Home / Książki / Niebo przemówiło [Esprit] – gangster, który widuje się ze świętymi

Niebo przemówiło [Esprit] – gangster, który widuje się ze świętymi

W książce Niebo przemówiło Carver Alan Ames zawarł najcudowniejsze przesłania, które usłyszał podczas rozmów z Panem Jezusem oraz z tymi, którzy osiągnęli Niebo.

Jeden z największych współczesnych mistyków, Carver Alan Ames, autor bestselleru Oczami Jezusa, otrzymał niezwykły dar wyjątkowej bliskości Jezusa, Matki Bożej oraz Świętych Kościoła.

Zamieszczone tu przesłania pochodzą nie tylko od samego Boga, ale także od świętych Archaniołów, Apostołów, św. Anny, św. Marii Magdaleny, św. Maksymiliana Kolbego oraz innych, którzy każdego dnia wspierają nas w Niebie swoim wstawiennictwem.

Ames był szefem jednego z największych gangów nad Tamizą. Pił, zażywał narkotyki, stosował przemoc, był członkiem bandy napadającej na sklepy. Któregoś razu pojawił się przed nim mężczyzna – ubrany na ciemno, ze szpetną twarzą. Próbował zabić Carvera, a gdy ten się bronił – ręka przechodziła przez napastnika. Na szczęście usłyszał w sercu radę: „Odmów »Ojcze nasz!«”. Od 30 lat nie modlił się w ten sposób, ale spróbował – to go uratowało; zjawa ustąpiła. Amesa odwiedza również św. Teresa z Avili – każe mu nabyć różaniec i nauczyć się tej modlitwy. Droga nawrócenia Carvera jest zaskakująca i dynamiczna. Z Jezusem i świętymi były gangster widuje się od lat. Swoje pierwsze spotkanie z Synem Bożym wspomina:

Wtedy poczułem się, jakby ktoś ściągnął ze mnie głaz. Dotykała mnie miłość, od wewnątrz, w tak cudowny sposób, że nie chciałem, by to się skończyło. Czułem się świeży, odnowiony. Poczułem miłość do Jezusa, chciałem przestać grzeszyć. Wtedy całe moje życie zanurzyłem w Bogu.

Autor: Carver Alan Ames

Źródło: Wydawnictwo Esprit

mak