Home / Książki / Niepoprawny politycznie przewodnik po islamie i krucjatach

Niepoprawny politycznie przewodnik po islamie i krucjatach

Ostatnie wypadki we Francji są dobrą okazją do poszerzenia wiedzy o islamie. Książka rozprawia się z różnymi mitami, z których najważniejszym jest stosunek tej religii do stosowania przemocy.

Mahomet nie nauczał „pokoju i tolerancji”, pokojowo nastawione wersety Koranu zostały z niego usunięte, a jedyna nadrzędna zasada w islamie brzmi: „to, co jest dobre dla islamu, jest słuszne”. Obowiązkowa lektura dla wszystkich, którzy chcą mieć jasność w kwestii świętych wojen.

Robert Spencer, Fronda, Warszawa 2014

pgw