w codziennym życiu.

 

Alicja Berger – Zięba

as