NOWOŚCI WYDAWNICZE 01/2007

Polityka Watykanu

Watykan – inaczej Stolica Piotrowa, miejsce gdzie urzęduje Papież. Kościół liczy dziś ok. miliarda wiernych. W ścisłym „zarządzie” tego królestwa bez granic na wszystkich kontynentach zasiada blisko cztery i pół tysiąca biskupów. Bezpośrednio podlega im czterysta tysięcy księży diecezjalnych i zakonnych oraz siedemset tysięcy sióstr zakonnych. Duchowni i wierni tworzą dwa tysiące osiemset diecezji, do których należy dwieście dwadzieścia tysięcy parafii. Na ich terenie znajduje się blisko sto tysięcy obiektów socjalnych od szkół i przedszkoli poprzez uniwersytety, szpitale, domy opieki na rozgłośniach radiowych i telewizyjnych i redakcjach prasowych skończywszy. Kościół jest tak wielką i licząca się organizacją. Utrzymuje stosunki dyplomatyczne z większością krajów świata, aż siedemdziesiąt państw akredytowało przy Stolicy Apostolskiej swoich dyplomatów. Rolę jaką dziś odgrywa Watykan a także drogę jaką przebył w ciągu ostatnich 150 lat opisuje w książce Światowa potęga Watykanu. Polityka współczesnych papieży niemiecki watykanista Ludwig Ring-Eifl.

Ludwig Ring-Eifl, Światowa potęga Watykanu. Polityka współczesnych papieży; IW Pax, Warszawa 2006

Projekt Życia

Jan Paweł II w swoich pismach pozostawił ogromną ilość mądrych i życzliwych wskazówek. Są to rady o tyle cenne, że przekazywane przez człowieka, który sam ogromnie wiele doświadczył, a jednocześnie wzrastał w otoczeniu i tradycji, w której i my mamy szczęście żyć. Słowa Jana Pawła II zostały pieczołowicie spisane i dzisiaj możemy do woli czerpać z tego źródła. Krakowskie wydawnictwo „Znak” przygotowało wybór tekstów Jana Pawła II pod wspólnym tytułem „Projekt Życia. Wybór listów”. Książka zawiera sześć listów napisanych w różnym okresie pontyfikatu Ojca Świętego.

Zbiór rozpoczyna wzruszający i pełen ojcowskiego ciepła „List do dzieci”. Następnie pełen troski „List do młodych” który Papież kończy słowami: „Powtarzam te słowa Bogarodzicy i skierowuję je do was młodych, do każdego i każdej: „cokolwiek Chrystus wam powie, to czyńcie”. W kolejnych listach do rodzin i osób w podeszłym wieku, pełnych wrażliwości i troski, również znajdziemy wiele budujących wskazówek. Wybór pism zamyka „List o chrześcijańskim sensie cierpienia”. To szczególne słowa ze szczególnym przesłaniem, pisane przez człowieka, który sam ogromnie cierpiał a swoim cierpieniem potrafił złożyć wspaniałe świadectwo wiary.

Jan Paweł II, Projekt Życia. Wybór listów, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2006.

Zlituj się Obywatelu Prezydencie

Na rynku księgarskim pojawiła się biografia człowieka, którego życie mogłoby stanowić kanwę filmu sensacyjnego i to w kilku odcinkach. Bolesław Kontrym, bo o nim mowa, był postacią niezwykłą. Oficer Armii Czerwonej, agent polskiego wywiadu, cichociemny, dowódca zwycięzkiego ataku na słynną PAST-ę w powstaniu warszawskim, więzień UB stracony z wyroku tzw. sądu w więzieniu na Rakowieckiej. We wstępie do książki autor Witold Pasek napisał: „Biografia Kontryma to doskonały ťżyciorys poglądowyŤ, na którym z powodzeniem można uczyć się historii Polski. Za swoje męstwo i bohaterstwo Bolesław Kontrym ps. „Żmudzin” został odznaczony m.in. Orderem wojennym Virtuti Militari i awansował do stopnia majora. Za męstwo i bohaterstwo został również poddany torturom w katowniach MBP m.in.: bicie pałką gumową specjalnie uczulonych miejsc ciała, bicie batem tzw. lepką gumą, wyrywanie włosów ze skroni i karku, miażdżenie palców między ołówkami, przypalanie papierosem, przypalanie płomieniem, zmuszanie do niespania oraz ok. 40 innymi torturami, jakie stosowano wobec żołnierzy podziemia. Na koniec, po procesie, który nawet jak na standardy stalinowskie był po prostu farsą, został powieszony 2 stycznia 1953 r. między godz. 20.00 a 20.30 w areszcie śledczym na warszawskim Mokotowie. „Żmudzin” został pochowany w niewiadomym miejscu. Władze pozostawały głuche nawet na prośbę matki Kontryma, która pisała do Bieruta: „Zwracam się z błagalna prośbą: zlituj się, Obywatelu Prezydencie, nad starą 82-letnią matką Bolesława Kontryma.”

WItold Pasek, Bolesława Kontryma życie zuchwałe. Biografia żołnierza i policjanta 1898-1953. Stowarzyszenie Kulturalne Fronda, Warszawa 2006 Oprac. rm

Artykuł ukazał się w numerze 1/2007.

Zobacz także w e-civitas:

IX Warszawskie Targi Książki

Blisko 800 wystawców z 32 krajów, 1000 twórców, 1500 wydarzeń – tak  zapowiadają się rozpoczynające …

Dodaj komentarz